[Nr 3/130] Nowe władze PCK

Drukuj
Dodano: piątek, 20 kwiecień 2012

Zapobieganie cierpieniom ludzkim ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych - to podstawowe obowiązujące zasady jakimi kieruje się organizacja Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na odbytym ostatnio zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Zarządu Rejonowego PCK w Ustrzykach Dolnych dokonano podsumowania i oceny działalności organizacji za lata 2009 - 2011.

W sprawozdaniu z działalności ustępującego Zarządu jego Prezes Marceli Kuca skupił się na zadaniach, których realizacja była priorytetem w pracy ustrzyckiej organizacji.

Uznano, że jednym z podstawowych zadań stowarzyszenia jest rozpowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy. W ramach tego zadania ustrzycka Grupa Pierwszej Pomocy PCK prowadziła dla najmłodszych program „Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby” oraz program „Ratowniczka”. Miały one na celu nauczenie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, higieny osobistej, tolerancji i wrażliwości.

Organizowanie kursów  udzielanie pierwszej pomocy dla młodzieży szkolnej oraz dorosłych, organizowanie pokazów podczas różnego rodzaju imprez takich jak: Dzień Dziecka, Obchody Światowego Tygodnia PCK, Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, przeprowadzanie próbnych ewakuacji szkół czy też pokazy dla uczestników ruchu drogowego podczas Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz w dniu pamięci ofiar wypadków drogowych to kolejne zadania, które udało się zrealizować w upływającej  kadencji. Jak zgodnie podkreślają Marceli Kuca i Anna Sydoryk realizacja tych zadań była możliwa tylko dzięki współpracy  i wydatnej pomocy ratowników medycznych, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych oraz funkcjonariuszy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. To dzięki nim była możliwość dotarcia do większej liczby osób a wspólnie przeprowadzane pokazy miały mocniejszy przekaz. Dużo uwagi poświęcono formom promowania zdrowia i zdrowego trybu życia. Służyły temu pogadanki, szkolenia, konkursy, pokazy i porady. Zorganizowano szereg imprez - miedzy innymi „Tydzień dla zdrowia i ekologii”, „Pięć razy dziennie warzywa i owoce”, „Bary sałatkowe”, „Witaminowy Kącik, „Bądź liderem zdrowego stylu życia”, „Higiena osobista” itp.

Najważniejszymi imprezami promującymi zdrowy styl życia były coroczne „Ogólnopolskie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia” oraz  „Kampanie Profilaktyczne”. Zarówno jedna jak i druga cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Efektem tego było zwycięstwo na szczeblu okręgowym uczennicy Liceum Ogólnokształcącego - Moniki Wilczak, która reprezentowała województwo na szczeblu ogólnopolskim zajmując tam bardzo dobre piąte miejsce.

Wspólnie z Poradnią Psychologiczno - Zawodową, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Powiatową Komendą Policji prowadzono kampanię profilaktyczną - „Jestem sobą - nie uzależniam się”. Jej adresatami byli uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich. Jej celem było zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz uświadomienie zagrożeń jakie niesie za sobą to zjawisko.

Nie mniej ważne miejsce w działalności ustrzyckiej organizacji PCK zajmowała działalność opiekuńcza oraz pomoc socjalna. Objęto nią 106 osób z terenu gmin Ustrzyki Dolne, Olszanica i Lesko. Natomiast doraźnej pomocy socjalnej udzielono 5398 osobom.

Jednym z ważniejszych zadań, które stają przed organizacjami PCK jest promocja honorowego krwiodawstwa. Niestety - podkreślił Marceli Kuca - w tym temacie nastąpił regres. Zlikwidowanie punktu poboru krwi przyczyniło się do obniżenia poziomu krwiodawstwa w rejonie. Dowożenie do Sanoka członków dwóch klubów HDK zrzeszających młodzież ustrzyckich szkół średnich nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego też z dużym zadowoleniem przyjęto deklarację Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o przywróceniu w Ustrzykach poboru krwi na bazie specjalistycznego autobusu.

Podstawą dobrego funkcjonowania każdej organizacji jest kolokwialnie mówiąc dopływ świeżej krwi.

Działających dziewięć szkolnych kół PCK, zrzeszających 110 członków i 174 wolontariuszy jest dobitnym przykładem dobrze prowadzonej pracy w tych środowiskach. Wyrazy uznania należą się tutaj nauczycielom - opiekunom tych kół, dzięki którym idea Czerwonego Krzyża  znajduje coraz więcej zwolenników. Szczególnie wśród młodzieży szkolnej.

Podsumowaniem Zjazdu był wybór nowych władz Zarządu Rejonowego. Prezesem ponownie został wybrany Marceli Kuca. W skład Zarządu weszli Maria Luty, Marek Piwiński, Mariusz Wolański oraz Elżbieta Dadej. Sprawowanie funkcji członka Komisji Rewizyjnej delegaci powierzyli Bogumile Ząbkiewicz, Ewie Barzyk, Emilii Pastuszko, Zbigniewowi Zoszczakowi oraz Marii Gawlik. Na delegatów na Zjazd Okręgowy PCK wybrano Marcelego Kuca i Bogumiłę Wasylewicz.

Marceli Kuca

Przed nowo wybranym Zarządem cztery lata wytężonej pracy. Szeroki zakres działalności PCK powoduje, że organizacja ta staje przed coraz to nowymi wyzwaniami, które niesie życie. Mając jednak wsparcie władz samorządowych, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej i innych organizacji i instytucji, można mieć nadzieje, że jej poziom będzie coraz wyższy.

/ k a /

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u