[5/193] Nowe kierunki i innowacyjne metody w BZSZ

Drukuj
Dodano: wtorek, 18 grudzień 2018

Program „Interreg Polska – Słowacja"
i Akademia Umiejętności „Eurocash" w BZSZ

Powiększ

W Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych wprowadza się nowe kierunki i innowacyjne metody nauki zawodów niezbędnych dla lokalnego rynku pracy. Dzisiaj to już nie tylko hotelarstwo, logistyka czy zawód sprzedawcy. Współpraca i realizacja programów zewnętrznych pozwala na taki poziom kształcenia, by absolwent opuszczający szkołę był, w dosłownym tego słowa znaczeniu, przygotowany wszechstronnie do natychmiastowego samodzielnego podjęcia pracy na oferowanym mu stanowisku pracy.

Akademia Umiejętności „Eurocash" we współpracy ze sklepami „Delikatesy Centrum" w Ustrzykach Górnych i Czarnej Górnej oraz Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych uruchomiły w tym roku unikatowy program, skierowany do uczniów szkół zawodowych i branżowych, rozpoczynających naukę na kierunku SPRZEDAWCA.

Powiększ Powiększ

Program Akademia Umiejętności Eurocash na rzecz promocji zawodu sprzedawcy w szkołach zawodowych/branżowych oraz technikach został stworzony, by przeciwdziałać negatywnym skutkom braku wykwalifikowanych handlowców na rynku pracy. Rynek potrzebuje sprzedawców – specjalistów, którzy będą potrafili sprostać najwyższym oczekiwaniom, a także wypełnią lukę, która w ostatnich lata zmusza pracodawców do poszukiwań pracowników poza granicami naszego kraju. Akademia Umiejętności Eurocash stworzyła ofertę praktyk zawodowych, która nie tylko podniesie jakość kształcenia praktycznego w miejscu pracy, ale również umożliwi młodym ludziom dalszy rozwój zawodowy. Ważną ideą jest odczarowane zawodu sprzedawcy – uświadomienie młodym ludziom, że jest to profesja wymagająca określonej wiedzy i umiejętności, zawód, w którym mogą nie tylko rozwijać swoją karierę, ale również – przy odpowiednim wkładzie pracy i zaangażowania – otrzymywać atrakcyjne wynagrodzenie.
Uczniowie przystępujący do tego unikatowego programu mogą liczyć na wiele możliwości, a wśród niech: odbywanie praktyk zawodowych w placówce handlowej na wysokim poziomie organizacyjnym, kompleksowe programy szkoleniowe przygotowujące do pracy w zawodzie sprzedawcy,nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w przyszłości, a także nowe korzystne warunki wynagrodzenia za odbywaną praktyczną naukę zawodu. Natomiast Akademii Umiejętności „Eurocash" włącza się do realizacji programu nauczania w szkole powołując na etapie praktycznej nauki zawodu funkcji „trenera", który jest wsparciem i doradcą dla uczniów w realizacji ich zadań praktycznych. Ponadto „Eurocash" realizuje dla swych praktykantów kursy e-learningowe, warsztaty i udział w konferencjach służących pogłębianiu umiejętności zawodowych już na etapie nauki zawodu.

Powiększ Powiększ

Poznawali nowe możliwości turystyki wiejskiej

W miesiącu wrześniu odbyły się warsztaty na temat: „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość". Główne cele i założenie projektu zaprezentowali przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej – partnera wiodącego projektu.
Podczas warsztatów, jakie zostały przeprowadzone w kilku grupach uczniów prowadzący warsztaty przedstawiciele Stowarzyszenia uczyli młodych ludzi na jakich zasadach i jakich możliwościach można zostać przedsiębiorcą z ukierunkowaniem na turystyczne wykorzystanie walorów regionu, w którym mieszkają. Innym rozwiązaniem było poznanie zasad i warunków tworzenia nowych miejsc pracy w tym zakresie. Instrumentami były nowoczesne zasady, metody i przedmioty prowadzenia takiej działalności.

– Poznaliśmy wiele nowych zasad i metod pracy w turystyce. Mieszkam w Dźwiniaczu, zwanej wsią agroturystyczną, a tutaj poznałam nowe zasady reklamy, marketingu i zarządzania turystyką. Przede mną jeszcze trochę nauki, ale to co tutaj usłyszałam pomoże mi na inne spojrzenie na ten temat – mówiła po warsztatach Karolina.

Moderatorem byli przedstawiciele „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej" z Preszowa na Słowacji, a program jest realizowany w ramach projektu „Interreg Polska – Słowacja".

msm

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u