[Nr 3/130] Na roboczo i pożytecznie

Drukuj
Dodano: piątek, 20 kwiecień 2012

Wprawdzie każda sobota a zwłaszcza wieczór ma swoje ustalone wymagania domowo-rodzinne, nie zawsze pozwalające na poświęcenie kilku godzin na spotkania z przedstawicielami władz różnych szczebli, jednak do takiego spotkania ze społecznością powiatu leskiego doszło.

Byli na nim obecni poseł na sejm z klubu SLD Tomasz Kamiński, wicemarszałek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Anna Kowalska oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Konrad Fijołek.

Już sam skład wyrażał zakres tematyczny zainteresowań sprawami kraju, województwa i regionu. Z zaproszonych gości, samorządowców obecni byli wicestarosta Leski Stanisław Szelążek i wiceburmistrz Leska Barbara Krasulak. W spotkaniu uczestniczyło około 35 osób, w większości sympatyków i członków lewicy leskiej.

Na roboczo i pożytecznie

Poseł Tomasz Kamiński zapoznał zebranych ze sprawami będącymi przedmiotem prac w Sejmie, relacjonował stanowiska sił politycznych, dotyczących reform a w szczególności emerytalnej, budżetu, bieżącej polityki rządu, zagrożeń, stosunków międzynarodowych w tym w ramach Unii Europejskiej, kryzysu finansowego, rozwoju regionalnego, wskaźników makroekonomicznych w tym bezrobocia itp. Wicemarszałek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego reprezentująca w koalicji w sejmiku stronę SLD (koalicje SLD, PSL, PO) zapoznała zebranych z głównymi kierunkami inwestowania w infrastrukturę, podział środków budżetowych, pomoc dla jednostek samorządowych, rozwiązań dotyczących oddłużeniu szpitali, zmniejszenia stopy bezrobocia. Dyrektor Woj. Urzędu Pracy zapowiedział, że uwzględnił wniosek Starostwa Leskiego i Leskiego Urzędu Pracy w zwiększenie indeksu dotacji na efektywne zwalczanie bezrobocia- czyli będzie więcej środków finansowych na własną działalność gospodarczą, staże i prace interwencyjne. W dyskusji z sali zadawano pytania i wymieniano się uwagami dotyczącymi terminów:

- Czy renciści i emeryci nie będą musieli zwracać 71 zł podwyżki świadczeń od m-ca marzec 2012.

- Jakie są dalsze ustalenia dotyczące restrukturyzacji struktur około powiatowych np.: policji, straży, szpitali, szkół średnich, służb i inspekcji na szczeblu powiatów.

- Czy jest możliwa i rozważana sprawa umocnienia form spółdzielczej własności oraz stworzenia miejsc pracy w wieloprofilowych spółdzielniach usługowych, produkcyjnych, handlowych itp.

- W jaki sposób formacje lewicowe w Europie i Polsce mogą zahamować tendencje zbyt agresywnych form gospodarki przy użyciu kapitału a w szczególności zrównoważenie formami ochrony i pomocy socjalnej.

- Koalicje rządowe po wygraniu wyborów powinny przygotowywać budżet nie na rok, lecz na całą kadencję- przez co uniknie się kłamstw, uników, kombinacji księgowych, obietnic bez pokrycia, manipulacji itp.

Wicemarszałek zapowiedziała, że planowane jest spotkanie robocze na szczeblu władzy wojewódzkiej i powiatowej dotyczące szpitala w Lesku. Miasto Lesko ustami wiceburmistrz spodziewa się pomocy dotyczącej sfinansowania choćby w części wielkiego zadania inwestycyjnego  jakim jest budowa basenu krytego oraz korzystając z  obecności Dyrektora WUP-u poruszyła kwestię niekorzystnych zmian w organizacji staży. Wicestarosta Leski Stanisław Szelążek podziękował za przyjazd i wyjątkowo życzliwy stosunek władz zwłaszcza w zrozumieniu potrzeb tego typu powiatów.

Ryszard Owsiany

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u