[10/137] Likwidacja placówki ZUS w Ustrzykach

Drukuj
Dodano: niedziela, 16 grudzień 2012

Więcej
Otrzymaliśmy sporo sygnałów dotyczących likwidacji placówki ZUS w Ustrzykach. O to dlaczego tak się stało zapytaliśmy u źródła, czyli w ZUS-ie. To czy się z wyjaśnieniami zgadzamy, czy nie jest ważne. Na razie zamieszczamy obszerne stanowisko Pani dyr. ZUS w Jaśle.

ZUS zmienia się dla Klientów

Rozmowa z  Krystyną Domaradzką Dyrektorem Oddziału ZUS w Jaśle

Redakcja - W ostatnim czasie ZUS organizował w gminach bieszczadzkich szkolenia dla płatników składek. Jaka była ich tematyka?

Krystyna Domaradzka - Od marca br. organizowane były przez Oddział w Jaśle - w porozumieniu z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych, Starostą Powiatu Bieszczadzkiego oraz Wójtami Gmin Czarna, Lutowiska  i Cisna - szkolenia dla różnych grup Klientów ZUS. Sesja wiosenna obejmowała zagadnienia dotyczące zasad sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych i przekazywania ich do ZUS, korygowania nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych płatnika składek i osób ubezpieczonych. Ponadto omówione zostały zasady tworzenia dokumentów w Programie „PŁATNIK". Adresowane były one głównie do płatników składek, a więc osób prowadzących działalność gospodarczą. Do potencjalnych zainteresowanych wysłane zostały zaproszenia, zarówno indywidualne, jak i w formie tradycyjnej informacji wizualnej zamieszczonej na lokalnych tablicach ogłoszeniowych oraz portalach internetowych.   Zainteresowanie naszą ofertą nie w pełni nas satysfakcjonowało.

Z kolei jesienią, prowadzone szkolenia, służyły popularyzacji  Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Ich uczestnicy mogli zapoznać się również  z warunkami nabywania uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.

Red. - A czemu tak dokładnie  służy ta Platforma Usług Elektronicznych?

K. D. - Platforma Usług Elektronicznych to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich Klientów ZUS.  Jej sercem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu  z ZUS można zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet. W ten sposób Klienci ZUS mogą uzyskać informacje   o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach. Mogą też  sprawdzić wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także złożyć i odebrać niezbędne dokumenty oraz rozliczyć składki.

Na portalu pue.zus.pl dostępny jest „Wirtualny Doradca", udzielający informacji na temat systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS i samej PUE.  Po rejestracji na pue.zus.pl i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in. sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,  śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia  e-mail lub SMS,  a także rezerwować wizyty w placówce ZUS.

Profil PUE można spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami. Dla każdej grupy klientów przygotowano specjalny panel ułatwiający załatwienie specyficznych dla nich spraw. Temu służą poszczególne  panele PUE.

Panel dla  ubezpieczonych pozwala na sprawdzenie stanu swojego konta, uzyskanie informacji o ubezpieczeniach, do których  został zgłoszony i składkach, które wpłacił  pracodawca.  Do dyspozycji jest również  kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną emeryturę.

Panel dla  świadczeniobiorców z kolei pozwala uzyskać informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach), czy też pobrać formularz PIT.

W panelu dla płatników udostępniony jest moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki któremu przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć należne składki oraz uzyskać informacje o wpłatach i osobach zgłoszonych do ubezpieczeń.

Red. - Rozumiem, że PUE pozwala na dostęp przez Internet do danych zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, świadczeniobiorcy czy płatnika w ZUS.  A jakie inne funkcjonalności posiada?

K. D. - Platforma Usług Elektronicznych obejmuje także Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Za pośrednictwem COT można  zasięgnąć informacji, złożyć niektóre wnioski, czy zarezerwować wizytę w placówce ZUS.  Jest to możliwe dzięki powiązaniu z systemem kierowania ruchem na salach obsługi klientów. Umieszczone tam dyspensery (biletomaty) pozwalają wybrać rodzaj sprawy i wydają bilet do właściwego dla jej załatwienia stanowiska. Duże ekrany multimedialne wskazują stanowisko, przy którym można załatwić swoją sprawę oraz podają najważniejsze informacje i aktualności dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Na przełomie listopada  i grudnia w naszych jednostkach, w tym również w Inspektoracie
w Sanoku, zainstalowane będą „zusomaty" pozwalające na załatwianie swoich spraw przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Są to wielofunkcyjne urządzenia,  sfinansowane w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej. Umożliwią one złożenie wniosku w ZUS, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Pozwolą też na dostęp do  swojego konta w ZUS, czyli do indywidualnych profili, oraz do strony internetowej ZUS.  W każdej chwili istnieje również możliwość połączenia z konsultantem COT. Z urządzenia bez przeszkód mogą korzystać osoby na wózkach inwalidzkich. Możliwość tę daje drugi  z monitorów, który ulokowany jest na wysokości osoby w pozycji siedzącej.

Red. - A jak można  uzyskać dostęp za pośrednictwem  Internetu do swoich danych w ZUS?

K. D. - Najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywowany.

Ci z Klientów, którzy posiadają profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)  lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości (uwierzytelnienia) już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS.

