Regulamin korzystania z serwisu

Drukuj


POJĘCIA I DEFINICJE

UŻYTKOWNIK
Osoba, która zarejestruje się poprzez wypełnienie stosownego formularza na stronie www.naszepołoniny.pl
Użytkownik posiada swój unikalny login oraz hasło.

SERWIS
Serwis internetowy www.naszepołoniny.pl

WŁAŚCICIEL
Fundacja „Bieszczady Bez Granic”, ul. Boczna 16, 38-700 Ustrzyki Dolne będąca właścicielem serwisu internetowego www.naszepołoniny.pl


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem SERWISU jest Fundacja „Bieszczady Bez Granic” z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przy ul. Boczna 16.

Korzystanie z oferowanych możliwości SERWISU wymaga zarejestrowania się jako UŻYTKOWNIK SERWISU. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu. UŻYTKOWNIK otrzymuje tzw. konto w serwisie tj. unikalny identyfikator oraz hasło.

Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może posiadać więcej niż jedno konto w SERWISIE.

SERWIS zastrzega sobie prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie i bez podania przyczyn.
Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.

SERWIS umożliwia UŻYTKOWNIKOWI:
• korzystanie z opcji komentowania artykułów,
• dodawanie darmowych ogłoszeń drobnych,
• dodawanie, ocenianie i komentowanie zdjęć

Redakcja SERWISU nie odpowiada za treści i poglądy prezentowane przez UŻYTKOWNIKÓW. Wszelkie treści i poglądu użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.

WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do przetwarzania otrzymanych od UŻYTKOWNIKÓW danych do celów marketingowych i promocyjnych. WŁAŚCICIEL nie udostępni oraz nie sprzeda danych UŻYTKOWNIKÓW nieuprawnionym ustawowo podmiotom.

W przypadku podawanych danych osobowych UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez WŁAŚCICIELA oraz podmioty przez nią upoważnione, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez WŁAŚCICIELA oraz SERWIS, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

UŻYTKOWNIK ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem, chyba, że dane takie są niezbędne do realizacji przez WŁAŚCICIELA usługi - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

WŁAŚCICIEL zachowuje sobie prawo do zmiany lub modyfikacji regulaminu.

 


 

FORUM (komentarze)

UŻYTKOWNIK publikuje swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Redakcja SERWISU nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na forum/w komentarzach.

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum/w komentarzach SERWISU postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum/w komentarzach treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.

Na forum/w komentarzach SERWISU niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.

Redakcja SERWISU zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 3, 4 i 5 regulaminu FORUM.

UŻYTKOWNIK wypowiadając się na forum/w komentarzach SERWISU tym samym wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

Redakcja SERWISU zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.


Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 roku.

Rejestracja w serwisie oznacza, że zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u