[2/151] Rok wyborczy - taki jak inne

Drukuj
Dodano: sobota, 12 kwiecień 2014

Czytaj więcej
Powoli zbliżamy się do wyborów samorządowych, odbędą się one w listopadzie 2014. Tak więc przyszła pora na posumowania, ale i też na przedstawienie planów na rok 2014. O tym wszystkim rozmawiałem z burmistrzem Ustrzyk Dolnych Henrykiem Sułują. Jak wynika z tej rozmowy miniony rok był bogaty w działania inwestycyjne, zaś rok 2014 nie będzie gorszy.

Co się udało zrobić?

Rok 2013 był ostatnim rokiem realizowania inwestycji wspartych unijnymi pieniędzmi w ramach projektu na lata 2007- 2013. Wydawało się, że w tym roku nie da się już żadnych dofinansowań zdobyć, a jednak stało się inaczej. Jak mówi burmistrz Sułuja- Udało się nam w tym roku zdobyć sporo unijnych pieniędzy, które wsparte własnym wkładem pozwoliły na inwestycje przekraczające 6 mln zł. Najważniejsza z tych inwestycji to projekt pod nazwą „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno- sportowego i podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznej" realizowany w ramach RPO województwa Podkarpackiego. Mówiąc prościej w ramach tej inwestycji zbudowano kompleks boisk sportowych obok zespołu basenów Delfin, drogę łączącą ulice Gombrowicza z ulicą PCK oraz ocieplono bloki mieszkalne spółdzielni mieszkaniowej „Drzewiarz".

Powiększ

Powiększ

Z większych inwestycji o których warto jeszcze wspomnieć wymienić należy instalację kolektorów słonecznych przy basenach Delfin. To dobra inwestycja bo w znaczny sposób obniży koszty eksploatacji basenów oraz może wydłużyć czas otwarcia basenów odkrytych. Ta inwestycja kosztowała około 700 tys. zł zaś dofinansowanie wyniosło 85%. -W dalszym ciągu staramy się nadać jednolity charakter ustrzyckiemu rynkowi- mówi burmistrz Sułuja -Dlatego też kontynuujemy prace przy północnej jego pierzei. Konkretnie chodzi o ulicę Wyzwolenie i terenie po byłej mleczarni. W 2013 roku za kwotę nieco ponad 270 tys. zł zbudowany został parking dla samochodów ze stylowym oświetleniem. To nie koniec inwestowania w ulicę Wyzwolenie. W 2014 roku chcemy by ta ulica połączyła ulicę Bełską z ulicą Pionierską. Niestety nie ma możliwości pozyskania środków finansowych na budowę kaplicy cmentarnej na nowym cmentarzu na Brzegach. W roku 2013 wydaliśmy na prace przy kaplicy 643 tys. zł. Zakończenie prac przewidzieliśmy w roku 2014. Do tej pory wydaliśmy na kaplicę ponad 1,3 mln zł. Całość inwestycji przekroczy 2 mln zł. No i wreszcie kolejna spora inwestycja, czyli modernizacja Parku Pod Dębami.

Powiększ

Realizowano ona jest w chwili obecnej w ramach projektu Polsko-Słowackiego. Do tej pory miasto wydało na nią 200 tys. zł. pieniądze pochodziły z Lokalnej Grupy Rybackiej. Gdy zaakceptowany został projekt Polsko- Słowacki czyli projekt miast Ustrzyki i Giraltowce, dotychczasowe inwestycje w Parku zostały zaakceptowane do projektu jako wkład własny. Zwolniły się zaś pieniądze z Lokalnej Grupy Rybackiej. Jak się okazało miasto może dalej nimi dysponować. Postanowiono wykorzystać  je w modernizację ustrzyckiego stadionu.

Powiększ

Do tej pory na stadionie zmodernizowano trybuny, montując estetyczne krzesełka co kosztowało około 200 tys. zł. Teraz wymieniono by ogrodzenie stadionu. W roku 2014 prowadzone będą prace nad projektem modernizacji stadionowego budynku. Zmieniona zostanie konstrukcja dachu oraz wykonane zostaną sanitariaty dla publiczności.

Ciągle szukamy pieniędzy

Sytuacja gminy Ustrzyki jeśli chodzi o stronę finansową jest dobra. Powie ktoś, że można by było w takim razie zrobić w mieście i gminie dużo więcej. Pewno tak. Jednak niezbędne było by branie kredytów. A to w dłuższej perspektywie już się nie opłaca. Od roku 2014 do 2020 zaczną płynąc do Polski spore unijne pieniądze. By je dostać trzeba mieć środki na wkład własny. Wielu gmin, powiatów w Polsce nie będzie na to stać. Ustrzyki dzięki dotychczasowej oszczędnej polityce finansowej będą mogły dysponować wkładem własnym. To zaprocentuje w najbliższych latach licznymi istotnymi dla miasta i gminy inwestycjami.

