[11/188] O ustrzyckim szpitalu...

Drukuj
Dodano: niedziela, 14 styczeń 2018

Rozmawiamy z dyrektorem ustrzyckiego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

mgr Dorotą Łukaszyk

Powiększ

Coś, co było zaniedbywane przez
kilkanaście lat nie
odbuduje się w pół roku...

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego powołał na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych mgr Dorotę Łukaszyk. Tym samym potwierdził decyzję komisji konkursowej, która w listopadzie tego roku wybrała ją, jako kandydatkę na to stanowisko Dorota Łukaszyk od urodzenia mieszka w Ustrzykach Dolnych. Jest magistrem pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także organizację i zarządzanie w oświacie w Collegium Balticum w Szczecinie i Menedżera Sportu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prywatnie żona Adama właściciela firmy Transmitel oraz mama Aleksandry i Bruna. Przez lata związana z branżą telekomunikacyjną na Podkarpaciu.

Rozmawiamy z dyrektorem ustrzyckiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej mgr Dorotą Łukaszyk.

Nasze Połoniny - Dlaczego zdecydowała się Pani wystartować w konkursie?

Dorota Łukaszyk - Kiedyś powiedziałam, że jak taki konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ Ustrzyki zostanie ogłoszony to zgłoszę swoją kandydaturę. Nie rzucam słów na wiatr, więc tak uczyniłam gdy po dwóch latach taka możliwość się pojawiła. W sierpniu złożyłam dokumenty i czekałam na rozstrzygnięcie do końca listopada, bo w pierwszym terminie nie wyłoniono żadnego kandydata.
Ponad dwa lata temu podczas studiów podyplomowych zaangażowana byłam i interesowałam się konsolidacją szpitali przemyskich, pisałam nawet pracę dyplomową o tej tematyce. I już wtedy nasunęła mi się myśl w jaki sposób można byłoby włączyć taki szpital jak nasz powiatowy w strukturę takiego połączenia. Korzyści byłyby bardzo duże bo znaczna część kosztów związanych z administracją, obsługą prawną przeszłaby na "dużego brata". Jako partner moglibyśmy korzystać z rabatów w ramach zamówień wspólnych leków czy medykamentów. Korzyści miałby wzajemnie szpital przemyski bo swoje nadwykonania oraz długoterminowa hospitalizacja mogłyby być realizowane w naszym szpitalu, a ustrzycki szpital byłby wspomagany pracą specjalistów z dużego ośrodka. Nie dochodziłoby do sytuacji takich braków kadrowych jakie dotknęły nas w chwili obecnej.
Z takich czy innych powodów wszystko potoczyło się inaczej, do tego doszła reforma w szpitalnictwie związana z powstaniem Sieci Szpitali i jesteśmy w tym miejscu gdzie jesteśmy...

Powiększ

N. P. - Jaka pierwsza decyzja? Co z długami szpitala?

D. Ł. - Nie było pierwszej decyzji tylko cała ich masa. Pierwsza związana była z sytuacją jaką zastałam na oddziale Internistycznym, gdy siedmiu pacjentów oddziału zaopatrywało zero lekarzy. Natychmiast zorganizowałam zabezpieczenie przez lekarza z Lublina i naszych lokalnych internistów do momentu wypisania pacjentów. Wtedy musiałam formalnie podjąć tę decyzję o ograniczeniu pracy oddziału a ten czas zagospodarowałam na wykonanie przy okazji niezbędnych remontów i przeróbek w węzłach sanitarnych. Równocześnie pracowaliśmy nad całym procesem przetargowym w związku z szansą otrzymania dotacji z rezerw Premiera. Pozyskanie funduszy to wielki sukces i sprzęt ratujący życie, za ponad milion złotych trafił do ustrzyckiego szpitala. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że jest to podstawowy sprzęt, który zapewni lekarzom bezpieczne warunki do pracy i możliwość ratowania pacjentów.
Niestety długi są i rosną w zastraszającym tempie. Zwłaszcza gdy zawsze były niewykonania, a od października szpital nie wyrabia ryczałtu. Koszty pracownicze szacują się obecnie na poziomie ponad 90 % przychodu. Obecnie szpital nie bilansuje swojej bieżącej działalności co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym, więc trudno w ogóle mówić o jakimkolwiek jego oddłużaniu.
W grudniu br. dojdzie do mojego spotkania z przedstawicielami instytucji finansowej kredytującej ustrzycki szpital. Negocjacje będą dotyczyły obniżenia kosztów kredytu, a co za tym idzie odsetek do normalnego poziomu porównywalnego do kredytów jakie szpitalom udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Mam nadzieję, że zakończą się sukcesem, bo jest to jedna z kluczowych spraw dla funkcjonowania placówki.

N. P. - Nie tak dawno na sesjach powiatowej i miejskiej Starosta Bieszczadzki Marek Andruch prezentował ogólne założenia restrukturyzacji i modernizacji szpitala. Co w tym zakresie?

D. Ł. - Program restrukturyzacji i modernizacji, który został opracowany na zlecenie starostwa jest bardzo dobry i przede wszystkim oparty na realiach, w których funkcjonujemy. Z głównych założeń skupia się na zapewnieniu i realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w oparciu o wskaźniki demograficzne czyli strukturę i przekrój społeczeństwa. Odnosi się również do wskaźników GUS w zakresie zachorowalności na pewne choroby w naszym terenie. Modernizacja szpitala to tak naprawdę niezbędne działanie żeby ruszyć z miejsca. I w tym zakresie jesteśmy spójni.

N. P. - W wizji szpitala wymieniane są trzy etapy: naprawczy, właściwej restrukturyzacji szpitala oraz rozwoju i modernizacji placówki.

