[4/192] Policyjne święto

Drukuj
Dodano: czwartek, 08 listopad 2018

W lipcu na ustrzyckim Rynku odbył się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w 99-tą rocznicę powołania Policji Państwowej i 100-lecie odzyskania Niepodległości.

Powiększ Powiększ

Na Rynku w Ustrzykach Dolnych uroczystą zbiórką zainaugurowali obchody Święta Policji. Policja Państwowa została powołana w dniu 24 lipca 1919 r. ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej. Ustawa stanowiła, że „Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego". Ustawa weszła w życie 1 sierpnia 1919 r. Nawiązując do daty powołania policji, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku policja obchodzi 99 rocznicę powstania formacji.

Powiększ Powiększ

Uroczystości rozpoczęło złożenie meldunku dowódcy uroczystości podkom. Marcina Podkalickiego odebranego przez zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Pawła Filipka, który przywitał Sztandar Ustrzyckiej Komendy i zebranych funkcjonariuszy. Podinsp. Aleksander Szymaszek w swym wystąpieniu przedstawił historię powołania formacji, osiągnięcia ustrzyckiej komendy i w gorących słowach dziękował społeczeństwu za wsparcie i za współpracę w ramach zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego.

Powiększ

Święto to okazja do wręczenia awansów, które wyróżniającym się policjantom wręczali insp. Paweł Filipek i podinsp. Aleksander Szymaszek. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 25 funkcjonariuszy, a najwięcej, bo 15, w korpusie aspirantów, a 2 wśród oficerów młodszych.
W trakcie uroczystości wręczono medale okolicznościowe Staroście Bieszczadzkiemu Markowi Andruchowi i Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych Bartoszowi Romowiczowi, a także przedstawicielom zakładów pracy i organizacji społecznych, w podziękowaniu za wspieranie i współpracą dla ustrzyckiej komendy.
Insp. Paweł Filipek odczytał list Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Henryka Moskwy, w którym komendant skierował życzenia z okazji Święta Policji do ustrzyckich funkcjonariuszy Policji oraz pracowników cywilnych. W swoim przemówieniu podziękował policjantom za dotychczasową służbę.
Gratulacje i życzenia okolicznościowe złożyli przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Pożarnej, Lasów Państwowych, zakładów pracy i organizacji społecznych.
Po uroczystej zbiórce odbyło się uroczyste otwarcie siłowni ufundowanej przez PZU Życie S.A. przy współudziale ustrzyckich firm i pracy ustrzyckich policjantów. Najbardziej zaangażowani otrzymali w podziękowaniu za trud medale okolicznościowe. Siłownię poświęcił ks. Józef Bieniek.

msm/kpp

Komendant Powiatowy Policji Aleksander Szymaszek w Ustrzykach Dolnych został awansowany do stopnia podinspektora podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbyły się w Przemyślu. Nadkom. Grzegorz Koczera I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych otrzymał decyzją  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznakę „Zasłużony Policjant".

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u