[3/191] Dom dla potrzebujących - Jubileusz 30-tej rocznicy powstania

Drukuj
Dodano: niedziela, 19 sierpień 2018

Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 14 czerwca świętował Jubileusz 30-tej rocznicy powstania

Powiększ

W uroczystościach oprócz podopiecznych wzięli udział uczestnicy i opiekunowie DPS-ów z całej Polski, którzy współpracują z jubilatem i razem od lat działają na rzecz osób z różnych przyczyn wykluczonych ze społeczeństwa i niepełnosprawnych, a także przedstawiciele ośrodków z terenu powiatu bieszczadzkiego i województwa.

Powiększ Powiększ

Gośćmi uroczystości byli Starosta Bieszczadzki Marek Andruch, wicestarosta, radni powiatowi z przewodniczącym Ryszardem Urbanem, Wójt Gminy Czarna Bogdan Kochanowicz, Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz, Wiceburmistrz Ustrzyk Dolnych oraz przedstawicielka wojewody podkarpackiego, marszałka podkarpackiego Katarzyna Sekuła, a także Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański. Specjalnie na tą uroczystość przyjechała Marajke van den Bout wraz z mężem, która wspiera DPS w Moczarach i jest Honorowym Obywatelem Miasta Ustrzyki Dolne. Z gości zagranicznych obecni byli również przedstawiciele Asocjacja Inwalidów z Sambora na Ukrainie Nadiyja Yarema i Darya Kutsil. Główną częścią uroczystości była Msza Święta odprawiona przez ks. Metropolity Przemyskiego arcybiskupa Adama Szala. Po mszy występowali zaproszeni goście: Strażacka Orkiestra Dęta z Husowa, którą kieruje kapelmistrz Zdzisław Magoń, orkiestra podwórkowa również z OSP w Husowie, pieśniarka z Leska Izabela Kaciuba i zespół ludowy „Połoniny", który prowadzi Dyrektor GOK w Lutowiskach Marek Sokół. Później były rozmowy i spotkania z gośćmi przybyłymi na uroczystości, a głównym ich tematem były oczywiście doświadczenia w pracy i zarządzaniu ośrodkami. Skorzystałem z okazji i poprosiłem dyrektora DPS Moczary o krótką rozmowę.

Nasze Połoniny" – Jak to się zaczęło?

Stanisław Leszega – Dom powstał w 1988 r. i był utworzony dla 110 osób. Decyzje o utworzeniu domu podjął ówczesny wojewoda krośnieński, a realizatorem przedsięwzięcia był Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. W roku 1990 powstałe w urzędach wojewódzkich w całym kraju Wojewódzkie Zespoły Pomocy Społecznej przejęły od Wydziałów Zdrowia nadzór nad Domami Pomocy Społecznej. Rozpoczął się proces oddzielania pomocy społecznej od opieki zdrowotnej. Pomysłodawcą tego procesu był ówczesny Minister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Kuroń, który nawiasem mówiąc, był gościem w naszym domu w 1993 r.

N. P. – Co było istotą zmian?

S. L. – Ważnymi zmianami w tych latach dla naszego domu było powolne odchodzenie od „szpitalnego traktowania" mieszkańca domu na rzecz rozwijania pomocy w funkcjonowaniu życiowym, rozwój terapii zajęciowych i cały proces pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

N. P. – Budynki na DPS zostały przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zostały zmodernizowane i dostosowane do potrzeb domu, ale czas płynął i trzeba było dostosowywać się do warunków. Co w tym czasie zrealizowaliście?

S. L. – Bardzo ważnymi elementami naszej pracy przez te lata to ciągłe dostosowania budynków mieszkalnych i pomocniczych do standardów europejskich. W 1992 oddaliśmy do użytku rozdzielnie posiłków i Kaplicę p.w. Najświętszego Serca Jezusowego oraz powstała nowa ekologiczna kotłownia na olej opałowy. W latach 1994 – 1996 zmodernizowaliśmy kuchnie i wybudowaliśmy budynek gospodarczy. Następnie w 2002 roku oddaliśmy do użytku nowy budynek mieszkalny nr 7 i zwiększyliśmy liczbę miejsc do 140 osób.

N. P. – Dzisiaj – jak widzimy dookoła – to już całkiem inny obiekt...

S. L. – Dzisiaj, poprzez następne działania inwestycyjne i projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz Program Szwajcarsko-Polskiej Współpracy posiadamy 146 miejsc dla kobiet i mężczyzn. W programach inwestycyjnych powstały również własne ujęcie wody, biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków, ogrodzony 2,5 hektarowy ogród terapeutyczny, wykonano ocieplenia budynków mieszkalnych i pomalowano dachy.

N. P. – Co na przyszłość? Plany?

S. L. – Aby zapewnić rozwój naszego domu mamy dalsze plany inwestycyjne dotyczące modernizacji systemu energetycznego i powiększenie stołówki wraz z ciągami komunikacyjnymi dla osób niepełnosprawnych. Plany te są już zaakceptowane i zatwierdzone przez Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego i Wojewodę Podkarpackiego, za co bardzo dziękujemy. Podziękowania należą się również dla starostwa za niedawno wykonany remont drogi dojazdowej do naszego domu. Wszystkie nasze działania i te inwestycyjne i te opiekuńcze maja na celu jedno przesłanie – coraz lepszą i profesjonalną pomoc ludziom w ich chorobie oraz kryzysach życiowych. Do tego celu służy również Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej i zarejestrowany w 2009 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Pielęgniarskie w DPS w Moczarach, którego wszystkie usługi finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzisiaj w ramach NZOZ działa domowa opieka hospicyjna i długoterminowa, Poradnia Zdrowia Psychicznego, trzy gabinety rehabilitacyjne w Moczarach, Lutowiskach i Czarnej. W działalności leczniczej (medycznej), jako organizacja pożytku publicznego mamy również dalsze plany rozwijania usług opiekuńczych finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Korzystając z okazji chciałbym wszystkim mieszkańcom, pracownikom, współpracownikom, sponsorom, instytucjom i przełożonym w imieniu własnym i naszej całej organizacji serdecznie dziękuję za życzliwość, a wójtowi Bogdanowi Kochanowiczowi z Czarnej oraz Wójtowi Lutowisk Krzysztofowi Mrozowi za pomoc w organizacji tej uroczystości.

N. P. – Dziękuję za rozmowę, życzę wielu sukcesów całej załodze i podopiecznym domu, by te plany się spełniły, no i tych nowych, których jeszcze nie znamy by się spełniły. By to tak ważne dla nas i dla wielu słowo „Dom" realizowało się wszystkim jak najlepiej.

S. L. – Bardzo dziękuję

Rozmawiał
Marian S. Mazurkiewicz

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u