[7/184] Bieszczadzcy policjanci świętowali

Drukuj
Dodano: niedziela, 17 wrzesień 2017

W Ustrzyckim Domu Kultury odbył się 21 lipca uroczysty apel policjantów służących w Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych z okazji 98 rocznicy powołania tej służby w Niepodległej Polsce. Wyróżniającym się w służbie policjantom wręczono wyróżnienia i awanse na kolejny stopień.

Powiększ

Otwierając uroczystą zbiórkę policjantów, nadkom. Komendant Powiatowy Policji Piotr Mazur przybliżył 98-letnią historię powołania tej służby. Po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości spontanicznie powstawały jednostki, które stawiały przed sobą zadania dbania o porządek i bezpieczeństwo w odzyskanej wolnej Polsce. Obywatele Niepodległej organizowali różnego rodzaju milicje i straże obywatelskie, a także formacje zmilitaryzowane takie jak Milicja Ludowa czy Policja Obywatelska. Rozmaitość tych formacji spowodowała, że podjęto prace legislacyjne nad powołaniem jednej organizacji łączącej te struktury. W dniu 24 lipca 1919 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę powołującą Policję Państwową. Różne były drogi historii tej formacji. – W ostatnim czasie, Policja odnotowała kilka przykrych wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca i z pewnością zasługują na dezaprobatę. Jednak tych kilka przykrych wydarzeń spowodowanych przez nieprofesjonalne działania kilku funkcjonariuszy nie może przysłonić się wysiłku, jaki codziennie ponoszą setki dobrze służących społeczeństwu policjantów, którzy z dużym zaangażowaniem i poświeceniem wypełniają swoje ustawowe zadania i obowiązki. To dzięki ich rzetelnej i sumiennej służbie Policja wciąż może cieszyć się dużym zaufaniem wśród społeczeństwa – mówił nadkom. Piotr Mazur Komendant Powiatowy Policji odnosząc się do współczesnej pracy policjantów. – Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych jest najmniejszą pod względem liczebności funkcjonariuszy jednostką policyjną spośród komend powiatowych na Podkarpaciu, to dzięki dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi tutejszych policjantów jest w stanie wypełniać swoje ustawowe obowiązki i stawiane przez przełożonych zadania. Jestem przekonany, że w odczuciu przełożonych dobrze wypełnia swoje zadania – wskazywał nadkom. Piotr Mazur. – Dziękuję w tym miejscu pani komendant mł. insp. Ryszardzie Czerenkiewicz, Naczelnikom Wydziałów, ich zastępcom, kierownikom, oraz wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom za dobrą i sumienną służbę, za poświęcenie niekiedy wolnego czasu, który winien być spędzony z rodziną. Pragnę również podziękować pracownikom cywilnym tutejszej komendy za duże zaangażowanie i profesjonalizm, jaki wkładają w swoją pracę – dziękował Komendant. – Za waszym pośrednictwem dziękuję waszym najbliższym za zrozumienie poświęcenia, jakiego wymaga od Was służba, choć wiem, że czasem bywa to trudne – mówił Piotr Mazur.

Powiększ

Z okazji święta policji awanse na wyższe stopnie otrzymali, a awanse wręczali zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Filipek i nadkom. Piotr Mazur: kom. Grzegorz Koczera na stopień nadkomisarza. Na stopień aspiranta sztabowego policji awansowali: Marcin Podkalicki, Piotr Rogalski i Daniel Szeremeta. Starszymi aspirantami zostali: Mariusz Bulwan, Marek Podstawski, Mariusz Wolański i Piotr Zygmunt. W korpusie podoficerów na wyższe stopnie awansowali: Daniel Dec, Artur Kiryk, Grzegorz Korżyk, Damian Kruczek, Artur Śmietana i Damian Heichel. Starszym sierżantem zostali: Karol Dziewanowski, Paulina Gibała, Agnieszka Gardoń-Orłowska i Mateusz Wójcikiewicz, a stopień sierżanta otrzymali Robert Kustra i Damian Lorenc. Na stopień starszego posterunkowego awansowała Magdalena Kalisz. Awanse wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek, który w swym wystąpieniu gratulował policjantom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych wysokich ocen ich pracy. – Komenda Powiatowa Policji należy do najmniejszych etatowo Komend w województwie podkarpackim, tym większa satysfakcja z faktu, że powiat bieszczadzki należy do najbezpieczniejszych regionów w kraju. Wysoka ocena waszej pracy to efekt wysokiego profesjonalizmu i zaangażowania policjantów, a ze swej pracy możecie być bardzo dumni – gratulował insp. Paweł Filipek.

Powiększ

Insp. Paweł Filipek przekazał również nagrodę za zajęcie I miejsca na szczeblu powiatu w plebiscycie gazety codziennej „Nowiny" oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie „Dzielnicowy bliżej nas" dla asp. Krzysztofa Pudełko.
Komendant nadkom. Piotr Mazur wręczył statuetki „Przyjaciel Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. Razem możemy więcej" stanowiącej podziękowanie za współpracę dla: Starosty Powiatu Bieszczadzkiego Marka Andrucha i Burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza. Medale okolicznościowe otrzymali: przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego Ryszard Urban, przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Ferenc, burmistrz Bartosz Romowicz i Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych bryg. Piotr Królicki.
Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego gratulował wysokich ocen za pracę ustrzyckim policjantom. Podziękował również za wyróżnienia i przekazał wszystkim serdeczne życzenia owocnej i bezpiecznej służby.
Gośćmi bieszczadzkich policjantów byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek, Sekretarz Powiatu Bieszczadzkiego Barbara Pasionek, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Urban, Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, wójtowie Gmin: Czarna Bogusław Kochanowicz i Lutowisk Krzysztof Mróz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych bryg. Piotr Królicki, Komendanci Placówek Straży Granicznej w: Wojtkowej mjr SG Jerzy Stasiowski, w Czarnej mjr SG Piotr Mielcarek, w Ustrzykach Górnych ppłk SG Maciej Brzeziński, w Krościenku mjr SG Elżbieta Mazur Zastępca Komendanta, Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku mjr Tomasz Żyłka, Kierownik Oddziału Celnego w Krościenku podkom. Andrzej Pelc, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne Kazimierz Suchy, Nadleśniczy Nadleśnictw: Lutowiska Marek Bajda, Stuposiany Jan Mazur, Dyrektor PGE „Energia Odnawialna" S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce Krzysztof Majcher i Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury Wojciech Szott.

Marian S. Mazurkiewicz

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u