[2/190] Umowa o przebudowę dróg Powiatu Bieszczadzkiego

Drukuj
Dodano: czwartek, 07 czerwiec 2018

W sali narad Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego 28 marca podpisana została przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka oraz Starostę Bieszczadzkiego Marka Andrucha pierwsza umowa w ramach celu tematycznego „Dostępność" „Partnerstwo transgraniczne szansa rozwoju regionu" Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020". Umowa stanowi o przebudowie dróg Powiatu Bieszczadzkiego, dla lepszej dostępności, a tym samym zwiększenia atrakcyjności Bieszczadów.

Powiększ Powiększ

Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020" swym zasięgiem obejmuje teren, na którym mieszka i żyje ponad 21 mln ludzi wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. Z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, który powstał na rzecz zrównoważonego rozwoju na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej finansowany jest również cel tematyczny „Dostępność", w którym uczestniczy powiat bieszczadzki. Podstawowym celem programu jest wspieranie przygranicznych procesów rozwojowych po obydwu stronach granic Polski, Białorusi i Ukrainy.

Powiększ Powiększ

Projekt „Partnerstwo transgraniczne szansa rozwoju regionu" realizowany w ramach programu przewiduje podniesienie dostępności obszarów przygranicznych powiatu bieszczadzkiego i rejonu turczańskiego na Ukrainie. Liderem projektu jest powiat bieszczadzki a partnerem rejon turczański. Pozwoli on na skomunikowanie obszarów turystycznych obu rejonów. Projektowane są również opracowywanie wspólnych strategii wspomagające rozwój gospodarczy przygranicznych terenów. Na terenie powiatu bieszczadzkiego zmodernizowanych i przebudowanych zostanie ponad 15 km dróg powiatowych przebiegających przez: Rakowa – Stańkowa – Ropienka, Olszanica – Ropienka – Wojtkówka, Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne, Rozpucie – Ropienka, Ustjanowa – Daszówka – Czarna, Czarna – Michniowie i Smolnik – Zatwarnica. Natomiast w rejonie turczańskim po stronie ukraińskiej powstaną 3 projekty tras turystycznych i studia wykonalności dla ponad 130 km dróg na trasach z Birynia – Boberka, Lybochora – Verchnie Vysotske, Turka – Ilnyk, Turka – Schidnytsia, Verchniy Turiv – Nyzhnie, Turka – Nyzhnia Yablunka, Nyzhnie Vysotske – Bahnuvate, Nyzhnie Husyne – Verchnie Husyne, Nyzhnie Husyne – Kryvka, Nyzhnie Vysotske – Karpatske. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 2,1 mln euro, z czego 1,4 mln euro to dofinansowanie z programu.
W uroczystości uczestniczyli członek zarządu województwa Piotr Pilch, przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksandr Hanuszczyn oraz wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

– Jest to pierwsza umowa na dofinansowanie w Programie Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020" w ramach celu tematycznego „Dostępność". Dzięki temu możemy poprawić dostępność obszarów przygranicznych i takim terenem jest niewątpliwie powiat bieszczadzki. Bardzo cieszymy się, że pierwsza umowa jest podpisywana właśnie w Ustrzykach Dolnych. Z tego projektu i środków skorzystają wszyscy – i mieszkańcy powiatu i turyści, którzy coraz bardziej licznie odwiedzają Bieszczady – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak.

– W kontekście Bieszczadów chcielibyśmy, aby realizowany mógł być także projekt modernizacji szpitala w Ustrzykach Dolnych oraz projekt dotyczący stworzenia międzynarodowego centrum szkolenia i organizowania akcji ratowniczych, w którym główną rolę odgrywać ma Bieszczadzka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – informował Adam Hamryszczak.

