[3/191] Absolutorium dla Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego

Drukuj
Dodano: niedziela, 19 sierpień 2018

Wysłuchanie informacji o realizacji budżetu za 2017 r. i udzielenie absolutorium zarządowi powiatu, a także wysłuchanie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych i realizacji Programu Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z Organizacjami Pozarządowymi to główne tematy pracy radnych Rady Powiatu Bieszczadzkiego na sesji w dniu 7 czerwca 2018 r.

Powiększ

Przyjęty na 2017 rok budżet powiatu bieszczadzkiego planował po stronie dochodów wartość 42,30 mln zł i został zrealizowany na poziomie 36,57 mln zł. Wydatki planowano na poziomie 49.48 mln zł, a zrealizowano 39.14 mln zł. Deficyt wyniósł 2.57 mln zł, a zaplanowano go w wysokości 7.17 mln zł. Największą wartość dochodów stanowią subwencje oświatowe, które powiat otrzymał w wysokości 6,72 mln zł na opiekę społeczną przeznaczył kwotę 6.94 mln zł. Starostwo pozyskało 7,4 mln zł środków zewnętrznych, m.in. dotacje z Unii Europejskiej w wysokości 4,02 mln zł i Wojewody Podkarpackiego 2,64 mln zł. W strukturze wydatków najwięcej środków przeznaczono na inwestycje 9.21 mln zł, na rzecz oświaty 8,24 mln zł, a na remonty i przebudowy dróg ponad 2,5 mln zł. Łącznie wydatki wyniosły 39.14 mln zł. W ramach zadań unijnych wykonano m.in.: przebudowę drogi powiatowej Wańkowa – Leszczowate – Łodyna w wysokości 1,23 mln zł, zmodernizowano infrastrukturę edukacyjno-sportową zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych o wartości 880 tys. zł, przeprowadzono także kompleksową modernizację energetyczną budynków szkół powiatu bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych za blisko 2,0 mln zł. Zakończono przebudowę budynku starostwa powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny za kwotę 0,91mln zł. W ramach modernizacji energetycznej budynków szkół za 1,22 mln zł wykonano roboty w Bieszczadzkim Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych. Realizacja tych zadań wynosiła 7,73 mln zł. Ważnym elementem inwestycyjnym powiatu są drogi; w roku 2017 zmodernizowano m.in.: drogi w ciągach Wańkowa – Dźwiniacz Dolny – Brzegi Dolne i do Moczar. W roku 2018 remonty prowadzone będą na odcinkach: Czarna – Michniowiec, Olszanica – Ropienka – Wojtkówka, a w Ustrzykach Dolnych od ul. Przemysłowej przez Równię do Hoszowa. Komentując prowadzone inwestycje w powiecie bieszczadzkim starosta Marek Andruch wskazywał, że na remonty i inwestycje w drogi przeznaczono w ostatnim okresie ponad 21 mln zł. Najważniejszymi zadaniami na następne lata starosta uznaje termomodernizację szpitala, wnioski o dofinansowanie są w chwili obecnej ocenianie, budowa Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Przyrody i Kultury, które będzie realizowane ze środków programu Polska – Słowacja, a także inwestycje planowane w ramach rządowego „Programu Bieszczadzkiego". Priorytetową inwestycją dla Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego będzie budowa Ośrodka Przygotowań Olimpijskich realizowanego przez Centralny Ośrodek Sportu w Ustrzykach Dolnych.

W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Gąsior:

– Starosta z jednej strony ma rację, że to jest wspólne dobro, ale jest ustawa, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o samorządzie gminnym. Ja myślę, że przede wszystkim pewnie ma starosta przełożenie i na władze, które teraz rządzą i na tych, co ustanawiają prawo i myślą o zmianie prawa. Zmiana prawa powinna polegać na tym, że skoro są zadania powiatowe i gminne, to na te zadania należy się powiatom środki finansowe. I nie zdajmy się na gminy, bo to jest wielka łaska, jeżeli gminy dadzą, ja też byłem w tej sytuacji, że też chodziłem żebrać i nie ma, o czym mówić, że to było dawane w dobrej wierze. Ale problem jest w finansowaniu samorządów. I tutaj trzeba jakieś apele, stanowiska, aby zmienić ustawę o finansach publicznych i skoro powiat ma 200 km dróg, to dać mu taką subwencję, żeby go było stać na utrzymanie tych dróg. Jeżeli nie, to zabrać drogi i przekwalifikować na drogi wojewódzkie, bądź na drogi gminne, a nie na inne kategorie. Ja uważam, że nie powinniśmy narzekać na gminy, że gminy nie chcą dawać tych środków. Strona rządowa jest nie w porządku – mówił radny.

