Oświadczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych

Drukuj
Dodano: sobota, 22 marzec 2014

Odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących rzekomej korupcji, jakiej miałem się dopuścić oświadczam, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne i powstały w oparciu o fałszywe doniesienie złożone przez zwolnionego przeze mnie w trybie dyscyplinarnym sekretarza gminy.

Nadmieniam, że Sąd Pracy potwierdził wyrokiem z dnia 6 lutego 2014 r. (sygn. akt SR IV P 159/12) zasadność zwolnienia sekretarza, a co do jego osoby złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Moje postępowanie było podyktowane tym, że były sekretarz zawiadomił organy ścigania o nie popełnionym przestępstwie, fabrykując przy tym dowody i fałszywie zeznając przeciwko mojej osobie. Sprawa karna toczy się i mam nadzieję, że organy ścigania lub sądy po jej rozpatrzeniu wydadzą sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Wobec faktu, że mam czyste sumienie, nigdy żadnego przestępstwa nie popełniłem, mogę z podniesiona głową kontynuować działania dla dobra gminy. Startowałem w wyborach na stanowisko burmistrza pod hasłem uczciwości i nadal uważam, że rzetelność, sumienność i prawda  są trwałymi wartościami niezależnie od zajmowanego stanowiska. Mieszkańcy gminy znają mnie od lat i wiedzą, że nigdy nie sprzeniewierzyłbym ani jednego publicznego grosza, ani też nie przeznaczył na inny cel niż taki, który jest zgodny z prawem i leży w interesie naszej wspólnoty.

Ustrzyki Dolne, 21. marca 2014 r.
Henryk Sułuja, Burmistrz Ustrzyk Dolnych

Udostępnij na Facebooku