[1/189] Redakcja „Nasze Połoniny”

Drukuj
Dodano: środa, 25 kwiecień 2018

Uprzejmie prosimy Redakcję o pomoc w następującej sprawie:
Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne zawiadomił nas, że na wniosek firmy „POLKOMTEL" sp. z o. o.  w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel sp. z o. o. „BT_26939 USTRZYKI DOLNE CENTRUM DWA" na działce nr 1840/2 w miejscowości Ustrzyki Dolne".

Powiększ

Zgodnie z zawartym w „Zawiadomieniu" pouczeniem wystąpiliśmy do Burmistrza z „Protestem", który podpisaliśmy (podpisy i dane osobowe do wiadomości Redakcji) następującej treści:

Protest społeczny
Jako mieszkańcy Ustrzyk Dolnych składamy protest społeczny przeciwko budowie masztu telefoni komórkowej ze stacją bazową („BT 26939 Ustrzyki Dolne Centrum dwa" – POLKOMTEL) w lokalizacj: centrum Ustrzyk Dolnych przy ul. Kolejowej: działka nr 1840/2 (przy wjeździe do zabudowań byłej mleczarni).
Przedmiotowa lokalizacja stacji telefonii komórkowej emitującej szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne naraża życie i zdrowie praktycznie wszystkich mieszkańców Ustrzyk Dolnych, a w szczególności z ulic: Dworcowa, 29 Listopada, Rynek, Mickiewicza, Nadgórnej, Kolejowej, Bieszczadzkiej, Fabrycznej, Pionierskiej, Nowej, Chopina
i Słonecznej.
Żądamy zmiany lokalizacji inwestycji na miejsce, z którego szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne nie będzie zagrażać w tak bezpośredni sposób życiu i zdrowiu mieszkańców Ustrzyk Dolnych (np. istniejący maszt, tzw,: „przekaźnik" na górze Gromadzyń).
Ponadto, mając na uwadze względy estetyczne miejscowości turystycznej (do której próbują aspirować Ustrzyki Dolne) ewentualna zgoda włądz gminnych na lokalizację masztu
w centrum miasta jest działaniem bezmyślnym i bezsensownym.

W wydaniu internetowym Gazety Bieszczadzkiej z dnia 15 lutego 2018 r. burmistrz poinformował, że (cytat): „Organ administracji publicznej, jakim jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych musi działać na podstawie prawa i w granicach prawa. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi." (koniec cytatu)

Tymczasem burmistrz Brodnicy odmawiając wydania pozytywnej decyzji w analogicznej sprawie napisał (cytat): „...Planowana inwestycja godzi również w interes publiczny (art. 1ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). ...Interes publiczny rozumiany jako uogólniony cel dążeń i działań uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa, lub lokalnych społeczności wobec przedmiotowej inwestycji daje podstawę do stwierdzenia, że cel inwestycji określany mianem „celu publicznego" nie znajduje akceptacji społecznej..." (koniec cytatu)
Chcieliśmy poinformować Redakcję, że podobna Decyzja Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 sierpnia 2015 r. znak IGP.6730.23.2013 o wydaniu decyzji nr 6/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia już zrealizowanego (legalizacja samowoli budowlanej) obejmującego budowę stacji bazowej nr BT 20345 – Ustrzyki Dolne Centrum wraz z zasilaniem energetycznym na dachu budynku przy ul. 29 Listopada 15, na działce nr Ew. 1054 w Ustrzykach Dolnych została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i wyrokiem o sygn. akt II SA/Rz 1651/15 z dnia 13 września 2016 r. postanowił o „uchyleniu zaskarżonej decyzji i decyzji Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 24 sierpnia 2015 r., nr 6/15. Znak IGP 6730.23.2013. W obszernym uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał na błędy i uchybienia tak Wnioskodawcy, jak i Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
Teraz sprawa wraca ponownie. Proponujemy następujące rozwiązanie: zaproponowanie firmie „Polkomtel", by inwestycję o nazwie „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel sp. z o. o. „BT_26939 USTRZYKI DOLNE CENTRUM DWA" zlokalizowała na górze Gromadzyń, na istniejącym maszcie popularnie zwanym „przekaźnikiem". Wszelkie uwarunkowania i prawa własności mogą zostać rozwiązane na drodze negocjacji. Lokalizacja ta spełni naszym zdaniem wszelkie warunki techniczne i technologiczne dla tego typu instalacji.
Prosimy Redakcję o nieodpłatne opublikowanie naszej sprawy, co jak liczymy może bezprocesowo wpłynąć na rozwiązanie sporu i zmianę decyzji Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

Nazwiska i adresy do wiadomości Redakcji.
Skany dokumentów w przedmiotowej sprawie do wiadomości Redakcji

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#2 wesołek 2018-04-25 18:36
w świebodzinie jezusowi w koronie anteny pomontowali a tu taka chryja o anteny na budynku :lol:

no, ale cóż... konkurencje trzeba zwalczać wszelkimi sposobami a to jest jakiś sposób :o
Cytuj
#1 robert. 2018-04-25 17:05
Mieszkańcy Ustrzyk, zrozumcie że dzięki budowie przekaźnika uzyskacie lepszy sygnał LTE (Internet) oraz skończą się problemy z brakiem zasięgu telefonii komórkowej. Dajecie się mamić jednej osobie, która za wszelką cenę usiłuje odwlec budową masztu. Dosyć już przestarzałych kablówek i beznadziejnego Internetu. Mamy XXI wiek i najwyższy czas, aby Ustrzyki Dolne w tej epoce się znalazły. Mieszkańcy ul. Dworcowej, nie podpisujcie żadnych petycji, ponieważ tu nie chodzi o Wasze niczym nie zagrożone zdrowie ani walory estetyczne miasta, ale o prywatne interesy. Ustrzyki wiele zyskają dzięki tej inwestycji. Tak na marginesie - wstydziłeś się kolego podpisać imieniem i nazwiskiem ?
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u