[1/189] Rozmawiali o bezpieczeństwie w Powiecie Bieszczadzkim

Drukuj
Dodano: środa, 25 kwiecień 2018

W Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów i pracowników cywilnych w 2017 roku. Wziął w niej udział Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek oraz zaproszeni goście. Odprawa roczna jest cyklicznie organizowana w każdej jednostce policji garnizonu podkarpackiego. Podczas odprawy rocznej omawiane są wyniki oraz efekty służby osiągnięte przez policjantów wszystkich pionów i komórek organizacyjnych.

Powiększ

Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Piotr Mazur przy pomocy multimedialnej prezentacji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2017 rok. Korzystając z danych statystycznych omówił roczną pracę bieszczadzkiej jednostki, w zakresie zwalczania przestępczości, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podejmowanych działań prewencyjnych.

Powiększ Powiększ

W 2017 r. na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji wydarzyło się 310 przestępstw, z czego wykrytych zostało 270. Wykrywalność wynosi ponad 87 proc. przy średniej garnizonu podkarpackiego niecałe 80 proc. Najwięcej odnotowano przestępstw kryminalnych – 168, gospodarczych 22,5 proc. ogólnej liczby, a stanowiło to najmniejszy wskaźnik naruszeń prawa. Przestępstw drogowych było 67. Ilość przestępstw w gminach to: w Gminie Ustrzyki Dolne ogółem 269, z czego na terenie miasta 151. Na terenie Gminy Czarna dokonano 25 przestępstw, a w Gminie Lutowiska 20.
Profilaktyka Społeczna to edukacja i bezpieczeństwo, które ustrzyccy policjanci realizują poprzez programy prewencyjne. Są to przedsięwzięcia kierowane do całego społeczeństwa naszego powiatu. Realizowane były w 5 głównych programach prewencyjnych: „Bezpieczny Senior", „Ostrożnie Pies", „Cyberbezpieczni", „Stop Patologiom – Razem Bezpieczniej" i „Bezpieczny ogród". Policjanci prowadzą również akcje profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży pod ogólnym hasłem: „Kręci mnie..." Prowadzone są one w ramach akcji profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa nad wodą, w ruchu drogowym latem, czy na stokach narciarskich w sezonie zimowym. Prezentowaliśmy na naszych portalach działania ustrzyckich policjantów na stokach Gromadzynia, Laworty i Arłamowa. W ramach akcji „Kręci mnie... bezpieczeństwo na stoku" policjanci udzielali instrukcji o bezpieczeństwie narciarzy, a także rozdawali materiały profilaktyczne i opaski odblaskowe, tak potrzebne w zimowe wieczory. Komendant Piotr Mazur informował również o prowadzonych przez policjantów debatach społecznych, pod ogólnym hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ", których łącznie odbyło się 119 z czego 72 w Ustrzykach Dolnych, 31 w Czarnej i 16 w Lutowiskach. Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami powiatu.
Na koniec podziękował przedstawicielom bieszczadzkich samorządów za współpracę i współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Swoje słowa skierował również do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych dziękując za służbę i pracę w 2017 r.
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek ocenił pozytywnie pracę policjantów ustrzyckiej komendy. Podkreślił, że najważniejszym priorytetem i miernikiem oceny Policji jest wzrost i zadowolenie obywateli z jakości pracy policjantów i eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie. – Bardzo wysoko oceniam postawę, zaangażowanie w służbie bieszczadzkich policjantów. To bardzo rozległy i trudny teren również przygraniczny, na którym w sezonach przebywa duża ilość turystów i ocena bezpieczeństwa w Powiecie Bieszczadzkim jest bardzo wysoka – mówił insp. Paweł Filipek. Równie wysoką ocenę pracy policjantów przedstawił prokurator Prokuratury Rejonowej w Lesku Edward Martuszewski. W imieniu samorządów podziękowania policjantom i pracownikom cywilnym bieszczadzkiej Komendy złożył Starosta Bieszczadzki Marek Andruch.
W odprawie udział wzięli także: I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Grzegorz Koczera, przedstawiciele samorządów: Starosta Bieszczadzki Marek Andruch, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Urban, Z-ca burmistrza Ustrzyk Dolnych Katarzyna Sekuła, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Ferenc, Wójt Gminy Czarna Bogusław Kochanowicz, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Lutowiskach Ewa Kita.

... i w Powiecie Leskim

W tegorocznej odprawie w Lesku wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Leski Andrzej Olesiuk, Burmistrz Leska Barbara Jankiewicz, Wójt Gminy Olszanica Krzysztof Zapała, Przewodniczący Rady Powiatu Leskiego Marek Małecki, Sekretarz Gminy Baligród Jerzy Habowski, Prokurator Rejonowy Maria Chrzanowska oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

Powiększ

Odprawę prowadził Komendant Powiatowy Policji w Lesku podkom. Jacek Pączek, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na odprawę i zaprosił do obejrzenia multimedialnej prezentacji, w której przedstawił efekty pracy służby kryminalnej, prewencji w tym dzielnicowych, ruchu drogowego oraz logistyki. Zwrócił również uwagę na profilaktykę społeczną i Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Szef leskich policjantów podziękował przybyłym gościom za dotychczasową współpracę oraz wszelkiego rodzaju wsparcie, w tym finansowe.
W końcowej części narady głos zabrał Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Paweł Filipek. Podziękował leskim policjantom za wyniki osiągnięte w minionym roku. W swojej wypowiedzi podkreślił zaangażowanie w zabezpieczenie sezonu turystycznego w Bieszczadach, który dla leskiej jednostki jest co roku największym wyzwaniem. Obiecał pomoc i wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w funkcjonowaniu odtworzonego Posterunku Policji w Polańczyku oraz przy planowanym odtworzeniu podobnego posterunku w Baligrodzie. Wyraził nadzieję na postęp prac przy budowie nowej siedziby policji w Lesku oraz podkreślił znaczenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządami i społeczeństwem.

msm

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u