D. Ł. - Lata zaniedbań spowodowały, że wszystkie trzy etapy muszą być realizowane tak naprawdę równorzędnie w jednym czasie i na pewno we wszystkich zakresach.
Modernizacja placówki, a raczej dostosowanie budynku szpitala do obecnie obowiązujących standardów wynikających m. in. z rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia poprzez budowę nowoczesnego bloku operacyjnego, sal zabiegowych czy jak choćby termomodernizacja i remont dachu, są działaniami niezbędnymi, aby ruszyć z miejsca i mieć zielone światło do dalszych prac.

N. P. - Na pierwszy konkurs złożyła Pani najlepszy projekt proszę opowiedzieć o nim w kontekście projektu starosty.

D. Ł. - Rzeczywiście doszły mnie takie słuchy. Bardzo się z tego cieszę, bo sporządziłam go samodzielnie w dość krótkim czasie bo 3 dni. Mam wielu przyjaciół pracujących w opiece zdrowotnej, którzy pomagali mi rozwiewać takie czy inne wątpliwości, to bardzo było pomocne. W sierpniu czyli czasie o jaki przesunięto termin składania dokumentów do konkursu już nanosiłam tylko kosmetyczne zmiany. Co do różnic? ja nie zakładałam likwidacji Oddziału Położniczego tylko zmniejszenie zatrudnienia i łóżek. Nie miałam też pojęcia o potrzebie odtworzenia całej aparatury medycznej. W projekcie jest mowa o konieczności wydatkowania na aparaturę minimum pół miliona złotych rocznie.

N. P. - Największym wskaźnikiem kosztów są koszty osobowe, jak to Pani ocenia i co będzie podejmowane by to zmienić wskaźnikowo?

D. Ł. - Największa część kosztów pracowniczych to wynagrodzenie pracy lekarzy. Zarówno tych na kontraktach czy umowach o pracę. Analizując główne założenia kontraktu z NFZ to cały mechanizm to taka trochę kwadratura koła. Bez lekarzy leczących pacjentów nie zrealizujemy kontraktu, jak nie zrealizujemy kontraktu to nie ma pieniędzy z NFZ. I tym sposobem analogicznie to lekarze rozdają karty ... Poza tym to czego ostatnio doświadczają wszystkie szpitale w naszym kraju to masowo wypowiadane umowy opt-out przez lekarzy.
Wyjaśnię może czym jest klauzula opt-out?
Lekarze mogą pracować na dyżurach w szpitalach 48 godzin tygodniowo. Jednak brak wykwalifikowanego personelu medycznego sprawił, że taki wymiar czasowy nie był wystarczający. Dlatego rząd postanowił wprowadzić klauzulę, która umożliwia lekarzom pracowanie ponad 48 godz. w tygodniu. W chwili obecnej w całej Polsce lekarze i lekarze rezydenci składają wypowiedzenia tych umów. Na dzień 1 grudnia umowy wypowiedziało 1282 rezydentów, czyli lekarzy w trakcie specjalizacji oraz 1028 pozostałych (przede wszystkim specjalistów).
Dane te zebrane są przez urzędy wojewódzkie i nie zawierają danych wypowiadania przez lekarzy umów o pracę.
W konsekwencji wypowiadania przez lekarzy umów opt-out pacjentom grożą jeszcze większe kolejki, a placówki mogą mieć duże problemy z realizacją umów NFZ.
Zarobki pozostałego "personelu białego" są naprawdę niskie. Więc tu nie należy szukać oszczędności. Pracownicy administracji wynagradzani są na poziomie lokalnych stawek. Jeżeli kontrakt z NFZ w ramach ryczałtu będzie realizowany a dodatkowo w przyszłości zwiększymy go o pozaryczałtowe dodatkowe przychody z nowych usług, oczywiście w ramach tego samego personelu, to zaczną się te wskaźniki poprawiać.

N. P. - Kwestie obsady lekarzy na oddziałach?

D. Ł. - Największy kryzys kadrowy dotknął w chwili obecnej Oddział Internistyczny od września do listopada wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia umów o pracę mimo bardzo wysokiego wynagrodzenia. Więc to też jak widać nie jest głównym determinantem czy ktoś chce podjąć pracę czy nie... Generalnie nikogo nie można do niczego zmusić. Dlatego kwestie pozyskiwania i zatrudniania lekarzy muszą być dobrze przemyślane, muszą być spójne z zapotrzebowaniem na ich pracę, i muszą również realizować strategię i politykę rozwoju szpitala.

N. P. - Co się zmieni w kwestii organizacji pracy szpitala?

D. Ł. - Polityka, którą chcę konsekwentnie realizować to polityka rozwijania a nie zwijania szpitala. Nie da się wszystkiego przeliczyć na pieniądze, a szpital powiatowy powinien odpowiadać swoją funkcjonalnością i zakresem świadczonych usług na lokalne potrzeby zdrowotne pacjentów. O jakichkolwiek zwolnieniach nawet nie myślę dokąd nie zostaną zatrudnieni nowi lekarze, którzy przywrócą normalną pracę całego szpitala.

N. P. - Nowy oddział Zakład Opiekuńczo Leczniczy, co z nim?

D. Ł. - ZOL to właśnie jedna z takich potrzeb zdrowotnych na naszym terenie. Usytuowany będzie w obecnej lokalizacji biur pracowników administracyjnych w szpitalu. Wydzielone w nim będzie również kilka łóżek opieki paliatywnej. Mam jeszcze kilka pomysłów na zakres nowych usług o realizacji, których będę Państwa informowała na bieżąco jak będą oparte o konkrety i zawarte umowy.
Korzystając z okazji, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia pragnę na Pana ręce złożyć wszystkim mieszkańcom powiatu bieszczadzkiego życzenia przede wszystkim zdrowia, bo czasy mamy trudne, sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej, realizacji swoich zamierzeń i planów w nadchodzącym 2018 roku i oczywiście pokładów cierpliwości i zrozumienia, że coś co było zaniedbywane przez kilkanaście lat nie odbuduje się w pół roku.