Red. - Jaka jest  docelowa koncepcja  obsługi mieszkańców Ustrzyk Dolnych i innych gmin w Bieszczadach  przez ZUS?

K. D. - Powiat bieszczadzki znajduje się we właściwości terytorialnej Inspektoratu ZUS w  Sanoku. Ze względu na odległość Ustrzyk Dolnych od tej jednostki, wiele lat temu podjęto decyzję, że pracownicy z Sanoka w każdą środę będą pełnili dyżury informacyjne dla Klientów ZUS z powiatu bieszczadzkiego i praktyka ta trwa do dzisiaj.  Została ona podjęta  w innej rzeczywistości prawnej, organizacyjnej i nade wszystko w innych realiach techniczno - łącznościowych. Przypomnę, że wówczas problemem była nawet możliwość komunikacji za pośrednictwem telefonu. Klienci niewątpliwie przyzwyczaili się do tych dyżurów, a zakres spraw przyjmowanych w Ustrzykach Dolnych  się rozszerzał.  Faktycznie dokumenty odbierane od Klientów  przywożone były do Sanoka i tu dopiero załatwiane  w konfrontacji     z innymi dokumentami oraz informacjami dostępnymi tylko w Inspektoracie. W niektórych przypadkach wręcz wydłużało to czas ich załatwienia, a informacje udzielane w Ustrzykach Dolnych były niepełne.

Obecnie w ZUS obowiązują standardy w zakresie obsługi Klientów, które w odniesieniu do mieszkańców  powiatu bieszczadzkiego, spełnia tylko Inspektorat w Sanoku. Tu sprawy załatwiane są zgodnie z obowiązującymi procesami i procedurami. Nie przewidują one przyjmowania spraw do rozpatrzenia poza Inspektoratem, a nawet takie postępowanie narusza te procedury.

Możliwości techniczno informatyczne spowodowały, że przestał istnieć problem komunikacji i przekazywania danych. Wiele spraw dzisiaj można załatwić nie wychodząc z domu, czy firmy. Do dyspozycji Klientów od czerwca br., o której wcześniej mówiłam,  postawiona została Platforma Usług Elektronicznych.

Red. - Czy w perspektywie pracownicy ZUS nie będą już pełnili dyżurów i udzielali porad dla  Klientów  w Ustrzykach Dolnych?

K. D. - Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiane są  w Inspektoracie w Sanoku, w jednostce, gdzie są zlokalizowane składnice akt i gdzie istnieje dostęp do baz danych. Tylko korzystając z tych zasobów można szybko, kompleksowo oraz zgodnie z literą prawa i  procesami załatwić sprawę.  Tam również  znajduje się w pełni przygotowana Sala Obsługi Klientów i tyko tam Klient może być obsłużony  kompetentnie i bez zbędnej zwłoki. Zawsze obsługa Klientów poza Inspektoratem jest wręcz narażona na możliwość popełnienia błędu.

W Ustrzykach Dolnych prowadzone będą dyżury informacyjne przez pracowników Inspektoratu z Sanoka. Przewidujemy też akcyjnie organizować szkolenia dla różnych grup ubezpieczonych. Szczególnie będziemy się koncentrować na dostarczeniu aktualnych informacji dla świadczeniobiorców. Wstępną deklarację pomocy przy organizacji  szkoleń otrzymaliśmy od Burmistrza Ustrzyk.

Często podczas dyżuru w Ustrzykach Dolnych zgłaszają  się w sprawach emerytalnych ubezpieczeni, zatrudnieni w bieszczadzkich firmach. Przypomnę, że to obowiązkiem pracodawcy jest przygotowanie  wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu. Winno to nastąpić nie później niż na 30 dni przed zamierzonym  terminem przejścia pracownika na emeryturę. Natomiast osoby, które pobierają już świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny (posiadają już dokumenty w ZUS), wniosek, czy inne nowe dokumenty powinny złożyć w Inspektoracie w  Sanoku lub przesłać je pocztą.

Red. - Otrzymuję sygnały od lekarzy, że dotychczas druki zwolnień lekarskich odbierali na miejscu, podobno obecnie muszą po nie jeździć do Sanoka. Takie uwagi kierują również inne osoby rozliczające się z ZUS, że nie mogą w Ustrzykach Dolnych pobrać interesujących ich druków. Czy to nie stwarza problemów Klientom ZUS?

K. D. - Mam głębokie przekonanie, że nie jest to problemem. Druki zwolnień lekarskich są drukami ścisłego zarachowania i wydawane winny być w Inspektoracie przez osobę upoważnioną.  Lekarz może pobrać niezbędną ich ilość, wystarczającą nawet na pół roku. Podejrzewam, że każdy lekarz z Ustrzyk Dolnych, przynajmniej raz na pół roku, odwiedza Sanok. Przy tej okazji może pobrać niezbędne druki zwolnień. W najbliższym czasie tego problemu w ogóle nie będzie wobec zapowiedzi wprowadzenia zwolnień w formie elektronicznej. Z kolei wszystkie  inne druki przydatne dla Klientów ZUS  można pobrać ze strony www.zus.pl.

Red. - Dziękuję za rozmowę

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u