Starosta odpowiadał – Ja rozumiem, ze jest to nie w porządku i uważam, że radny ma słuszną rację, że jak się daje zadania, to się powinno dawać pieniądze, ale żyjemy jak żyjemy. My te drogi mamy i mamy zadanie na utrzymanie dróg i musimy je utrzymywać. Jest takie, a nie inne ustawodawstwo, co ja mogę mieć przełożenie na sytuację w Polsce. Jeżeli gminy nie będą dokładały do tego, to będzie lipa i tyle. Uważam, że to jest nasze wspólne dobro – wskazywał Marek Andruch.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Stanisław Solarz przedstawił protokół Komisji, w którym wykazano warunki realizacji budżetu w świetle obowiązujących przepisów prawa i uchwał własnych Rady. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z Rzeszowa wskazywały na prawidłowość prowadzenia i realizacji budżetu przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, i stąd wnioski rzeszowskiego RIO o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium zarządowi.
W głosowaniu radni jedenastoma głosami udzielili absolutorium zarządowi powiatu kierowanemu przez Marka Andrucha. Trzech radnych wstrzymało się. Gratulacje przekazał Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego Ryszard Urban:

– Pozwólcie państwo, że podziękuję też, bo na to absolutorium, na tę pracę i na te bardzo dobre efekty składa się oczywiście praca wielu osób. I kierowników jednostek, i kierowników wydziałów w starostwie i pracowników. Chciałbym również podziękować samorządom gminnym za to wsparcie. Troszeczkę martwi mnie to, że na sesji absolutoryjnej nie ma wszystkich kierowników, dyrektorów jednostek, bo tak mi się wydaje, że oni są bezpośrednio związani z tym organizmem, jakim jest starostwo, jakim jest powiat i też ich plany finansowe są związane z tą sytuacją. Może nie znalazło się czasu na to, jakim jest ten jeden moment, kiedy jest opisywana przez pana starostę i przez panią skarbnik aktualna sytuacja powiatu i tym samym kreowana jego przyszłość. Być może nie wszystkich to interesuje i jest to takie trochę smucące. Nie wszyscy podchodzą do tego odpowiedzialnie – gratulował Ryszard Urban.

Powiększ

Starosta bieszczadzki podziękował członkom zarządu, radnym, opozycji i wszystkim pracownikom i kierownikom jednostek za współpracę w realizacji budżetu za 2017 r. W swoim wystąpieniu starosta bieszczadzki zwrócił się do radnych:

– Chciałbym podziękować za to wotum zaufania, które w tej chwili dostaliśmy. Chciałem podziękować pani Magdzie, panu wicestaroście za dobrą współpracę, a panu wicestaroście chciałem podziękować za decyzję, którą podjął kilka lat temu. Ja wiem, ze może nie dla wszystkich była ona przyjemna, ale dla powiatu była dobra, bo pozwoliła nam odblokować pewne możliwości normalnego funkcjonowania, tak jak powinno to funkcjonować w małych samorządach, gdzie dobro wspólne jest najważniejsze. Chcę podziękować panu przewodniczącemu rady za duże wsparcie w działaniu. Podziękowania kieruję również do zastępcy przewodniczącego rady Władysława Podymy i Stanisława Solarza. Różnie bywało w naszych relacjach, wiem, że zawsze to, co żeście robili było merytoryczne i mogliście mieć do nas uzasadnione pretensje. Ja wam chcę podziękować za to poparcie, które nam dawaliście. Chcę podziękować kolegom z BSS-u, różnie bywało, ale generalnie nie wychodziło to poza jakieś ramy. Uważam, że łączy nas wspólna troska o powiat i o tę gminę i wydaje mi się, że ta współpraca jest możliwa i jest dobra również dla mieszkańców naszego powiatu. Uważam, ze poziom emocji nigdy nie był za wysoki. Dziękuję za to, żeście swoim zachowaniem pozwolili na wybór wicestarosty, bo przecież mogliście zablokować, a nie zablokowaliście. Chcę podziękować bardzo mocno pracownikom starostwa. Właśnie dlatego, że ta praca codzienna się na nich tutaj opiera. Sprawy organizacyjne i nie tylko organizacyjne są na ich barkach. W dużej mierze te decyzje samodzielnie podejmują. Efekty są, jakie są, ale myślę, że nie są złe. To w dużej mierze państwa zasługa i za to dziękuję. Chciałbym również podziękować pracownikom, ludziom, których tu nie ma, bez których wiele rzeczy nie udałoby się załatwić i za pomoc, którą zawsze miałem u naszych posłów, u marszałka województwa, bez jego osobistej interwencji to by wiele rzeczy się nie udało. Chcę podziękować wójtom i burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. Chcę podziękować panu Wójtowi Gminy Lutowiska Krzysztofowi Mrozowi za współpracę, która układała się zawsze dobrze w każdej dziedzinie. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i wydaje mi się, że te efekty pracy są całkiem przyzwoite – dziękował Marek Andruch.

Starosta podziękował również za współpracę Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej i Dyrektorowi SP ZOZ.
Radni przyjęli informację złożoną przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalenę Wojtasik z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 r., oraz z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2017 r. i ocenę zasobów pomocy społecznej, wnioski i najbliższe plany.
Zaakceptowano również sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

Marian S. Mazurkiewicz

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#1 ja 2018-08-19 22:13
Pani starosto, kiedy przedstawi pan radzie projekt uchwały o obniżeniu uposażenia dla pana i zastępcy ? Ustawa pana nie dotyczy ? Potrafi pan zachować prawie i sprawiedliwie wobec wyborców ? Czekam i sprawdzam !
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u