[2/190] Burmistrz przegrał z radnymi po raz kolejny

Drukuj
Dodano: czwartek, 07 czerwiec 2018

Powiększ

Powodem zwołania nadzwyczajnej 45. sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych była konieczność przyjęcia uchwały o podziale Gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, którą radni w wyniku dyskusji i głosowania odrzucili.
Jednym słowem – jak twierdzili radni – burmistrz chciał dopasować obwody do swoich kandydatów.
Za wnioskiem burmistrza głosował jeden radny, dwóch wstrzymało się od głosowania, reszta radnych była przeciw.

Radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne, który został zwiększony o kwotę 1,11 mln. zł. Na jego wzrost podstawowy wpływ miały dotacje uzyskane przez gminę w dziale transport i łączność z przeznaczeniem na remont drogi Bandrów – Stebnik w wysokości 0,98 mln. zł.
Radni przekazali 7 tys. zł na rzecz Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na uzupełnienie do kosztów zakupów wyposażenia i paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej.

Powiększ

Wiele kontrowersji i dyskusji wzbudził projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczący podziału Gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz. – Komisarz Wyborczy w Krośnie odrzucił skargę mieszkańców i stwierdził, że przyjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie okręgów jest zgodna z prawem i utrzymał ją w mocy – informował radnych burmistrz Ustrzyk Dolnych. W związku z dokonanymi zmianami podziału gminy na okręgi wyborcze, niezbędnymi stały się zmiany stałych obwodów głosowania. Proponowałby Gminę Ustrzyki Dolne podzielić na 22 obwody. Dotychczasowe obwody zlokalizowane były w szkołach, które w części zostały zlikwidowane, a w związku z tym wnioskodawca proponował przeniesienie ich do świetlic wiejskich, a dodatkowym utrudnieniem było niedostosowanie wielu siedzib dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek przewidywał, by w czterech obwodowych komisjach wyborczych w: Bandrowie Narodowym, Moczarach, Brzegach Dolnych i Brelikowie, pomimo mniejszej liczby mieszkańców, pozostawić je w tych miejscowościach. Duże odległości spowodowane przeniesieniem ich do innych obwodów spowodowałyby utrudnienie, a to groziłoby także uniemożliwieniem dostępu do lokali wyborczych. Zmiany dotyczyły również miejscowości Ustjanowa Dolna i Górna. Dodawano tutaj jeden obwód z siedzibą w świetlicy wiejskiej, a proponowane były zmiany w obwodzie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ustjanowej Górnej, ze względu na wydzielenie części miejscowości Ustjanowa Górna do okręgu nr 14 rozdzielono również wyborców do odrębnych obwodów. Zmianom uległy również siedziby obwodów w granicach miasta.

Powiększ

- Jeżeli Państwo radni macie jakieś propozycje, bo nie było ich po ostatniej sesji. Żadnych propozycji, jeśli chodzi o lokale na osiedlu nie ma. Na dzień dzisiejszy innych lokali czy budynków, w których możemy zlokalizować lokale wyborcze nie ma. Jeżeli tej uchwały dzisiaj nie podejmiemy, to będziemy musieli podjąć ją ponownie do 26 kwietnia. Po 26 kwietnia będzie ona mogła być podjęta postanowieniem wojewody – argumentował burmistrz.

- Gwoli wyjaśnienia propozycja była i ja ją składałem osobiście – odpowiadał Bogdan Ferenc

- Propozycja jaka pan złożył nie była możliwa do zrealizowania, bo nie ma takiego lokalu wyborczego. W budynku, który pan proponował, a dotyczy to budynku Spółdzielni, a tam w tych pomieszczeniach znajduje się obecnie prywatna firma prowadząca działalność gospodarczą i nie ma fizycznej możliwości zorganizowania tam lokalu wyborczego – mówił Romowicz.

Powiększ

Przewodniczący Rady Miejskiej argumentował, że nie można przyjąć twierdzenia burmistrza, że nie było żadnych propozycji, bo były, jak zaznaczył, jego propozycje. Wskazywał jednocześnie, że zapraszał burmistrza na spotkanie w Radzie Miejskiej, ale ten nie skorzystał z zaproszenia. W dyskusji zabrał głos radny, Czesław Urban, który zaproponował, by jeden z lokali zlokalizować w pomieszczeniach dawnej kawiarni w Ustrzykach Dolnych na Osiedlu PCK, gdzie kilkakrotnie przeprowadzane były wybory.

– Dwie godziny temu rozmawiałem z właścicielem lokalu, który stwierdził, że jest możliwość zlokalizowania tam lokalu wyborczego, bo w chwili obecnej te pomieszczenia wykorzystywane są jako magazynowe i nie prowadzona jest tam wcale żadna sprzedaż, w tym i alkoholu – argumentował Czesław Urban.

Przeciwko temu oponowała Sekretarz Urzędu Miejskiego, Janina Sokołowska, która przypominała problemy jakie były wcześniej z lokalami wyborczymi.

– Chodzi o to, że w tym samym budynku, w którym zlokalizowano kiedyś obwodowy lokal wyborczy jednocześnie sprzedawano piwo, a takiej sytuacji prawo nie dopuszcza. Natomiast jeżeli chodzi o lokal spółdzielni, to tuż przed niedawnymi wyborami wynajmujący te pomieszczenia rozpoczął remont rozbierając okna i drzwi, uniemożliwiając możliwość otwarcia w nim lokalu Obwodowej Komisji. Trzeba było szybko szukać innego lokalu – mówiła sekretarz.

Radni nie przyjęli argumentów wnioskodawcy. Wszystkie komisje Rady Miejskiej opowiedziały się przeciw przyjęciu uchwały w proponowanej treści. Radni w głosowaniu większością głosów odrzucili projekt uchwały. Tylko jeden z nich głosował za przyjęciem, a dwóch się wstrzymało.

Kampanię wyborczą czas zacząć...

msm

Udostępnij na Facebooku