[11/188] Inwestycje w nowe kierunki nauki

Drukuj
Dodano: niedziela, 14 styczeń 2018

Powiększ

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. L. Wałęsy w Ustrzykach Dolnych otrzymał dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy" w ramach, którego realizowane będą nowe formy organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli, a także dodatkowe warsztaty i szkolenia, a także na prace modernizacyjne i remontowe w placówce.

Dyrekcja Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych opracowała o zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy projekt „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy", który przeszedł pozytywną weryfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Na realizację projektu BZSZ otrzyma 1,04 mln zł w okresie najbliższych dwóch lat. Wkład własny w wynosi tylko 103, 80 tys. zł. Projekt opracowano we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, który w swych raportach wskazywał na perspektywiczne zapotrzebowanie na rynku pracy w branżach: transportowa i magazynowa, handel i usługi, turystyka, zakwaterowanie i gastronomia. Wskazywało to na podjęcie działań dla kształcenia wysokokwalifikowanych fachowców w zakresie: sprzedawca, kucharz, magazynier, technik handlowiec, którzy w swym zakresie umiejętności posiadać będą doświadczenia obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi na konkretnym stanowisku pracy oraz ukończone dodatkowe kursy i uprawnienia. Szkoła podejmując to wyzwanie w opracowanym projekcie przewiduje prowadzenie bardzo wielu szkoleń nie tylko nauczycieli dla których oferta będą studia podyplomowe. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach z zakresu gier logistycznych planszowych, szkolenia menedżerskie efektywne zarządzanie gastronomia, efektywne zarządzanie hotelarstwem. Zajęciami tymi objęte zostaną profile z zakresu szkoły zawodowej, a to: kucharz i sprzedawca, a na bazie technikum: technik logistyk, technik hotelarz, technik usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik organizacji turystyki.

Konkretnym elementem projektu jest programowana modernizacja pracowni i remont pomieszczeń. Zakres prac i doposażenia obejmuje nie tylko tworzenie nowych nowoczesnych laboratoriów logistycznych wyposażonych w komputery i oprogramowania najnowszej generacji. Planuje się doposażenie w nowoczesny sprzęt także pozostałe kierunki, a będą to nowe instalacje wod. – kan. i elektryczne dla przyszłych techników żywienia i usług gastronomicznych, którzy otrzymają nowoczesne kuchenki z piekarnikiem, blaty chromoniklowe, stanowiska ze zlewem. Handlowcy w ramach szkolnych zajęć uczyć się będą obsługi kas fiskalnych, specjalistycznych wag i obsługiwać czytniki kodów. Doposażona i unowocześniona zostanie również pracownia hotelarstwa. Warunki te spowodować powinny w konsekwencji, że absolwent szkoły będzie wszechstronnie przygotowany i kiedy podejmie swą pierwszą pracę nie będzie musiał uczyć się obsługi np. kasy fiskalnej. Inną nowością będzie zakup wyposażenia ogólno dydaktycznego, wyposażenia do organizacji symulacji biura turystycznego i punktu informacji turystycznej, który pozwoli już w trakcie szkoły nauczyć jak funkcjonują specjaliści obsługi ruchu turystycznego. Projekt pozwala na uruchomienie nowego profilu nauki w Zespole na poziomie technika obsługi ruchu turystycznego.

Ważną i nowatorską metodologią nauczania będzie w placówce firma symulacyjna, która jest miejscem kształcenia uczniów w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej. Jej istotą jest wzorowanie się na pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje finansowo-gospodarcze są identyczne z działaniami prawdziwej firmy, jedynie towary i pieniądze są fikcyjne. Prowadzone w ramach zajęć praktycznych kilka firm z których każda firma prowadzi własne interesy z innymi firmami symulacyjnymi w zamkniętym środowisku ekonomicznym, stosując procedury handlowe na ściśle określonych warunkach. Przedsiębiorstwo bada rynek, reklamuje się, kupuje i sprzedaje towary, magazynuje, planuje, płaci pensje, podatki itd.

msm

Udostępnij na Facebooku