[9/186] Głos podkarpackich starostów w bieszczadzkich sprawach

Drukuj
Dodano: niedziela, 12 listopad 2017

W dniach 2 i 3 października Powiat Bieszczadzki był gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego, który obradował w Czarnej.

Powiększ

Starostowie ze wszystkich powiatów dyskutowali o najważniejszych kwestiach samorządowych Województwa Podkarpackiego, a także wysłuchali informacji o realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej", jak też dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie Roberta Bugaja o realizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych przez powiaty. Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie Maciej Szymański przedstawił nowe zasady finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych w administracji samorządowej. PRON realizuje projekt „Program stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej". Projekt stwarza warunki dla zatrudniania osób w administracjach nie tylko samorządowych, ale także instytucji i służb będących jednostkami organizacyjnymi powiatów. Wysłuchano również informacji o powiatowych urzędach pracy i zmianach w ich strukturach podporządkowania, a także propozycji współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską, która proponuje powołanie m.in. Aptekarza Powiatowego, jako przedstawiciela samorządu aptekarskiego w powiecie.
W wyniku dyskusji i przeprowadzonych głosowań starostowie przyjęli stanowiska w sprawach utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych, wsparcia rządu w zakresie dot. relokacji imigrantów, w sprawie ewentualnych zmian podporządkowania powiatowych urzędów pracy. Konwent przyjął również stanowisko w sprawie wystąpienia do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie w ramach programu RPO Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dotyczył projektów w obszarze lecznictwa szpitalnego, objętego mapami zdrowotnymi dla województwa podkarpackiego szpitali, które nie znalazły się w tym programie. W stanowisku przyjęto również pomoc dla szpitala w Ustrzykach Dolnych. Przyjęto również pozytywne stanowisko dotyczące wsparcia dla utworzenia przejścia granicznego Michniowiec-Łopuszanka i modernizacji linii kolejowych w Bieszczadach.

– Bardzo chcieliśmy zaprezentować nasze stanowisko w kwestiach dotyczących ważnych dla Powiatu Bieszczadzkiego problemów, a w tym: ustrzyckiego szpitala, przejścia granicznego Michniowiec – Łopuszanka w gminie Czarna, no i oczywiście całości kwestii dotyczących naszej linii kolejowej – mówił po zakończeniu obrad Starosta Bieszczadzki Marek Andruch.

– Udało się nam pozyskać wsparcie Konwentu Starostów. Ważnym jest, że w sprawach najważniejszych dla powiatu prowadzić będziemy wspólnie, w ramach wielu projektów, a to jest dla nas ważne dzisiaj i w niedalekiej przyszłości – dodał Andruch.

msm

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u