[7/164] Kolejka oczekujących na mieszkanie komunalne zmniejszy się niebawem o blisko 40%

Drukuj
Dodano: wtorek, 06 październik 2015

W zasadzie to nikt nie pamięta, kiedy w naszym mieście wybudowano komunalny budynek mieszkalny. W Ustrzykach Dolnych w 46 budynkach mieszkalnych jest 2 884 mieszkania. W większości są to budynki budowane jeszcze w drugiej połowie XX wieku, a jak łatwo policzyć, czas na nich pozostawił swój ślad, wiele z nich wymaga remontów czy modernizacji. Sytuacja ta nie zaspokaja potrzeb mieszkańców miasta, w chwili obecnej na mieszkania komunalne oczekuje 69 rodzin, a na zamianę 47. Informacji w tym zakresie udzieliła Teresa Hejnowicz Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Ustrzyki Dolne. Ostatnią inwestycją mieszkaniową przeprowadzoną przez naszą gminę była modernizacja budynku administracyjnego nieistniejącego już Miejskiego Zakładu Remontowo - Budowlanego przy ul. Fabrycznej 27 w 2010 r. Swe budynki budowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionierska" w 1996 r. czy Wspólnoty „Prohatka" ostatnie w 2014 r.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz informuje o podjętej decyzji budowy od podstaw budynku mieszkalnego. „Będzie to budynek wielorodzinny składający się z 35 mieszkań o średniej powierzchni ok.45 m² - wyjaśnia swe plany Bartosz Romowicz - położony przy ul. 29 Listopada (obok istniejącego bloku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionierska"). W tym roku chcemy przygotować dokumentację lokalizacyjną i przeprowadzić postępowanie o wydanie warunków zabudowy. W roku 2016 wykonana zostanie dokumentacja projektowa i mamy nadzieję uzyskać pozwolenie na budowę. Chciałbym by w 2018 roku budynek był oddany mieszkańcom". Zgodnie ze wstępnymi złożeniami wartość inwestycji winna zamknąć się kwotą 6 mln. zł. Dodatkowym elementem towarzyszącym inwestycji winna stać się modernizacja sieci ciepłowniczej i ciepłej wody użytkowej w tamtym rejonie miasta.

Powiększ

Teresa Hejnowicz wskazuje, że w chwili obecnej średni czas oczekiwania na mieszkanie komunalne wynosi 6 lat, a: „...są rodziny, które oczekują na mieszkanie ponad 10 lat..." - mówi – inwestycja ta winna zmniejszyć listę oczekujących nawet o 40%"... Mieszkanie będą mogli uzyskać ci mieszkańcy, którzy złożyli stosowne wnioski i są na listach oczekujących, a w okresie 6 miesięcy przed przydziałem spełnią warunki określone w Uchwale nr LII/379/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3.12.2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ustrzyki Dolne. Stanowią one, że najemcą może zostać osoba, która: zamieszkuje w lokalu w którym na 1 osobę przypada do 5 m² powierzchni pokoi, a gdy lokal zamieszkuje więcej niż 2 rodziny do 5,6 m² powierzchni pokoi. Nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu, czyli nie ma innego mieszkania lub domu, ani też nie planuje budowy domu mieszkalnego, czyli nie ma ważnego pozwolenia na budowę. Warunki finansowe to dochody brutto nie wyższe niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, a w przypadku wieloosobowego gospodarstwa wartość ta to 100% najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę. Ważnym jest również okres zameldowania na terenie gminy, który wynosi lat, co najmniej pięć. Cytując te zapisy wskazujemy na ich treść, nie stanowią one w żadnym przypadku interpretacji prawnej, a zainteresowanych odsyłam do treści cyt. Uchwały lub do Urzędu Miejskiego. Uchwała reguluje również zasady tworzenia list i załatwiania wszelkich spraw związanych ze składaniem i realizacją wniosków zainteresowanych. Teresa Hejnowicz mówi, że ..."każdemu udzielimy jak najdalej idącej pomocy i wyjaśnimy wątpliwości tylko poczekajmy do oddania budynku. Przydział mieszkania komunalnego to bardzo poważna i istotna procedura, stąd konieczność rzetelnego poprowadzenia postępowania, później jest praca Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta, a dalej zatwierdzanie list. To duża praca do wykonania. Jak wiem z długoletniego doświadczenia praca Komisji to rozpatrywanie każdego elementu składowego wniosku, często wizji lokalnej. Badanie warunków u zainteresowanego w jego dotychczasowych warunkach. Tak by przedkładany wniosek do zatwierdzenia przez Burmistrza w każdym aspekcie był zgodny z prawem." Uchwała reguluje również sprawy przydziału lokali socjalnych i zamiany mieszkań.

Budynek ma być zlokalizowany przy ul. 29 Listopada na miejscu części dawnego przedszkola, obok bazy autobusowej. Poprosiłem redakcyjnego grafika Kasię Kondziołkę o wizualizację, a wynik prezentujemy na zdjęciach. Zgodnie z pomysłem czy nie, to już tylko kwestia widzenia przyszłości.

(msm)

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#1 zdrowy 2015-10-07 16:04
Kolejka zmniejszy ale tylko dlatego,że miasto wymiera a młodzi wyjeżdżają.Nied ługo będzie tu pustynia bo tak jest zaplanowane.
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u