Archiwum

Archiwalne numery "Naszych Połonin".

Wybierz z rozwijanej listy archiwalny numer:

Numery od 1/42 do 2/129 dostępne są tutaj.


[2/190] Młodzi programiści

W piątek 9 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych odbyło się uroczyste przekazanie elementów doposażenia pracowni robotyki, która działa w szkole pod kierunkiem nauczycieli Lucyny Lupy i Bartłomieja Sochy.

[2/190] Kształcimy praktycznie i zawodowo

W dniu 11 kwietnia zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych oraz Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu.

[2/190] O problemach pszczelarstwa...

Powiększ

Mottem I Bieszczadzkiej Konferencji Pszczelarskiej w Ustrzykach Dolnych były słowa Alberta Einsteina, który powiedział:

Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, to człowiekowi pozostaną już najwyżej cztery lata życia. Nie będzie pszczół, to nie będzie zapylania, nie będzie zapylania, nie będzie roślin, nie będzie roślin, nie będzie zwierząt..."

[2/190] 13 urodziny USA / Stacja B. – zastrzyk muzycznej adrenaliny

Jakiś czas temu byłem na urodzinowym koncercie Ustrzyckiej Sceny Alternatywnej w ustrzyckim „Młynie", grał tam między innymi „Burek! Dobry Pies", który wtedy był gwiazdą tego koncertu. Zagrał też nikomu nieznany zespół z Ustrzyk „Stacja B".

Powiększ

Widać było, że członkowie zespołu - jeszcze prawie dzieci - dopiero uczą się grać. Jednak już wtedy było widać, że – jak mówi przysłowie – z tej mąki będzie chleb. Młodzi ludzie ze Stacji B. wzięli się ostro do pracy, a jej efekty można było zobaczyć w trakcie kwietniowego koncertu w ramach 13 urodzin USA w restauracji „Bieszczadzka".

[2/190] II edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Powiatowego dla gimnazjalistów "Pasjonaci nauki na start!"

W dniu 20 marca 2018 r. odbył się Interdyscyplinarny Konkurs Powiatowy dla gimnazjalistów pod nazwą „Pasjonaci nauki na start!" zorganizowany przez zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych.

[2/190] Nowy sprzęt dla ustrzyckiego SP ZOZ

We wtorek 13 marca w ustrzyckim Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej odbyła się skromna uroczystość przekazania sprzętu medycznego ratującego życie o wartości ponad 1,2 mln zł.

[2/190] Umowa o przebudowę dróg Powiatu Bieszczadzkiego

W sali narad Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego 28 marca podpisana została przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka oraz Starostę Bieszczadzkiego Marka Andrucha pierwsza umowa w ramach celu tematycznego „Dostępność" „Partnerstwo transgraniczne szansa rozwoju regionu" Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020". Umowa stanowi o przebudowie dróg Powiatu Bieszczadzkiego, dla lepszej dostępności, a tym samym zwiększenia atrakcyjności Bieszczadów.

[2/190] Kpt. Emil Szmyd nowym Komendantem Powiatowym PSP w Ustrzykach Dolnych (WYWIAD)

W piątek 23 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych odbyła się uroczystość powierzenia obowiązków komendanta kpt. mgr inż. Emilowi Szmydowi. W uroczystości uczestniczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec, a także delegacje samorządów powiatowych i gminnych.

[2/190] To mój powrót na „stare śmieci” – mówi nadkom. Piotr Mazur (WYWIAD)

W Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych 6 marca odbyło się uroczyste pożegnanie nadkom. Piotra Mazura dotychczasowego komendanta powiatowego, który przejął obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.
Uroczystość odbyła się w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych. nadkom. Piotr Mazur pożegnał się ze sztandarem ustrzyckiej jednostki. Piotr Mazur pełni służbę w Policji od 22 lat.

[2/190] Burmistrz przegrał z radnymi po raz kolejny

Powiększ

Powodem zwołania nadzwyczajnej 45. sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych była konieczność przyjęcia uchwały o podziale Gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, którą radni w wyniku dyskusji i głosowania odrzucili.
Jednym słowem – jak twierdzili radni – burmistrz chciał dopasować obwody do swoich kandydatów.
Za wnioskiem burmistrza głosował jeden radny, dwóch wstrzymało się od głosowania, reszta radnych była przeciw.

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u