[11/138] Marek Pańko - „Wbrew różnym głosom powiat leski nie tonie”

Drukuj
Dodano: niedziela, 06 styczeń 2013


Rozmowa ze Starostą Powiatu Leskiego

Markiem Pańko

Wiesław Stebnicki - Kilka dni temu głosowano w radzie nad odwołaniem Pana z funkcji starosty. Głosowanie było korzystne dla Pana. Co Pan czuje radość, niesmak czy rozgoryczenie?

Marek Pańko - Głosowania w sprawie mojego odwołania nie odbieram w kategoriach osobistych. Wniosek pozbawiony był jakichkolwiek podstaw merytorycznych i od początku było wiadome, że opozycja nie dysponuje ilością 9 głosów niezbędnych do odwołania mnie z funkcji starosty. Była to akcja mająca doprowadzić do zdyskredytowania mojej osoby w celu osiągnięcia krótkotrwałego efektu politycznego.  W istocie było to działanie na szkodę powiatu. Po takiej akcji pozostaje wrażenie, że coś złego dzieje się w powiecie a zdecydowanie tak nie jest. Aktualna sytuacja powiatu w żadnym razie nie daje podstawy do rozpowszechniania informacji, że „powiat tonie" lub rozgłaszania innych czarnych wizji.

Żałuję, że oprócz jednego sygnału od radnego, który się wstrzymał w głosowaniu pozostali radni opozycji wykazali, że nie ma z ich strony woli współpracy. Sądzę, że taka postawa opozycji rozmija się z oczekiwaniami ich wyborców.

W. S. - Co będzie dla Pana i zarządu największym wyzwaniem w 2013 roku oświata, służba zdrowia, drogi?

M. P. - W 2013 roku głównymi tematami będzie służba zdrowia i dokończenie reformy oświatowej rozpoczętej w 2012 r. Dodatkowo będziemy bardzo wnikliwie analizowali koszty działalności Starostwa i jednostek organizacyjnych, aby doprowadzić do jak największych oszczędności a tym samym będziemy dążyć do zrównoważenia budżetu powiatu.

W. S. - Mija połowa kadencji, jak by ją Pan w kilku zdaniach podsumował?

M. P. - Pierwsza połowa kadencji to był okres intensywnej pracy w czterech obszarach działania.

- Inwestycje drogowe - w ciągu dwóch lat wykonaliśmy modernizację ponad 12 km dróg i dwa duże przedsięwzięcia inżynieryjno – techniczne: jedno na osuwisku w Bóbrce a drugie to modernizacja trzech brodów na drodze Baligród – Wołkowyja. Wartość wykonanych robót to 11, 5 mln zł- środków głównie pozyskanych. Środki własne  stanowiły mniej niż 10% wartości zrealizowanych inwestycji.

- Zrealizowaliśmy z sukcesem duże przedsięwzięcie organizacyjne związane z połączeniem dwóch szkół w jeden Zespół Szkół Technicznych. Sukces jest tym większy, że nabór do klas pierwszych nowego zespołu był większy niż spodziewaliśmy się. Ten sukces uzupełnia fakt przejęcia do dalszego prowadzenia od Fundacji Malarstwa Polskiego Licem Plastycznego. Mam nadzieję, że te zmiany organizacyjne i usprawnienie organizacji szkoły przyniesie dalsze efekty w najbliższych latach.

- Następny obszar działania, któremu od początku kadencji poświęcaliśmy bardzo dużo uwagi to SP ZOZ w Lesku. Pierwszym krokiem było przejęcie przeze mnie kierownictwa Rady Społecznej SP ZOZ. Następnie po wykonaniu analizy sytuacji finansowej dokonaliśmy zmiany kierownictwa. Przez cały 2012 rok wydatki były pod stałą kontrolą Zarządu Powiatu, co w efekcie doprowadziło do ograniczenia wysokości strat. Obecnie w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 7, 5 mln i uzupełnieniu tej kwoty wkładem własnym w wysokości 1,34 mln przestępujemy do realizacji projektu mającego na celu wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesny sprzęt medyczny włącznie z tomografem komputerowym.

- W zakresie administracji powiatowej już na początku kadencji przeprowadzone zostały zmiany organizacyjne mające na celu usprawnienie obsługi stron głównie w zakresie budownictwa i geodezji. Zmniejszono zatrudnienie o dwie osoby i wprowadzona została kontrola zarządcza w starostwie oraz  kontrola wydatków, co w 2012 r. dało wymierny efekt w postaci oszczędności w kwocie około 0, 5 mln.

W. S. - Co będzie dla Pana priorytetem na drugą połowę kadencji?

M. P. - Priorytetem będzie dalsze usprawnienie administracji powiatowej oraz wyprowadzenie SP ZOZ z trudnej sytuacji finansowej.

W. S. - W powiecie bieszczadzkim, co jakiś czas zwoływana jest wspólna sesja rady powiatu i trzech samorządów – miejskiego i dwóch gminnych, jak w powiecie leskim wygląda współpraca powiatu z pozostałymi pięcioma samorządami?

M. P. - Współpraca z samorządami gminnymi układa się bardzo poprawnie. Samorządy wspierają finansowo nasze zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. Mam nadzieję, że otrzymamy też od gmin wsparcie finansowe przy realizacji projektu związanego z zakupem nowego sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Musimy wspólnie zebrać kwotę 1, 34 mln potrzebną na wkład własny niezbędny do realizacji projektu. Byłem na posiedzeniach wszystkich rad gminnych gdzie przedstawiłem naszą prośbę o pomoc finansową.

W. S. - Zbliżają się Święta Bożego narodzenia, to dobry okres do wybaczania. Czy wybacza Pan swoim przeciwnikom w radzie i czego by Pan im życzył?

M. P. - Tak jak wspomniałem wniosku w sprawie mojego odwołania nie odbieram w kategoriach osobistych w związku z tym nie ma tematu wybaczania. Radni opozycji mają pełne prawo do wyrażania swoich poglądów i oczekiwań, dobrze by jednak było gdyby ich działania nie przekraczały pewnych granic przyzwoitości. Sądzę, że powinni oni zwrócić się do swoich wyborców z pytaniem czy nie zawodzą ich oczekiwań.

Życzę wszystkim radnym opozycyjnym pogłębionej refleksji nad swoją dotychczasową postawą i szczerego zaangażowania się w działania na rzecz rozwoju powiatu.

W. S. - Czego zaś życzyłby starosta mieszkańcom powiatu w 2013 roku?

M. P. - Mieszkańcom powiatu życzę spędzenia radosnych i spokojnych, pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, cierpliwości i wytrwałości w realizacji marzeń w nadchodzącym 2013 roku.

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#1 juras 2013-01-26 22:55
Udzielał raz wywiadu kotek, że jest zdrowy,
Wtem uszki mu opadły, oczki wyszły z głowy,
Pękł mu brzuch, ogon, płuca i głosowa struna,
Wreszcie zdębiał, ocipiał, zesrał się i umarł. Amen.
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u