N. P. - Dziękuję za rozmowę i życzymy sukcesów. Wesołych i spokojnych Świąt!

D. Ł. - Dziękuję!

Rozmawiał:
Marian S. Mazurkiewicz

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#135 ustrzyczanka 2018-05-22 08:12
Zaklinanie rzeczywistości nic nie da. Interna... ulotna, rehabilitacja bez lekarza o tej specjalności, chirurgia ciągnięta od lat przez dr Judyma- jak długo jeszcze? miesiąc, dwa? Średnia wieku zatrudnionych lekarzy 60+. To dzięki nim, ich etosowi pracy ten szpital jeszcze trwa.Co dalej-łatwo przewidzieć, bo lekarze chętni na krótkotrwały kontrakt jakoś tam się znajdują, ale nie na dłużej i nie na osiedlenie się w Ustrzykach. Dlaczego? o tym pisałam wcześniej. I to mój ostatni wpis. Dziękuję!
Cytuj
#134 lesio 2018-05-11 08:35
Cytuję Franek:
Szanowni adwersarze, w kwestii co mi się nie podoba na oddziale wew. tylko jedno a może aż jedno, chroniczny brak lekarza. Tak naprawdę po 15 to tylko lekarz ginekolog (acz czy zgodne z przepisami, może ja teraz zasieje nutkę niepokoju, co na to NFZ?).Dalej w sprawie straszenia mnie pomówieniami, jak będziesz składał zawiadomienie to napisz a udostępnię nie tylko IP ale dane osobowe.
I jeszcze jedno dziękuję za diagnozę mojej osobowości - "zakompleksiony, zdesperowany, smutny" z taką wiedzą proponuję zmienić profesję, marnujesz się Panie Kolego. A co do zakupu tomografu, to jest na stronie szpitala, to każdy widzi,i żadna zasługa czy osiągnięcie to Pani dyrektor (pieniądze z zewnątrz). I tu powtórzę pytanie jaki jest plan na szpital ale ten perspektywiczny a nie ten na teraz - bo zakupiony tomograf i termoizolacja nie uzdrowi sytuacji???
WYPIERDALAJ.
Cytuj
#133 Franek 2018-05-08 20:44
Szanowni adwersarze, w kwestii co mi się nie podoba na oddziale wew. tylko jedno a może aż jedno, chroniczny brak lekarza. Tak naprawdę po 15 to tylko lekarz ginekolog (acz czy zgodne z przepisami, może ja teraz zasieje nutkę niepokoju, co na to NFZ?).Dalej w sprawie straszenia mnie pomówieniami, jak będziesz składał zawiadomienie to napisz a udostępnię nie tylko IP ale dane osobowe.
I jeszcze jedno dziękuję za diagnozę mojej osobowości - "zakompleksiony , zdesperowany, smutny" z taką wiedzą proponuję zmienić profesję, marnujesz się Panie Kolego. A co do zakupu tomografu, to jest na stronie szpitala, to każdy widzi,i żadna zasługa czy osiągnięcie to Pani dyrektor (pieniądze z zewnątrz). I tu powtórzę pytanie jaki jest plan na szpital ale ten perspektywiczny a nie ten na teraz - bo zakupiony tomograf i termoizolacja nie uzdrowi sytuacji???
Cytuj
#132 ustrzyczanka 2018-05-02 16:58
Zalecam nie smęcić, włączyć radio trójkę i słuchać polskiego topu wszech czasów-muzyka boska.Tylko do 22.00 Terapia znakomita!
Cytuj
#131 PISbis 2018-05-01 14:18
Cytuję kaczy:
tak z ciekawości: gdzie napisane jest że Połoniny są pisane dla lewactwa?
kupuję, czytam a lewakiem się nie uważam
Ty też czytasz, udzielasz się... jesteś lewakiem?!

Gdzie jest napisane? Odpowiedź: W SKŁADZIE REDAKCYJNYM. "kaczy" też jest tego dowodem
Cytuj
#130 kaczy 2018-05-01 13:45
tak z ciekawości: gdzie napisane jest że Połoniny są pisane dla lewactwa?
kupuję, czytam a lewakiem się nie uważam
Ty też czytasz, udzielasz się... jesteś lewakiem?!
Cytuj
#129 PISbis 2018-05-01 09:26
Jeden fakt na potwierdzenie układu PIS+SLD w Ustrzykach, a mianowicie, gazeta (no niech tak będzie) Nasze Połoniny powinna być w swej wymowie skierowana do lewactwa, powinna propagować lewicowość, więc co robi pisowska wkładka w tej gazecie (niby)?! Bo z tego co wiadome PIS(niby) rządzi w powiecie. Jeżeli lewicowa gazeta jest tubą propagandowa PIS, to fakt jest oczywisty wskazujący na układ lokalny. Co ze służbą zdrowia w Ustrzykach? Taki wywiadzik usłużnego, dyspozycyjnego niby redaktora to śmiech na pustej sali. Propaganda a nie rzetelna dziennikarska robota. Gdzie niezależność i dociekliwość, wrażliwość dziennikarska? Nie ma, jest sprzedajność wartości za srebrniki i wspólny interes w imię układu.
Cytuj
#128 Misiek 2018-04-27 12:30
Cytuję Franek:
Szanowny Miśku, oprócz zaprezentowanej niewątpliwej KULTURY, możne jakieś fakty. Odnośnie Leska i Sanka to owszem taka alternatywa istnieje, ale mnie interesuje Szpital Ustrzycki i stąd też moje pytanie.Jak Masz jeszcze jakieś oryginalne epitety to śmiało.

