[11/188] Uczniowska pierwsza przysięga

Drukuj
Dodano: niedziela, 14 styczeń 2018

W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych odbyła się uroczysta akademia z okazji święta Patrona Szkoły. Uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły.

Powiększ

Święto patrona Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych zorganizowane zostało w dniu 8 grudnia historycznej daty wręczenia Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. Nagrodę odebrała żona Danuta wraz z synem. Uzasadnieniem tak dużego wyróżnienia członkowie Komitetu Noblowskiego uznali, że laureat był człowiekiem, którego wkład w pokojowe rozwiązywanie konfliktów stał się inspiracją, jak i egzemplifikacją dla innych. Szkoła realizując te ideały. Wprowadza nowe kierunki kształcenia, realizując je w taki sposób, aby absolwenci byli najlepszymi w swym zawodzie, ale także realizowali zapotrzebowanie na rynku pracy. W szkole powstały klasy mundurowe o profilu technik – logistyk, kontynuowany jest profil technikum hotelarskiego, a także po raz pierwszy uczniowie szkoły branżowej I stopnia.

Powiększ Powiększ

– Dziś wszyscy tu obecni jesteśmy solidarni w staraniach, aby zapewnić wam jak najlepsze warunki i możliwości kształcenia, zdobywania wiedzy i umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy i w dorosłym życiu. Z okazji ślubowania życzę wam samych sukcesów w nauce – pozdrawiał uczniów dyrektor BZSZ Paweł Germański.

W swoim wystąpieniu Paweł Germański nawiązał do historii szkoły i przemian w jej funkcjonowaniu, jakie niesie współczesność. Podkreślał rangę kształcenia zawodowego, która opiera się o zainteresowania młodzieży. Najważniejszym jest budowanie przyszłości w oparciu o własny rozwój, zdobywanie wiedzy, ale również zawód, dający satysfakcję i pozwalający realizować życiowe plany.

– Dzisiejszy dzień, jest ważnym dniem dla społeczności szkoły. Patrząc przez pryzmat przeszłości, chcemy zastanowić się nad przyszłością szkoły, kształcenia zawodowego i przyszłością młodzieży. Niezmiernie ważnym elementem działalności naszej szkoły jest i będzie wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania dla ważnych symboli i wydarzeń historycznych. Szczególną uwagę przywiązujemy do upraktyczniania kształcenia zawodowego, rozwijania pasji i zainteresowań młodzieży, nawiązywania szerokiej współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym – mówił Paweł Germański.

Na uroczystość przybyli nauczyciele, uczniowie, rodzice, przyjaciele placówki oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i miejskich, służb wojskowych i instytucji współpracujących ze Szkołą. Wśród zaproszony gości byli: wicestarosta bieszczadzki Artur Woźny, przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego Ryszard Urban, burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, dowódca 35 batalionu WOT w Sanoku ppłk Rafał Jarosz i przedstawicielka Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" w Ustrzykach Dolnych Izabela Konopelska.

Powiększ Powiększ

Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, a bezpośrednio przy sztandarze ślubowali: Anna Pietrzyk, Karolina Podolak, Sebastian Orlof i Albert Drohomirecki. Asysta honorowa sztandaru szkoły to uczniowie klasy mundurowej starszego rocznika: Alan Gaber, Anna Rymarczyk i Weronika Winkler, przygotowani i wdrożeni w zakresie ceremoniału i musztry wojskowej przez ppłk. Andrzeja Iskrowicza.
W swych wystąpieniach zaproszeni goście wskazywali na rolę NSZZ „Solidarność" w odzyskaniu niepodległości i jednocześnie złożenia podwalin dla nowoczesnej szkoły. Składali życzenia nauczycielom i uczniom dużego zaangażowania przede wszystkim we własny rozwój i w realizacji swych planów w zakresie swego kształcenia.

– Jestem absolwentem tej szkoły i dzisiaj z perspektywy lat mogę całym sercem podziękować za te pierwsze doświadczenia zdobyte w tej naszej szkole. Chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom i uczniom samych sukcesów nie tylko w codziennej szkolnej pracy, ale przede wszystkim osiągnięcia wszystkich celów i własnych marzeń – zwracał się do zebranych wicestarosta bieszczadzki Artur Woźny.

W części artystycznej młodzież przygotowała spektakl z wierszy i piosenek z końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia opowiadające o czasach NSZZ „Solidarność", o codziennym życiu, walce i trudnych dniach, a mottem spotkania był apel „Pamiętajmy, że na nasze jutro musimy patrzeć przez nasze wczoraj". Część artystyczną przygotowały: Monika Rabiej - Dołżycka i Antonina Michoń.

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u