[8/135] Leski szpital

Drukuj
Dodano: wtorek, 30 październik 2012

W dniu 21 września br. odbyła się kolejna sesja powiatowa, na której głównym przedmiotem obrad była kondycja leskiego szpitala oraz jego dalszy rozwój. W sesji uczestniczył senator RP pan Andrzej Matusiewicz.

W trakcie merytorycznej i rzeczowej dyskusji, dyrekcja SP-ZOZ reprezentowana przez dyrektora Wiesława Kuzio i zespołu specjalistów odpowiadała radnym na szereg pytań dotyczących aktualnego zadłużenia szpitala, zatrudnienia, zakupu potrzebnego sprzętu dla uruchomienia SOR –u i OJT-u, wykonania potrzebnych robót z tym związanych itp.

Powiększ

Powiększ

Aktualne zadłużenie szpitala ogółem wynosi około 9,9 mln zł z tego około 3 mln zł to zadłużenie wymagane, które trzeba systematycznie spłacać. W ogólnych kosztach prowadzenia zakładu 80% przypada na płace dla załogi, to za dużo.

W SP-ZOZ zatrudnionych jest 377 osób. Przewiduje się, że w przyszłości zatrudnionych będzie średnio 360 osób. Jest to największy pracodawca w Lesku.

Za 8 miesięcy br. straty szpitala wyniosły około 441 tys. zł i są one około 3 razy mniejsze w porównaniu do tego samego okresu w 2011 r.

Za poprzedniej kadencji samorządowej (starosta Marek Scelina, dyr. SPZOZ śp. Alicja Szczepańska) przystąpiono do rozbudowy i modernizacji szpitala oraz budynku dyrekcji SPZOZ i tak m.in.:

- Zmodernizowano ogrzewanie szpitala z węglowego na gazowo - solarowe oraz budynku dyrekcji z węglowego na gazowe.
- Zlikwidowano kuchnię, wybudowano łącznik pomiędzy dwoma blokami gdzie zlokalizowano szereg pomieszczeń szpitalnych.
- Wybudowano krytą zajezdnię dla karetek pogotowia.
- Przygotowano się do otwarcia SOR-u i OJT-u.

W 2008 r. wystąpiono do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie z prośbą o uzyskanie funduszy potrzebnych na zakup wyposażenia dla w/w oddziałów. Wnioskowano o około 9 mln zł. Po pewnym czasie otrzymano odmowę przydziału wnioskowanej kwoty. W związku z tym ponownie wystąpiono o wsparcie finansowe. Sprawa przeciągała się do obecnej kadencji, w której starostą został Marek Pańko, a dyr. SPZOZ Wiesław Kuzio. Ponownie poprawiono wniosek o wsparcie finansowe dla zakupu potrzebnego sprzętu i wreszcie w dniu 18 września wniosek został załatwiony pozytywnie. Szpital otrzymał 7,6 mln zł z tym, że musi się postarać o wkład własny tj. około 1,3 mln zł. Długoletnia walka o fundusze dla zakupu nowoczesnego sprzętu, w tym tomografu zakończyła się sukcesem.

Sukces ten będzie pełny, gdy uzbieramy 1,3 mln zł, jako wkład własny. Bez tego ciężko wywalczone 7,6 mln zł możemy utracić i zamiast sukcesu możemy opłakiwać klęskę.

Mam jednak nadzieję, że wszystkie gminy powiatu, Starostwo i SPZOZ staną na wysokości zadania i wykorzystają nadarzającą się szansę dla rozwoju najważniejszej instytucji ratującej nasze zdrowie i życie.

Pan senator aktywnie uczestniczył w sesji. Interesował się wyposażeniem szpitala, amortyzacją posiadanego sprzętu i zdeklarował interwencję u marszałka województwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej potrzebnej dla zakupu nowoczesnego sprzętu.

Niedawno marszałek udzielił taką pomoc np. szpitalowi w Jarosławiu.

Jan Lewicki

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u