Franuś dla ciebie najlepsza opcja w zarządzaniu szpitalem to: plotkara z Łobozewa, mimoza z Przemyśla, babka z Ustjanowej i lekarz pijak pan Z. zwany Tymem, bywalec melin i parku ustrzyckiego. Wtedy to dopiero można było "lody skręcać", czego efekty widać do dzisiaj.Wcześni ej był jeszcze pajac z Warszawy, co w kinie ustrzyckim urządzał przedstawienia.
Cytuj
#127 Zatroskana 2018-04-26 22:51
Cytuję normalny:
Oj coś mi się wydaje, że zatroskana występuje w dwóch osobach :lol: , Czyżby zapomniała zmienić nika. Franek nie wypada nie odpowiedzieć jak "zatroskana" pisze w dwóch osobach :-*


Skądże. Czytaj ze zrozumieniem. Drugi komentarz był odpowiedzią na komentarz cytowany panie normalny i dookreślenie mojego poprzedniego komentarza :) oba ja napisałam i ciagle czekam na odpowiedz Franciszka który sie udziela pod wieloma nickami:) dziwne ze o tomografie nie dyskutujecie, o wielu nowych lekarzach itp. No ale gdyby tych komentarzy nie pisała ciagle jedna zakompleksiona osoba to pewnie byłoby inaczej! Miłego wieczoru!
Cytuj
#126 normalny 2018-04-26 18:47
Oj coś mi się wydaje, że zatroskana występuje w dwóch osobach :lol: , Czyżby zapomniała zmienić nika. Franek nie wypada nie odpowiedzieć jak "zatroskana" pisze w dwóch osobach :-*
Cytuj
#125 Zatroskana 2018-04-24 14:12
Cytuję Misiek:
Cytuję Franek:
A tak dla odświeżenia tematu zapytam czy ktoś widział, słyszał plan naprawy (program) Pani Dyrektor Łukaszyk, a właściwie Starosty bo przecież to jego decyzja. Bo oprócz pieniędzy z zewnątrz to nic się nie dzieje, a otwarcie odziały internistycznego to jakaś farsa. Tam za Dyrektor Sudoł można było położyć się leczyć, a teraz tylko desperaci albo tylko ci co nie mają innego wyjścia, nieświadomi. Abstrahując od tego, że oddział prze 5 miesięcy generował straty. Ale chyba Pan starosta wyszedł z założenia że, "Po nas choćby potop"...

Nie pierdol, oddział internistyczny pełny, ludzie zadowoleni. Nowi lekarze inna atmosfera w oddziale. jak ci się nie podoba, to blisko Lesko, albo Sanok.


Słyszałam dokładnie to samo, chociaz ze szpitalem wspólnego nic nie mam. Nie rozumiem tylko ludzi, ktorzy gadaja dla gadania bez zadnych konkretów. Musza miec strasznie smutne zycie. Niech sie Franek podzieli zeby nas "ostrzec" co takiego mu złego na internie zrobili: reke sobie dam uciac ze go tam nie było.
Cytuj
#124 Zatroskana 2018-04-24 14:06
Cytuję Franek:
Szanowny Miśku, oprócz zaprezentowanej niewątpliwej KULTURY, możne jakieś fakty. Odnośnie Leska i Sanka to owszem taka alternatywa istnieje, ale mnie interesuje Szpital Ustrzycki i stąd też moje pytanie.Jak Masz jeszcze jakieś oryginalne epitety to śmiało.


Franek przyjacielu podziel się kiedy leżałeś, kto Cie leczył, na co byles chory i co konkretnie wpłynęło na Twoje niezadowolenie! Te dane przeciez bardzo łatwo sprawdzic, a przez takie gadanie jestes niewiarygodny. No chyba ze nie byles w szpitalu a ta wypowiedz jest zwykłym desperackim krokiem, psersonalnym, bo zostales z czegos wykluczony i nikt nie zwraca na Ciebie uwagi, Hmm? Przeciez wiesz ze wszystko łatwo sprawdzic! A takie gadanie bardzo łatwo podciągnąć pod pomówienie instytucji.... bo z tego co na miescie mowia to pacjenci z interny bardzo zadowoleni (jak nigdy). Rozumiem, ze teraz gorący okres z końcem kweitnia ale musisz sie wyluzować!
Cytuj
#123 Franek 2018-04-21 09:53
Szanowny Miśku, oprócz zaprezentowanej niewątpliwej KULTURY, możne jakieś fakty. Odnośnie Leska i Sanka to owszem taka alternatywa istnieje, ale mnie interesuje Szpital Ustrzycki i stąd też moje pytanie.Jak Masz jeszcze jakieś oryginalne epitety to śmiało.
Cytuj
#122 Misiek 2018-04-20 12:31
Cytuję Franek:
A tak dla odświeżenia tematu zapytam czy ktoś widział, słyszał plan naprawy (program) Pani Dyrektor Łukaszyk, a właściwie Starosty bo przecież to jego decyzja. Bo oprócz pieniędzy z zewnątrz to nic się nie dzieje, a otwarcie odziały internistycznego to jakaś farsa. Tam za Dyrektor Sudoł można było położyć się leczyć, a teraz tylko desperaci albo tylko ci co nie mają innego wyjścia, nieświadomi. Abstrahując od tego, że oddział prze 5 miesięcy generował straty. Ale chyba Pan starosta wyszedł z założenia że, "Po nas choćby potop"...

