[5/193] Co z tą gminną kasą?

Drukuj
Dodano: wtorek, 18 grudzień 2018

Porównując dwa budżety

Powiększ

Zbliżające się wybory samorządowe skłaniają do podsumowań ostatniej kadencji Rady Miejskiej organu uchwałodawczego samorządu i jego wykonawcy burmistrza. Wiele wydatków było koniecznych. Wśród nich pewnikiem była modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ze względu na liczne awarie i duże straty na przesyle, które realnie odczuwali mieszkańcy. Przez pryzmat inwestycji porównajmy dwa budżety: ten na 2014 i na 2018 i przyjrzyjmy się jak ewaluował i w jakim kierunku.

Powiększ

Bilans zamknięcia 2014 roku wykazywał zadłużenie gminy na poziomie 11,6 proc. czyli 6,90 mln zł. Zobowiązania te były pochodną realizacji zadań inwestycyjnych i zadań własnych realizowanych w roku budżetowym, a także tych z poprzednich lat. Kasa gminy nie świeciła pustkami; na jej koncie było ponad 4,30 mln zł, z czego ponad 3,04 mln zł to nadwyżka budżetowa. Gdyby pokusić się o spłacenie tego zadłużenia, to jego wartość spadnie do poziomu 2,60 mln zł. Na jednej z sesji burmistrz przekonywał, że wskaźniki za rok 2014 i 2018 są porównywalne. Dochody Ustrzyk Dolnych na rok 2018 ustalono na poziomie ponad 83,6 mln zł. To duża kwota. Faktem bezspornym jest to, że do tych dochodów doliczono dotację na realizację rządowego programu „500+", która w roku 2018 wyniosła ni mniej ni więcej tylko blisko 10,5 mln zł. Wliczono pieniądze, które przepływają tylko przez gminną kasę i nie wolno jej wykorzystać w żaden sposób na inne zadania własne gminy, a tym samym pomniejszanie zadłużenia. Faktyczny budżet pozostający do dyspozycji wynosił 73,1 mln zł po stronie dochodów.

W miesiącu wrześniu 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie swą uchwała poparła starania Gminy Ustrzyki Dolne o możliwości spłaty kolejnego kredytu w wysokości 8,5 mln zł. – Planowane zadłużenie Gminy Ustrzyki Dolne na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 18,3 mln zł – czytamy w uchwale RIO. Stanowi to wskaźnik 21,9 procent wszystkich dochodów. Przyjmując jednak, że wartość po stronie dochodów faktycznie jest o 10,5 mln zł niższa to wskaźnik ten wynosić będzie ponad 25 procent. Pamiętać jednak trzeba, że Gmina wchodzić będzie w rok 2019 ze zobowiązaniami przyjętymi na ten rok, które przekraczają plan wydatków na 2018 r. Wartości te również będą podwyższać wartość zadłużenia.

Zadłużenie podawane w milionach może przerażać, bo rzeczywiście są to liczby duże.Okazuje się, że porównując zadłużenie w 2014 roku, które osiągało ponad 2,60 mln zł, natomiast budżet na 2018 rok wykazuje zadłużenie na poziomie 18,3 mln zł. Wynika z tego, że wzrosło ono ponad 7-mio krotnie. Gdy go przeliczymy, to wartości 6,90 mln zł to ten wynik będzie trzykrotny. Też zbyt duży.

Co? Z czego? Za co?

Z czego wynikają takie wartości? Realizując zadania własne Gmina nie sięgała po duże środki zewnętrzne, a inwestycje realizowano ze środków pożyczek i kredytów. Zaciągnięte kredyty trzeba spłacać. Z informacji przetargowych wynika, że kredyt, na który gmina ogłosiła właśnie przetarg spłacany będzie do roku 2034, czyli przez trzy kolejne kadencje Rady Miejskiej. Wywołuje to równocześnie konieczność wzrostu wydatków na obsługę długu i tak np. na koniec 2017 roku przy zadłużeniu Gminy na poziomie 9,2 mln zł zaplanowano 0,6 mln zł na obsługę długu w 2018 roku.Do tej kwoty należy dodać spłat rat kredytowych.

Na działający od 2018 r. w Ustrzykach Dolnych Żłobek Miejski gmina planuje dopłacić ze swego budżetu blisko 0,5 mln zł. Planowany koszt utrzymania placówki to ponad 0,81 mln zł, a przewidywane wpływy wynieść mają 0,34 mln zł.

Kolejne wydatki to woda i ścieki, a w zasadzie dopłaty Gminy do taryf uchwalanych przez Radę Miejską. Wartość tych dopłat osiągnęła poziom 1,32 zł dla wody i 1,14 zł dla ścieków do każdego metra sześciennego. Powinno to się zmienić po całkowitym oddaniu do użytku nowej magistrali wodociągowej. Poczekajmy. Tylko jeszcze cztery lata temu obiecywano, że ceny tych mediów systematycznie będą spadały. Analogiczna sytuacja dotyczyć będzie ciepła dla centralnego ogrzewania. Zablokowane inwestycje w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o. o. „przypomną" o sobie w niedalekiej przyszłości, nowymi cenami oczywiście...

Inne zaniedbania już odczuwamy. Dotyczą one gospodarki odpadami. Nie kontynuowanie działań związanych z utrzymaniem tzw. Regionu Południowo-Wschodniego we współdziałaniu na linii Ustrzyki Dolne – Zagórz w zakresie zagospodarowywania odpadów spowodowała, że działająca sortownia ogranicza swą działalność do kilku dni w tygodniu, a hałdy odpadów rosną. Obyśmy już za kilka miesięcy nie dowiedzieli się, że i w tym zakresie płacić będziemy więcej...

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#1 Alarm dla Ustrzyk D 2018-12-19 12:48
W Bieszczadach w Ustrzykach Dolnych Szwecka firma "Gryfskand" zaczęła przygotowania do budowy chemicznej fabryki mas bitumicznych i węgla drzewnego . Alarm dla Bieszczadów Panowie i Panie ekolodzy z całej Polski i zagranicy. To naprawdę poważna sprawa !!! Po cichu chcą ściągnąć nam na głowy syf, który będzie dymił z 5 kominów, związkami siarko-wodoru, formaldehydu i całej tablicy Mendelejewa. Ratujcie Bieszczady, tym razem to nie żarty, mieszkańcy Ustrzyk już protestują, akcja jest wyciszana.Redak cjo Połonin, może zajmiecie się tą sprawą i kto tę firmę tu nakręcił. W Polsce wszędzie gdzie tylko ma tylko się zainstalowała, trwają protesty i sprawy sądowe. Miała być w Lesku, potem w Zagórzu, a wyląduje w środku osiedla mieszkaniowego przy ul. Przemysłowej.
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u