[10/187] Październikowa sesja Rady Miejskiej

Drukuj
Dodano: wtorek, 26 grudzień 2017

Październikowa XXXVIII sesja Rady Miejskiej miała dwie odsłony. W jej uroczystej części dokonano podsumowania sportowego roku szkolnego 2016/17. Najlepsze szkoły zostały wyróżnione pamiątkowymi paterami, a z okazji przypadającego na ten miesiąc Święta Nauczyciela wręczono nagrody burmistrza dla pracowników ustrzyckich szkół. W części roboczej radni zajmowali się sprawami Budżetu Obywatelskiego i przyjęli uchwały dotyczące Żłobka Miejskiego.

W pierwszej części sesji przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Ferenc wraz z burmistrzem Ustrzyk Dolnych Bartoszem Romowiczem wręczyli wyróżnienia dla najlepszych klubów sportowych z naszego miasta. Najwyższą lokatę zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 2 – NSS Ustrzyki Dolne, która w skali Województwa Podkarpackiego zajęła IV miejsce na 632 szkoły sklasyfikowane.

Powiększ

Z okazji nauczycielskiego święta nauczycielom wręczono nagrody Burmistrza Ustrzyk Dolnych, które otrzymali Małgorzata Konopka, Lucyna Lupa, Barbara Woźniak i Anna Cieślik – Kaszany ze SP nr 1, Barbara Sałosz, Małgorzata Staniszewska, Marta Germańska i Małgorzata Sygut z SP nr 2 – NSS, Mariola Domaradzka – Wronowska z Przedszkola nr 1, Dominika Ziembikiewicz z Przedszkola nr 2, Barbara Mołodyńska z Ropienki, Agnieszka Budzyk i Bożena Organ z Ustjanowej, Beata Wójtowicz, Alina Januszczak i Agata Roman z Wojtkowej.

Powiększ

W związku z tym, że mieszkańcy miasta nie złożyli ani jednego wniosku do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego burmistrz Bartosz Romowicz wnioskował o zmianę uchwały w tym zakresie i przeznaczeniu zawarowanych w budżecie Gminy środków na rzecz środowisk wiejskich i młodzieżowych. Część BO dotycząca inicjatyw mieszkańców miasta wynosiła 100 tys. zł. Wniosek dotyczył rozdzielenia i wzmocnienia części BO dla mieszkańców wsi i Młodzieżowej Rady Gminy po 50 tys. zł. Radni w dyskusji utrzymywali, by środki te przeznaczyć na inne cele. Czesław Urban kierował je na potrzeby szpitala, natomiast Renata Wolańska proponowała wydatkowanie na rzecz bezdomnych i remontu mieszkań socjalnych. Rada w głosowaniu odrzuciła wniosek burmistrza, nie zaakceptowała również konkluzji radnych wskazując w uzasadnieniu, że budżet jest zadłużony i należy korzystać z każdej okazji, by oszczędzać wydawane środki. Sołtysom nie odpowiadała taka argumentacja i głosowania radnych. Wyraził to w końcowej części sesji, już po głosowaniach, sołtys Ustjanowej Dolnej Ryszard Lawrenc.

– Budżet Obywatelski na terenie miasta nie został wykorzystany, a wynosił 100 tys. Poniekąd możemy zrozumieć radnych z terenu miasta, że chcą, by pieniądze zostały w mieście. Pan radny Urban zaproponowałby pieniądze przekazać na szpital, dobrze, to nasze wspólne dobro. Uważam jednak, że skoro wydatki były zaplanowane w budżecie, to pasowałoby wynagrodzić mieszkańców innych miejscowości za zaangażowanie. Kwota 50 tys. zł mogłaby zadowolić nie jedną wioskę, a kilka. Mogę zrozumieć radnych z miasta, a nie mogę zrozumieć radnych z wioski, tej wioski, gdzie jest złożony wniosek. Dziwię się takiemu stanowisku radnego Bogusława Pleskacza, czy wiceprzewodniczącej Rady Leokadii Bis. Te miejscowości złożyły wnioski, a państwo mówią nie. Nie mogę tego zrozumieć. Wyobrażałem sobie, że radni ze wsi namówią radnych z miasta, by wstawili się za wioską, a tu nie dość, że nie poprosili, to jeszcze głosowali przeciwko – mówił sołtys Ryszard Lawrenc.