Nie pierdol, oddział internistyczny pełny, ludzie zadowoleni. Nowi lekarze inna atmosfera w oddziale. jak ci się nie podoba, to blisko Lesko, albo Sanok.
Cytuj
#121 Franek 2018-04-16 20:30
A tak dla odświeżenia tematu zapytam czy ktoś widział, słyszał plan naprawy (program) Pani Dyrektor Łukaszyk, a właściwie Starosty bo przecież to jego decyzja. Bo oprócz pieniędzy z zewnątrz to nic się nie dzieje, a otwarcie odziały internistyczneg o to jakaś farsa. Tam za Dyrektor Sudoł można było położyć się leczyć, a teraz tylko desperaci albo tylko ci co nie mają innego wyjścia, nieświadomi. Abstrahując od tego, że oddział prze 5 miesięcy generował straty. Ale chyba Pan starosta wyszedł z założenia że, "Po nas choćby potop"...
Cytuj
#120 PISbis 2018-04-05 13:16
Cytuję Andrzej:
Cytuję PISbis:
Czy lewica jeszcze może coś znaczyć w bieszczadzkim klimacie politycznym, czy tylko może liczyć na ochłapy od PO lub (jak obecnie) od PiS. Np. w służbie zdrowia pomysłów i propozycji brak, tylko jest usłużność wobec Starosty (Pis) i kompletny brak samodzielności. Lewicy nie ma i taka jest prawda, jedyne co zostało to robienie balona ze swojego elektoratu. A Pis opierając się na miernotach wywodzących się z lewicy (na lewicowych Judaszach), o skrajnie innych poglądach światopoglądowych, poniesie tego konsekwencje.
Spierdalaj stąd ty baranie.

Taki jest właśnie poziom SLD+nibyPiS. Chcecie z ludzi robić baranów i idiotów, to wam się nie uda
Cytuj
#119 Andrzej 2018-04-05 12:29
Cytuję PISbis:
Czy lewica jeszcze może coś znaczyć w bieszczadzkim klimacie politycznym, czy tylko może liczyć na ochłapy od PO lub (jak obecnie) od PiS. Np. w służbie zdrowia pomysłów i propozycji brak, tylko jest usłużność wobec Starosty (Pis) i kompletny brak samodzielności. Lewicy nie ma i taka jest prawda, jedyne co zostało to robienie balona ze swojego elektoratu. A Pis opierając się na miernotach wywodzących się z lewicy (na lewicowych Judaszach), o skrajnie innych poglądach światopoglądowych, poniesie tego konsekwencje.
Spierdalaj stąd ty baranie.
Cytuj
#118 PISbis 2018-04-05 10:40
Czy lewica jeszcze może coś znaczyć w bieszczadzkim klimacie politycznym, czy tylko może liczyć na ochłapy od PO lub (jak obecnie) od PiS. Np. w służbie zdrowia pomysłów i propozycji brak, tylko jest usłużność wobec Starosty (Pis) i kompletny brak samodzielności. Lewicy nie ma i taka jest prawda, jedyne co zostało to robienie balona ze swojego elektoratu. A Pis opierając się na miernotach wywodzących się z lewicy (na lewicowych Judaszach), o skrajnie innych poglądach światopoglądowy ch, poniesie tego konsekwencje.
Cytuj
#117 krzysiu 2018-04-01 11:31
Cytuję ja:
Parę miesięcy niby pracy i wypasiona fura jest. Dobra zmiana ma się dobrze.
,
:D wypasiona fura :D dobre sobie , to ty chyba wypasionej fury na oczy nie widziałeś
Cytuj
#116 MarcinRatownik 2018-03-31 15:17
Cytuję ja:
Parę miesięcy niby pracy i wypasiona fura jest. Dobra zmiana ma się dobrze.


mógłbyś być bardziej spostrzegawczy bo wypasiona fura była już dawno przed objęciem stanowiska. Mam nadzieje, ze ci sie pani dyrektor do dupy dobierze za te oszczerstwa, albo chociaż sprawdzi jaki "bohater" i mały zakompleksiony człowiek kryje się pod takimi komentarzami. Bo chyba wiesz, że to możliwe i nie jesteś anonimowy?
Cytuj
#115 ja 2018-03-30 11:41
Cytuję Reaista do Ja:
O ustrzyccy faryzeusze, Wszystko widzicie u Wszystkich tylko nie u siebie!!!
Z całym szacunkiem przecież Panią Dorotkę nawet bez garba jakim jest ZOZ stać na zakup samochód,bo czymże dziś jest auto.... Osobiście znam człowieka w UD , który ma ich kilkaset! :lol: :lol: :lol:

A czy pisałem, że chodzi o jakąś Dorotkę? Widać, co ciebie w oczy kuje. I kto jest faryzeuszem? Wstydź się !
Cytuj
#114 Reaista do Ja 2018-03-30 06:58
O ustrzyccy faryzeusze, Wszystko widzicie u Wszystkich tylko nie u siebie!!!
Z całym szacunkiem przecież Panią Dorotkę nawet bez garba jakim jest ZOZ stać na zakup samochód,bo czymże dziś jest auto.... Osobiście znam człowieka w UD , który ma ich kilkaset! :lol: :lol: :lol:
Cytuj
#113 ty 2018-03-29 11:29
Cytuję ja:
Parę miesięcy niby pracy i wypasiona fura jest. Dobra zmiana ma się dobrze.

Właśnie zamknęli kolejnego złodzieja i ministra z czasów rządzenia Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Jacuś Kapica, kolega Ryżej Szmaty zwanej prezydentem europy. Jacuś Kapica i rząd Ryżego buca, puknęli nas na 20 mld złotych (dwadzieścia miliardów). Czekam kiedy Ryże ścierwo zawiśnie na sznurku.
Cytuj
#112 ja 2018-03-28 10:39
Parę miesięcy niby pracy i wypasiona fura jest. Dobra zmiana ma się dobrze.
Cytuj
#111 PISbis 2018-03-22 20:55
Cytuję Piotr:
Cytuję PISbis:
W czwartek rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Zakłada on możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu".
Gen. Wojciech Jaruzelski i gen. Czesław Kiszczak nie odpowiedzieli prawnie za swoje zbrodnie. III RP w żaden sposób, ani prawny ani polityczny sobie z tym nie poradziła

Co to ma człowieku wspólnego ze szpitalem? Jeżeli chorujesz psychicznie, a komentarze pisane przez osobnika Pisbis na to wskazują, to weź ty człowiecze zacznij się leczyć. Nie każdy, kto nie zgadza się z Pisbis jest komunistą. Wejdź sobie na jakiś inny temat polityczny, a komentującym temat szpitala daj spokój ze swoimi prawdami historycznymi.