Podczas spotkania poinformowano, że do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu na pierwszy nabór wpłynęło blisko 750 różnego rodzaju koncepcji projektów w 4 celach tematycznych: „Bezpieczeństwo", „Dostępność", Dziedzictwo" i „Granice". W wyniku wstępnej oceny merytorycznej 380 aplikacji zostało zaproszonych do złożenia kompletnych wniosków, a z tych wybrano 65 projektów do realizacji. Całkowity koszt dofinansowania projektów wyniesie 165 mln euro, przy całkowitym budżecie projektu na lata 2014 – 2020 wynoszącym ponad 183 mln euro.

– Mnie osobiście i całemu zarządowi bardzo zależy na rozwoju Bieszczadów. Ten projekt ma dla nas ogromne znaczenie, jak i wszystkie projekty, które skierowane są dla Bieszczadów. Tu należą się wielkie podziękowania rządowi polskiemu, bo cała idea wsparcia Bieszczadów jest wielkim projektem, na który liczymy, na który liczą samorządy i na który bardzo liczą mieszkańcy. Ten projekt dostępności komunikacyjnej, dzięki któremu wyremontowanych zostanie 15 kilometrów dróg, to jest wielka sprawa dla lokalnych społeczności, bo przekłada się na rozwój tych pięknych terenów, jakimi są Bieszczady - oświadczył członek zarządu województwa Piotr Pilch.

W ramach celu tematycznego „Dostępność" organizowane będą m.in.: „Dni Dobrosąsiedztwa" w Boberce, tworzone będą filmy promocyjne regionów, a także lekcje dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa drogowego i pierwszej pomocy.

– Ten projekt ma podwójne znaczenie. Po pierwsze jest to współpraca gospodarcza, bo turystyka jest bardzo ważną gałęzią gospodarki, po drugie jest to współpraca pomiędzy dwoma narodami, bardzo dla nas istotna. A patrząc na całe Podkarpacie, kiedy dodamy ten projekt do innych, które w regionie są realizowane, to powoduje, że cały region wzrasta i się rozwija – podkreślała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

– Jednym z naszych największych problemów, jest dostępność komunikacyjna naszego powiatu. Wiedząc, że w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina można realizować między innymi projekty drogowe, od razu zdecydowaliśmy się startować z projektem. Nasz powiat leży właściwie wzdłuż granicy z Ukrainą. Zarówno nam, jak i naszym sąsiadom z rejonu turczańskiego zależy na poprawie dostępności, bo to wpłynie na naszą atrakcyjność dla turystów i inwestorów, a jednocześnie poszerzamy naszą ofertę turystyczną i uzyskujemy efekt współpracy regionów – mówił Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Marek Andruch.

Podpisana umowa na modernizację i remonty dróg w Bieszczadach łączy się z planami Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego. Przebudowywane będą drogi powiatowe Olszanica – Ropienka – Wojtkówka i Rakowa – Stańkowa – Ropienka, a także planowany jest remont mostu w ciągu drogi powiatowej Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w m. Serednica wraz z dojazdami. Na przebudowę drogi Wańkowa – Dźwiniacz – Łodyna powiat bieszczadzki otrzymał promesę na 1,13 mln zł. Na początku kwietnia podpisano w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych umowę na remont kolejnych 7 mostów w Bieszczadach, a w tym: dwa mosty w ciągu drogi wojewódzkiej Tylawa – Wołosate – Granica Państwa w miejscowości Smolnik, Lesko – Cisna w miejscowościach Bystre i Jabłonki, Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w miejscowości Czarna i dwa mosty Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w miejscowości Żłobek. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,7 mln złotych, z tego około 10 procent sfinansowane zostaną przez Lasy Państwowe. Starosta Bieszczadzki Marek Andruch informował zgromadzonych podczas podpisania umowy dziennikarzy o wszystkich inwestycjach, wskazując, że na remonty dróg tylko w powiecie bieszczadzkim przeznaczono w czasie ostatnich trzech lat ponad 20,0 mln zł.

Marian S. Mazurkiewicz

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u