[11/188] Robocze spotkanie sołtysów i władz powiatowych

Drukuj
Dodano: niedziela, 14 styczeń 2018

W Starostwie Powiatu Bieszczadzkiego 13 grudnia odbyło się spotkanie sołtysów wsi powiatu bieszczadzkiego. Starosta Marek Andruch przedstawił zrealizowane zadania inwestycyjne w zakresie remontów dróg w roku 2017. Zakreślił również najważniejsze zadania do realizacji w 2018 r. a są wśród nich dalsze remonty dróg powiatowych, plany budowy nowego przejścia granicznego, a także restrukturyzacja i modernizacja szpitala powiatowego.

Powiększ Powiększ

Starosta Marek Andruch poinformował o zrealizowanych inwestycjach drogowych, które przekroczyły wartość 8,2 mln. zł. Wyremontowane zostały odcinki dróg: Wańkowa – Leszczowate – Łodyna, Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne przez wieś Dźwiniacz i wieś Daszówka, Jałowe – Moczary, odcinek Czarna Górna – Michniowiec, Polana – Lutowiska trzy jej newralgiczne odcinki, a także większość drogi Smolnik – Zatwarnica.

– W przyszłym roku chcemy dalej prowadzić te roboty, planowane są remonty dróg Ropienka – Wojkówka – odcinki w Ropience i Chwaniowie, Ropienka – Stankowa, Ropienka – Rozpucie we wsi Zawadka, Wańkowa – Brzegi Dolne od Dźwiniacza przez Serednicę, Bandrów, Czarna Dolna – Czarna Górna, czarna Górna – Michniowiec, Zatwarnica – Smolnik i tu chcemy dokończyć remont tej drogi rozpoczęty w tym roku – informował starosta Marek Andruch.

– Wartość tych robót to kwota ponad 8,6 mln. zł. Mamy środki na wkład własny. Te remonty sfinansowane zostaną z programów: „Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" i „Polska – Białoruś – Ukraina", a także z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – mówił Marek Andruch.

– Ostatnią informację, jaką mam w tym zakresie jest to że, wg wstępnej listy rankingowej Powiat Bieszczadzki pozyskał ponad 0,85 mln. zł z programu "Przebudowy Dróg Lokalnych" na przebudowę drogi Olszanica – Chwaniów na odcinku w Ropience oraz drogi Rakowa-Ropienka na odcinku pomiędzy Ropienką i Stańkową. Całkowity koszt tej ważnej dla mieszkańców inwestycji wynosi ponad 1,70 mln. zł – poinformował Andruch.

Powiększ

Starosta wskazywał na starania czynione przez Zarząd Powiatu o budowę nowego przejścia granicznego Michniowiec – Łopuszanka, lokalizacji obiektów Centralnego Ośrodka Sportu na terenie Powiatu Bieszczadzkiego, a także z zakończeniem prac projektowych i przystąpieniem do realizacji zadań dotyczących restrukturyzacji i modernizacji szpitala powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

– Zamierzenia te – mówił starosta – wymagają wiele pracy i przede wszystkim nakładów finansowych. Aplikowaliśmy do projektu „Polska – Białoruś – Ukraina" o wsparcie finansowe i mamy wstępne potwierdzenie o akceptacji merytorycznej naszego projektu. Na szpital potrzeba będzie w przyszłym roku ok. 15 mln. zł i te pieniądze musimy zdobyć by szpital mógł istnieć w warunkach, jakie przedstawiłem – mówił na zakończenie starosta Marek Andruch.

Sołtysi zgłaszali problemy związane z eksploatacją remontowanych dróg i z tymi, które mają być remontowane, a także te bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg. Większość pytań i uwag sołtysów dotyczyła zimowego utrzymania dróg powiatowych. Pierwsze duże opady śniegu – zdaniem sołtysów – pokazała wiele słabości w tym zakresie. Zgłaszano również problemy z utrzymaniem poboczy i koniecznością przycinania przydrożnych drzew, które pod naporem śniegu zwisają nad drogami i stwarzają niebezpieczne sytuacje. Na pytania i zgłaszane przez sołtysów kwestie odpowiadali kierownik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Anna Krystian i kierownik Powiatowego Bieszczadzkiego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych Janusz Saran.
W związku z tym, że było to ostatnie w bieżącym roku spotkanie przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego Ryszard Urban, starosta Marek Andruch i wicestarosta Artur Woźny na ręce sołtysów złożyli serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich mieszkańców.

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u