To co towarzyszu, coś komentarzy na temat szpitala brak, tylko niesmak z powodu wazeliniarstwa redaktorów szanownych wobec jaśnie nam panujących pozostał. Zbyt dużo wazeliny stwarza ryzyko braku przyczepności, ryzyko poślizgu jest prawdopodobne.
Cytuj
#110 PISbis 2018-03-11 11:57
Cytuję Realista do PISbis:
Drogi Kolego, myślę ,że powinien się udać do swojego rodzinnego lekarza w Żurawicy,(póki co tamten szpital ma się dobrze),niech pan doktor zmieni Ci leki albo zwiększy dawkę , bo z twoją dyńką widzę coś nie tak....

Dziękuję za trafną diagnozę, w której przebija się Twój stan pewności siebie, wręcz genialności. Czyżby Twoja wrażliwość, emocjonalność uzewnętrzniła się po tym stwierdzeniu:
"Tymczasem przybyli oficerowie i przedstawiciele władz zainstalowanych tu przez Stalina, po czym wymordowali tych, którzy w sposób legalny reprezentowali naród i państwo polskie." Jeżeli tak to życzę dalszego diagnozowania. Szczęść Boże
Cytuj
#109 PISbis 2018-03-05 19:27
Cytuję Realista do PISbis:
Drogi Kolego, myślę ,że powinien się udać do swojego rodzinnego lekarza w Żurawicy,(póki co tamten szpital ma się dobrze),niech pan doktor zmieni Ci leki albo zwiększy dawkę , bo z twoją dyńką widzę coś nie tak....

kto jest bohaterem? Ci, których pochowano w bezimiennych grobach, czy ci, którzy zostali przywódcami przywiezionymi przez Armię Czerwoną? Taki stan jest upokarzający dla bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę, często nie używając siły zbrojnej, jak chociażby pułkownik Ciepliński, czy rotmistrz Pilecki. Byli oni wszakże reprezentantami legalnego polskiego rządu. Zostali schwytani i zamordowani. Ich groby wołają do nieba, by to uporządkować.
Być może ten temat zainteresuje panów usłużnych dziennikarzy niby.
Cytuj
#108 Realista do PISbis 2018-03-05 18:32
Drogi Kolego, myślę ,że powinien się udać do swojego rodzinnego lekarza w Żurawicy,(póki co tamten szpital ma się dobrze),niech pan doktor zmieni Ci leki albo zwiększy dawkę , bo z twoją dyńką widzę coś nie tak....
Cytuj
#107 PISbis 2018-03-05 18:11
Cytuję Piotr:
Cytuję PISbis:
W czwartek rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Zakłada on możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu".
Gen. Wojciech Jaruzelski i gen. Czesław Kiszczak nie odpowiedzieli prawnie za swoje zbrodnie. III RP w żaden sposób, ani prawny ani polityczny sobie z tym nie poradziła

Co to ma człowieku wspólnego ze szpitalem? Jeżeli chorujesz psychicznie, a komentarze pisane przez osobnika Pisbis na to wskazują, to weź ty człowiecze zacznij się leczyć. Nie każdy, kto nie zgadza się z Pisbis jest komunistą. Wejdź sobie na jakiś inny temat polityczny, a komentującym temat szpitala daj spokój ze swoimi prawdami historycznymi.

Przede wszystkim jest to uporządkowanie spraw od strony formalnoprawnej i etyczno-moralne j. Gdybyśmy tego nie zrobili, to pytanie - kto był bohaterem, a kto złoczyńcą pozostaje bez odpowiedzi. Trzeba uporządkować całą tę sytuację w wolnej Rzeczypospolite j. W latach 40-tych i 50-tych funkcjonował legalny polski rząd, w Polsce byli jego przedstawiciele . Tymczasem przybyli oficerowie i przedstawiciele władz zainstalowanych tu przez Stalina, po czym wymordowali tych, którzy w sposób legalny reprezentowali naród i państwo polskie. Zresztą stało się to w oparciu o prawo i konstytucję sprzed II wojny światowej
Cytuj
#106 Piotr 2018-03-04 14:57
Cytuję PISbis:
W czwartek rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Zakłada on możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu".
Gen. Wojciech Jaruzelski i gen. Czesław Kiszczak nie odpowiedzieli prawnie za swoje zbrodnie. III RP w żaden sposób, ani prawny ani polityczny sobie z tym nie poradziła

Co to ma człowieku wspólnego ze szpitalem? Jeżeli chorujesz psychicznie, a komentarze pisane przez osobnika Pisbis na to wskazują, to weź ty człowiecze zacznij się leczyć. Nie każdy, kto nie zgadza się z Pisbis jest komunistą. Wejdź sobie na jakiś inny temat polityczny, a komentującym temat szpitala daj spokój ze swoimi prawdami historycznymi.
Cytuj
#105 PISbis 2018-03-04 13:51
W czwartek rząd przyjął projekt tzw. ustawy degradacyjnej. Zakłada on możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą "sprzeniewierzy li się polskiej racji stanu".
Gen. Wojciech Jaruzelski i gen. Czesław Kiszczak nie odpowiedzieli prawnie za swoje zbrodnie. III RP w żaden sposób, ani prawny ani polityczny sobie z tym nie poradziła
Cytuj
#104 PISbis 2018-03-04 09:27
Cytuję Andrzej:
Cytuję PISbis:
Leczenie sumień:
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym".
4 marca w Ustrzykach Dolnych odbędzie się pierwsza w naszym powiecie edycja ogólnopolskiego VI Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym".
Weź baranie znajdź sobie inne forum. Co ma temat szpitala do biegania za wilkami. Chcesz kurw.. biegsać, to biegaj.

