[2/190] Bieszczadzkie Forum Zawodowców

Drukuj
Dodano: czwartek, 07 czerwiec 2018

W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych 16 marca odbyło się „Bieszczadzkie Forum Zawodowców". Podczas Forum uczniowie klas trzecich gimnazjów z powiatów bieszczadzkiego i leskiego poznali ofertę edukacyjną BZSZ na rok szkolny 2018/2019.

Powiększ Powiększ

Aranżerzy Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych postarali się, by uczniowie ostatnich klas wygaszanych gimnazjów mogli spotkać się w tym dniu z partnerami współpracującymi z placówką, a także z pracodawcami, u których podejmą pracę absolwenci klas technikum i szkół branżowych.

Powiększ Powiększ

– Bieszczadzkie Forum Zawodowców to spotkanie z gimnazjalistami z powiatów: bieszczadzkiego i leskiego, podczas którego Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych prezentuje swoją ofertę edukacyjną wraz ze swoimi partnerami i pracodawcami. Udział w forum wzięli przedstawiciele pracodawców i instytucji rynku pracy, tj. Hotel „Arłamów", Akademia Umiejętności „Eurocash", Komenda Ochotniczego Hufca Pracy, Cech Rzemiosł Różnych, Powiatowy Urząd Pracy, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Komendy Powiatowe: Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku, Liga Obrony Kraju z Brzozowa. Budujemy bezpośredni kontakt pomiędzy przyszłymi uczniami, którzy wybiorą kształcenie zawodowe, a również będą mogli dowiedzieć się o tym, gdzie mogą odbyć praktyki zawodowe i gdzie będą mogli znaleźć pracę po ukończeniu nauki tak na terenie powiatu bieszczadzkiego, jak również powiatów ościennych. Nasza szkoła oferuje uzyskanie takiego zawodu, który poszukiwany jest na rynku pracy od technika hotelarza, aż po technika logistyki służb mundurowych, poprzez zawody gastronomiczne i handlowe – wyjaśniał Dyrektor BZSZ Paweł Germański.

– W nowym roku szkolnym nasza oferta edukacyjna poszerza się o nowe zawody, uczniowie mogą kształcić się w zawodzie murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, magazynier – logistyk, technik organizacji turystyki. Szkoła podpisała porozumienia o współpracy ze znaczącymi partnerami tj. Hotel „Arłamów", Akademia Umiejętności Eurocash, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Jesteśmy w trakcie ustalania warunków współpracy z Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną z Jarosławia w zakresie rozwijania kierunków hotelarsko-turystycznych. Jestem przekonany, że to, co przedstawiamy w naszej ofercie służyć będzie dobrze w podejmowaniu przez absolwentów gimnazjów, do podjęcia decyzji o przystąpieniu do nauki w naszej szkole. Uczniowie mogą na poszczególnych stoiskach porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych zawodów i służb – mówił Paweł Germański.

Spotkanie gimnazjalistów w ramach „Bieszczadzkiego Forum Zawodowców" jest formą promocji szkolnictwa zawodowego realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych. Gimnazjaliści mogli spotkać się ze swymi starszymi kolegami w ramach przygotowanych warsztatów w pracowniach: logistycznej, gastronomicznej, szkolnym hoteliku, recepcji, a także zapoznać się z pracą barmana w mini barku. Uczniowie BZSZ opowiadali o warunkach nauki w szkole, opartych nie tylko na przedmiotach zawodowych, ale także związanych z rozwojem własnych pasji i zainteresowań. Pomimo zimowej aury prezentowali nowoczesne boiska i bieżnie poliuretanowe, również sale gimnastyczne wyposażone w siłownię.

– Przyjechałem z Ropienki. Nie mam jeszcze sprecyzowanego zdania na temat wyboru mojej przyszłej szkoły. To co tutaj zaprezentowano jest interesujące i ciekawe, chociaż nie za bardzo odpowiada mi nauka w szkole mundurowej, to ciekawym jest logistyka, czy to co prezentowali przedstawiciele Hotelu „Arłamów". Będę jeszcze rozmawiał z rodzicami, czasu jest niewiele, ale jeszcze dzisiaj nie wiem – zastanawiał się Mariusz.

Wśród uczestników byli również i tacy, którzy już wybrali.

– Mój brat chodzi tutaj do klasy o profilu logistycznym. Jest zadowolony i dużo opowiadał mi o tej szkole. Jesteśmy z Ustrzyk, to i do szkoły blisko. Także najprawdopodobniej i ja podejmę tutaj naukę. Chciałabym ukończyć szkołę, dzięki której uzyskam konkretny zawód i jeszcze dodatkowo będzie on zawodem poszukiwanym przez firmy, bo pracę będzie łatwiej znaleźć – rozważała wszystkie za i przeciw Mariola.

Spotkanie w ramach „Bieszczadzkiego Forum Zawodowców" pozwoliło przedstawić Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych jako placówkę kształcącą w szerokim spektrum zawodów poszukiwanych przez rynki pracy. Szkoła współpracuje z wieloma znaczącymi partnerami, którymi są Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Podkarpacka Regionalną Organizacją Turystyczną, „Arłamów" i Akademia Umiejętności „Eurocash". Prowadzone są również rozmowy o współpracy z Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną z Jarosławia, dzięki której rozwijane będą w szkole kierunki turystyczne i hotelarskie.
Kształcenie zawodowe to w istniejących warunkach ekonomiczno-rynkowych najlepsza gwarancja zdobycia atrakcyjnego zawodu. Szkoła spełnia te warunki poprzez modernizację bazy dydaktycznej i uatrakcyjnia proces dydaktyczny o ciekawe i rozwijające zainteresowania formy nauki zawodu. Zadania te wspomagane przez realizowany przez zespół projekt „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Bieszczadzkim otwarte na rynek pracy", który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1,04 mln. zł.
W części dotyczącej modernizacji obiektu szkoły przeprowadzone będą remonty pomieszczeń i pracowni szkolnych, które zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Ważnym elementem będzie organizacja i wdrożenie firmy symulacyjnej. Z założeń programowych wynika, że będzie to wirtualna firma posiadająca własną strukturę organizacyjną i produkcyjną, majątek, prowadzić będzie aktywną księgowość. W jej ramach uczniowie w sposób praktyczny uczyć się będą różnych form zarządzania firmą na każdym jej etapie i szczeblu. To element teoretycznej nauki, praktyczną formą będą staże i praktyki zawodowe dla uczniów w firmach działających na rynku pracy.
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych staje się wiodąca placówką o profilu wielozawodowym, umożliwiającym zdobycie atrakcyjnego zawodu, ale również dzięki współpracy ze szkołami wyższymi, umożliwiać będzie kontynuowanie nauki na poziomie wyższym.

Marian S. Mazurkiewicz

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u