-W roku 2014 na inwestycje wydamy mniej więcej tyle samo co w minionym roku, czyli nieco ponad 6 mln  zł. Wydamy je głównie na modernizacje Parku Pod Dębami. Zmieniona zostanie scena koncertowa, zbudowane zostaną stoiska handlowe, ścieżki w parku. W planach mamy modernizację świetlić wiejskich w Ustianowej i Bandrowie za kwotę około 300 tys. zł- mówi burmistrz Sułuja. Będą w dalszym ciągu realizowane inwestycje drogowe. Wymieni się też miejskie chodniki. Tak stanie się na ulicy Nadgórnej i wielu innych miejskich ulicach. Jeśli chodzi o inwestycje gminne to warto wspomnieć o planowanej modernizacji drogi Bandrów- Stebnik w ramach programu budowy dróg lokalnych tzw. Schetynówek.

Czeka nas kolosalna inwestycja

Ludzie często pytają dlaczego nie remontuje się jakiejś ulicy lub chodnika. Otóż pod ulicami i chodnikami jest cała masa rur i przewodów. Miasto przygotowuje się do największej w historii inwestycji jaką będzie modernizacja magistrali wodociągowej z Soliny do Ustrzyk i w całym mieście. Ta inwestycja to koszt 50 mln zł. Magistrala wodociągowa wybudowana został w latach siedemdziesiątych na potrzeby budowanych zakładów drzewnych i przyzakładowego osiedla mieszkaniowego na PCK. Z czasem z magistrali zaczęło korzystać całe miasto. Ta magistrala ta atut Ustrzyk w porównaniu z innymi miastami Podkarpacia. W Ustrzykach praktycznie nigdy nie brakowało nam wody. Jednak instalacja z czasem ulega zniszczeniu. Mnożą się awarie i przecieki, dlatego też po ponad czterdziestu latach pora najwyższa na remont. Jak pisałem to ogromny wydatek dla miasta, bo dotyczy nie tylko wymiany instalacji ale również wymiany chodników i nawierzchni wielu ulic w mieście.

Czy miast stać na takie wydatki

-Nowa ustawa o finansach publicznych traktuje sprawy gospodarki finansowej gmin bardzo rygorystycznie. Wydatki nie mogą w żadnym wypadku przekraczać dochodów gminy. Zadłużenie gminy Ustrzyki Dolne na koniec 2013 roku wyniosło około 9 mln zł. czyli 16,16%. Rok 2013 to był kolejny rok w którym gmina nie korzystała z kredytów, a zarazem kolejny rok spadku zadłużenia. Gmina jest więc gotowa na wkład własny do projektów unijnych na lata 2014- 2020. Nie mamy żadnych problemów z uzyskaniem kredytów. - dodaje burmistrz Henryk Sułuja. W ramach kolejnych oszczędności warto wspomnieć o działaniach racjonalizujących istnienie jednostek budżetowych. Na tej zasadzie połączono Ustrzycki Dom Kultury z Centrum Informacyjno- Promocyjnym. W wyniku tego połączenia mamy jednego dyrektora, wspólną księgowość, pełne wykorzystanie kadr.

Miniony rok był to kolejny dobry rok dla Ustrzyk Dolnych i gminy, zarazem to tez dobry rok dla burmistrza. Rodzi się pytanie czy burmistrz ma zamiar w dalszym ciągu kontynuować prace na ty stanowisku. Czyli mówiąc prosto czy będzie kandydował w najbliższych wyborach.Burmistrz potwierdza, że miniony rok to rok wielu inwestycji, to dobra kondycja finansowa gminy, miedzy innymi nadwyżka finansowa. Atutem jest też duża ilość prac i projektów zaliczonych na poczet kolejnych lat transzy środków unijnych na lata 2014-2020. -Prowadzimy bardzo rozważną politykę finansową. Do końca sprawowania mojej funkcji zapewniam, że pracować będę z wielkim zaangażowaniem. Ta funkcja uczy wielkiej pokory. Dziś zajmuję się ważnymi sprawami gminy, na razie nie myślę o nadchodzących wyborach- stwierdza Henryk Sułuja.

Jak udało mi się dowiedzieć burmistrz faktycznie zastanawia się nad decyzją o starcie jednak stowarzyszenie, którego jest członkiem praktycznie podjęło już decyzję o jego starcie, niewiadomą pozostaje jedynie fakt czy tej decyzji się podporządkuje. W poprzednich wyborach burmistrz nie miał przeciwnika, w tym roku szykuje się jak na razie dwóch poważnych konkurentów i ten fakt zapewne zaważy na tym, że Henryk Sułuja ponownie stanie w wyborcze szranki.

Wiesław Stebnicki

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u