Jesteś Wybitnym przypadkiem do leczenia...z komunizmu do normalności
Cytuj
#103 Andrzej 2018-03-04 09:10
Cytuję PISbis:
Leczenie sumień:
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym".
4 marca w Ustrzykach Dolnych odbędzie się pierwsza w naszym powiecie edycja ogólnopolskiego VI Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym".
Weź baranie znajdź sobie inne forum. Co ma temat szpitala do biegania za wilkami. Chcesz kurw.. biegsać, to biegaj.
Cytuj
#102 PISbis 2018-03-04 08:59
Leczenie sumień:
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym".
4 marca w Ustrzykach Dolnych odbędzie się pierwsza w naszym powiecie edycja ogólnopolskiego VI Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem wilczym".
Cytuj
#101 śmiech na sali 2018-03-03 22:24
Cytuję Bzdury:
Cytuję Ja:
Szanowni mieszkańcy ustrzyckiego grodu. Doszły mnie słuchy, że planowane jest zamknięcie oddziału chirurgicznego naszej szpitalnej placówki. Obecnie modne jest sformułowanie "wygaszenie". Czy to prawda, że łaskawie panująca nam Pani Dyrektor pozbawia mieszkańców kolejnego ważnego oddziału medycznego. Panie starosto - co Pan na to? Czy dopuści Pan do kolejnej medycznej zapaści? Czy wzgardzi Pan wyborcami i pokaże im medyczny środkowy palec? Czy Pan również bierze w tym udział?


To co Pan/Pani pisze to stek bzdur i pomówienie. Mam szczerą nadzieje, ze pani dyrektor pociągnie Pana/Panią do odpowiedzialnoś ci. Bycie anonimowym nie usprawiedliwia wypisywania kłamstw.

Jeszcze nikt nikogo za stawianie pytań nie pociągnął do odpowiedzialnoś ci. Pomyśl zanim cokolwiek napiszesz.
Cytuj
#100 Bzdury 2018-03-03 21:43
Cytuję Ja:
Szanowni mieszkańcy ustrzyckiego grodu. Doszły mnie słuchy, że planowane jest zamknięcie oddziału chirurgicznego naszej szpitalnej placówki. Obecnie modne jest sformułowanie "wygaszenie". Czy to prawda, że łaskawie panująca nam Pani Dyrektor pozbawia mieszkańców kolejnego ważnego oddziału medycznego. Panie starosto - co Pan na to? Czy dopuści Pan do kolejnej medycznej zapaści? Czy wzgardzi Pan wyborcami i pokaże im medyczny środkowy palec? Czy Pan również bierze w tym udział?


To co Pan/Pani pisze to stek bzdur i pomówienie. Mam szczerą nadzieje, ze pani dyrektor pociągnie Pana/Panią do odpowiedzialnoś ci. Bycie anonimowym nie usprawiedliwia wypisywania kłamstw.
Cytuj
#99 zatroskany 2018-03-03 12:11
Cytuję Ja:
Szanowni mieszkańcy ustrzyckiego grodu. Doszły mnie słuchy, że planowane jest zamknięcie oddziału chirurgicznego naszej szpitalnej placówki. Obecnie modne jest sformułowanie "wygaszenie". Czy to prawda, że łaskawie panująca nam Pani Dyrektor pozbawia mieszkańców kolejnego ważnego oddziału medycznego. Panie starosto - co Pan na to? Czy dopuści Pan do kolejnej medycznej zapaści? Czy wzgardzi Pan wyborcami i pokaże im medyczny środkowy palec? Czy Pan również bierze w tym udział?
Wygaszanie oddziałów spowodował znaczny spadek śmiertelnośći w środowisku ustrzyckim. Ale co na to firmy pogrzebowe, nekrologów jak na lekarstwo.
Cytuj
#98 Ja 2018-03-03 10:13
Szanowni mieszkańcy ustrzyckiego grodu. Doszły mnie słuchy, że planowane jest zamknięcie oddziału chirurgicznego naszej szpitalnej placówki. Obecnie modne jest sformułowanie "wygaszenie". Czy to prawda, że łaskawie panująca nam Pani Dyrektor pozbawia mieszkańców kolejnego ważnego oddziału medycznego. Panie starosto - co Pan na to? Czy dopuści Pan do kolejnej medycznej zapaści? Czy wzgardzi Pan wyborcami i pokaże im medyczny środkowy palec? Czy Pan również bierze w tym udział?
Cytuj
#97 PISbis 2018-03-02 17:23
Przypominam:... Do "Misio ONR" - zadałeś pytanie i wyraziłeś zdziwienie: SLD + PiS?
Odpowiadam:Jede n fakt na potwierdzenie układu PIS+SLD w Ustrzykach, a mianowicie, gazeta (no niech tak będzie) Nasze Połoniny jest w swej wymowie skierowana do lewactwa, jest lewicowa, więc co robi pisowska wkładka w tej gazecie (niby)?! Bo z tego co wiadome PIS(niby) rządzi w powiecie. Jeżeli lewicowa gazeta jest tubą propagandowa PIS, to fakt jest oczywisty. Co ze służbą zdrowia w Ustrzykach? Taki wywiadzik usłużnego, dyspozycyjnego niby redaktora to śmiech na pustej sali. Propaganda a nie rzetelna dziennikarska robota. Gdzie niezależność i dociekliwość, wrażliwość dziennikarska? Nie ma, jest sprzedajność wartości za srebrniki lub wspólny interes w imię układu.
Cytuj
#96 Ja 2018-03-01 11:27
Cytuję ustrzyczanka:
Zabawa słowna trwa- a ja pozostanę przy języku polskim. Nikt nie chce zamykać ust PISowi, ale PIS musi ponieść odpowiedzialność. Za nominację obu Pań Sudoł i Łukaszyk na stanowisko p.o.dyrektora i dyrektora jest
odpowiedzialny starosta ale także: w pierwszym przypadku zarząd powiatu? rada powiatu? a w drugim przypadku komisja konkursowa. Proszę o tym pamiętać w jesiennych wyborach. W sytuacji niemożności, a taka jest obecnie ludzie honoru podają się do dymisji. Jak będzie w tym przypadku? Bóg raczy wiedzieć. I na koniec-wszystkim apologetom obu Pań:Sudoł i Łukaszyk życzę miłego hejtowania mojej wypowiedzi.