W swym wystąpieniu podziękował natomiast radnym Władysławowi Tarnawskiemu i Henrykowi Tymejczykowi za poparcie wniosku. Przewodniczący Rady Miejskiej, Bogdan Ferenc zareagował na słowa sołtysa Ustjanowej Dolnej, wskazując, że wystąpienie należy przyjąć jako dzielące gminę na wieś i miasto, co jest pojęciem niemającym racji bytu w tej Radzie.

– Widzę, że pan sołtys niewiele zrozumiał z tego, co mówiliśmy i zupełnie się rozmijamy. Nie dzielimy gminy na miasto i wieś, a pan zrobił piękne wystąpienie przeciwko miastu. Tak się nie robi. Naszym zamiarem nie było dzielenie. Pan to robi. Pieniądze nie są jeszcze podzielone i proszę nie mówić, że coś straciliście. W ten sposób wiele inicjatyw, które przedstawiał burmistrz do inwestowania na wsi by nie powstało, bo zawsze dyskutowała i akceptowała je Rada. Te inwestycje na wsi nie wzięły się z powietrza. Proszę nas nie obrażać za to, że ktoś ma inne zdanie niż pan – mówił Bogdan Ferenc.

Radni przyjęli uchwały w sprawach dotyczących organizacji żłobka, odpłatności za pobyt dzieci i struktury zatrudnienia w Żłobku Miejskim, który ruszy w przyszłym roku. Będzie w nim przebywało 45 dzieci w wieku od ukończenia 1 roku do 3 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione będzie objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. Kadra żłobka liczyć będzie 18 osób. Opłata za wyżywienie wynosić będzie 7,50 zł, a miesięczny koszt pobytu dziecka wyniesie 475 zł.
Pod obrady sesji wróciła sprawa sołtysa wsi Hoszowczyk. Skargę na sołtysa złożyła jedna z mieszkanek wsi, a związane jest to z odmową sołtysa na dostęp do świetlicy wiejskiej w celu przeglądu instalacji wewnętrznej świetlicy i obliczenia kosztów jej remontu w związku z wnioskiem zebrania wiejskiego. Komisja Rewizyjna w swym protokole stwierdziła, że: – wydarzenie mające miejsce we wsi Hoszowczyk związane z brakiem dostępności do pomieszczenia publicznego, jakim jest Świetlica Wiejska wskazuje, iż Pan Sołtys nie do końca realizuje misję, jaką jest sprawowanie stanowiska przedstawiciela lokalnej społeczności – zapisano w Protokole Komisji. Dalej Komisja stwierdza: – Złe zachowanie Pana Sołtysa spotkało się już wcześniej z krytyką Komisji oraz Burmistrza Ustrzyk Dolnych wyrażoną w dniu 27.08.2016 r. – pisze Komisja Rewizyjna i konkluduje swój wniosek: – Komisja uznając skargę Pani WE na czynności Sołtysa RB uznaje za zasadne i zobowiązuje Pana Burmistrza do wszczęcia czynności dyscyplinarnych w celu doprowadzenia do sprawnego doprowadzenia do sprawnego funkcjonowania świetlicy i Sołectwa dla wszystkich mieszkańców. Radni przyjęli wniosek Komisji Rewizyjnej.
Radni wysłuchali informacji Starosty Bieszczadzkiego Marka Andrucha dotyczącej zasad i warunków projektowanych zmian w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych. O zmianach w ustrzyckim szpitalu pisaliśmy w poprzednim numerze naszej gazety.

Marian S. Mazurkiewicz

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#3 pis 2017-12-26 11:31
Cytuję Redakcja:
Tradycyjnie zamieszczamy w całości poprzedni numer gazety, ten numer pojawił się w kioskach 24.11.2017.

Pozdrawiam, Administrator

Ps. Widzę, że zabawa w komentowanie pod różnymi pseudonimami się nie znudziła Panie "pis" vel "Poldek".

...przebiegłość Pana jest poruszająca
Cytuj
#2 Redakcja 2017-12-26 11:20
Tradycyjnie zamieszczamy w całości poprzedni numer gazety, ten numer pojawił się w kioskach 24.11.2017.

Pozdrawiam, Administrator

Ps. Widzę, że zabawa w komentowanie pod różnymi pseudonimami się nie znudziła Panie "pis" vel "Poldek".
Cytuj
#1 pis 2017-12-26 11:00
Panie Marianie mamy ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIE, a nie październik....
Pan to tak na trzeźwo?
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u