Popieram w 100 % Twoją wypowiedź.
Cytuj
#95 ustrzyczanka 2018-03-01 10:44
Zabawa słowna trwa- a ja pozostanę przy języku polskim. Nikt nie chce zamykać ust PISowi, ale PIS musi ponieść odpowiedzialnoś ć. Za nominację obu Pań Sudoł i Łukaszyk na stanowisko p.o.dyrektora i dyrektora jest
odpowiedzialny starosta ale także: w pierwszym przypadku zarząd powiatu? rada powiatu? a w drugim przypadku komisja konkursowa. Proszę o tym pamiętać w jesiennych wyborach. W sytuacji niemożności, a taka jest obecnie ludzie honoru podają się do dymisji. Jak będzie w tym przypadku? Bóg raczy wiedzieć. I na koniec-wszystki m apologetom obu Pań:Sudoł i Łukaszyk życzę miłego hejtowania mojej wypowiedzi.
Cytuj
#94 PISbis 2018-02-28 17:23
Cytuję Realista do PISbis:
Jaki ma sens Twoja próba odgrzewania tego kotleta????!!!
Temat zamknięty!!! Właściwe wnioski wyciągnięte, wiec daj luz i proszę nie prowokuj czytelników by ponownie grzebać w tym szambie badając jego konsystencje...
Shut up!!!!!

In other words, the Communists in Ustrzyki would like PIS to shut up.
Jakie wnioski i kto wyciągnął Cenzorze.
Cytuj
#93 Pytajnik 2018-02-28 07:05
Może ktoś wie, jakie są zarobki lekarzy w szpitalu? Ile zarabia- 10 tysięcy, 15-20 tysięcy? Bo niżej 10 tysięcy chyba nie zarabia?taki np.lekarz Izby przyjęć czy POZ-u, ile ma kasy miesięcznie.Wcz eśniej padło już to pytanie i cisza? Temat tabu?
Cytuj
#92 Realista do PISbis 2018-02-28 05:59
Jaki ma sens Twoja próba odgrzewania tego kotleta????!!!
Temat zamknięty!!! Właściwe wnioski wyciągnięte, wiec daj luz i proszę nie prowokuj czytelników by ponownie grzebać w tym szambie badając jego konsystencje...
Shut up!!!!!
Cytuj
#91 PISbis 2018-02-27 19:07
Przypomnienie: Jak wiemy stan szpitala i zabezpieczenia medycznego dla mieszkańców Bieszczadów jest katastrofalny. Widać, że zarządzający i Rada Ustrzyckich Mędrców (RUM) za bardzo uwierzyli w swoje możliwości organizacyjne i kompetencyjne, doprowadzając przez to służbę zdrowia w Ustrzykach do tego co jest. Gwarancji zmiany na lepsze nie ma.Pozostaje nadzieja, że może jednak, może ale pod pewnymi warunkami. Jakimi? O tym potem.
Cytuj
#90 Ja 2018-02-26 10:01
Cytuję Realista:
Drodzy"Zwafcy " problemu naszego szpitala, może pora zakończyć ten słowny fechtunek KTO I KOGO,należny podsumować jedno, za obecny stan szpitala odpowiada ....starosta! To w Jego kompetencji są działania i pomoc dyrektorowi szpitala. A,że koń jaki jest , każdy widzi, więc pomyśl drogi wyborco skreślając drugi raz kartę wyborczą, byś znowu nie poczuł zrobiony się w....;)

Mądre słowa. I prawdziwe. Na tego konia ja nie zagłosuję.
Cytuj
#89 Realista 2018-02-26 08:02
Drodzy"Zwafcy " problemu naszego szpitala, może pora zakończyć ten słowny fechtunek KTO I KOGO,należny podsumować jedno, za obecny stan szpitala odpowiada ....starosta! To w Jego kompetencji są działania i pomoc dyrektorowi szpitala. A,że koń jaki jest , każdy widzi, więc pomyśl drogi wyborco skreślając drugi raz kartę wyborczą, byś znowu nie poczuł zrobiony się w....;)
Cytuj
#88 Kolo do Ustrzyczanki 2018-02-26 07:50
Butą i megalomanią jest parcie po trupach na stanowisko , bez żadnego doświadczenia , podpierając się tylko chęcią zaistnienia, układami politycznymi i papierami po miernych podyplomówkach; )))
Cytuj
#87 ustrzyczanka 2018-02-25 23:03
Cytuję Maciej:
I chociaż jedna nie boi sie napisać z imienia i nazwiska.

To nie odwaga, to buta i megalomania.
Cytuj
#86 Franek 2018-02-25 21:58
Szanowny Panie Pracownik czytać Ci się nie chce co napisała Pani Sudoł, za to straszysz odpowiedzialnoś cią (masz pełne prawo iść zgłoście odpowiednim organom, tylko co ? a jak padają konkrety to nie masz w zasadzie nic do powiedzenie.I tak na marginesie jedno proste pytanie dlaczego lekarze odeszli? Czyżby nie chcieli współpracować z nową Panią Dyrektor?
I tak zupełnie na koniec, skoro Pani Sudoł ma na tyle odwagi cywilnej żeby pisać pod własnym nazwiskiem miej i ty "jaja" albo jajniki żeby pisać z imienia i nazwiska.
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u