[3/152] Okno na świat dla dzieci z Paszowej

Drukuj
Dodano: niedziela, 18 maj 2014

Czytaj więcej
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża wraz ze swoimi oddziałami okręgowymi  został beneficjentem projektu „Okno na świat". Projekt finansowany jest przez Fundację Villum Kann Rasmussen z Danii. Kwota dotacji to około 750 tys. euro, wkład własny PCK ok. 150 tys. zł  oraz  dodatkowo praca wolontariacka przy projekcie. W projekcie uczestniczy także oddział okręgowy PCK z Podkarpacia.

 

Cel projektu

Jak powiedział mi Marceli Kuca Prezes Podkarpackiego Oddziału   Okręgowego PCK w Rzeszowie -Ogólnym celem projektu jest udzielenie pomocy socjalnej i edukacyjnej dzieciom i młodzieży. Projekt ma otworzyć przed dziećmi i młodymi ludźmi możliwość kształcenia się, pracy i działania społecznego we własnym środowisku. Ma inspirować i zwiększać zaangażowanie władz lokalnych i wojewódzkich, a także rodziców w pracę socjalną na rzecz dzieci i młodzieży- Marceli Kuca dodaje – W województwie Podkarpackim ma powstać sześć takich świetlic. Pierwszą miała być świetlica w Wojtkówce, ale nie dogadaliśmy się z władzami lokalnymi i świetlica powstała w Paszowej w gminie Olszanica,  powiat leski.

Co czeka dzieci uczestniczące w projekcie?

Anna Sydoryk kierownik Oddziału Rejonowego PCK w Ustrzykach Dolnych powiedziała, że od pewnego czasu pod ustrzycki oddział PCK podlega też powiat leski -Stąd też pomysł zlokalizowania świetlicy na terenie tego powiatu. Pomysłowi przychylny był wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała, dlatego też droga od pomysłu do realizacji była już krótka. Wspólnymi siłami PCK i gminy z końcem ubiegłego roku rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w Paszowej. Odnowiono podłogi, pomalowano ściany. Świetlicę wyposażono też w sprzęt do zabaw i rekreacji. Przy pomocy pani Barbary Darasz z olszanickiego GOPS wytypowano dzieci do udziału w projekcie.

Powiększ

Z początkiem lutego tego roku ruszyły zajęcia w świetlicy. Oto kilka przykładów z planu pracy świetlicy, przykładów czasami niezwykle prozaicznych jak choćby wyrabianie nawyków wycierania butów przed wejściem do budynku, poszanowania sprzętów i innych przedmiotów, wykonywania prac społecznie użytecznych, zwracania uwagi na kulturę słowa, prawidłowego formułowania próśb, przeprosin, podziękowań itp. Świetlica ma też kształtować nawyk uczenia się, realizacji obowiązków szkolnych poprzez- dajmy na to- odpowiednie korzystanie z książek, atlasów, czytanie lektur, czasopism. Niezwykle ważnym zadaniem jest kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, poprzez uświadamianie wartości koleżeństwa, dobroci, poszanowania cudzej własności, opiekowania się zwierzętami, aż do wyrabiania u młodzieży poczucia tożsamości narodowej.

Sporo miejsca w zajęciach świetlicowych zajmą też sprawy związane z rozwijaniem zachowań związanych z higieną, utrzymywaniem sprawności ruchowej, przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Planowane są wycieczki w ciekawe miejsca Podkarpacia i kolonie letnie dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Zajęcia świetlicowe w założeniu mają również objąć rodziców dzieci objętych programem. Chodzi o to by motywować rodziców do współpracy w celu wspierania działań wychowawczych podejmowanych na rzecz ich dzieci, wpierania przez rodziców działań profilaktycznych , szczególnie w temacie profilaktyki różnego rodzaju uzależnień. Zajęcia świetlicowe mają też na celu wciągnięcie rodziców w organizowane tutaj spotkania integracyjne, takie jak Mikołajki, Wigilia, Wielkanocne śniadanko, Dzień Matki itp.

Świetlicowy regulamin

Opracowany został dość szczegółowy i rygorystyczny regulamin świetlicy środowiskowej. W regulaminie tym uwzględniono wszystkie punkty ujęte w planie pracy, kładąc szczególny nacisk na dbanie o czystość, higienę, poszanowanie sprzętu, zabawek. Regulamin kategorycznie zabrania też przebywania w świetlicy w czasie zajęć osobom nie objętym projektem. Mówiąc prościej dziecko korzystające z zajęć ma się tutaj czuć bezpiecznie. Taki typowy dzień w świetlicy rozpoczyna się o godzinie 14,00 i trwa do 18,00. W tym czasie dzieci będą odrabiać lekcje, spożywać podwieczorek, a potem uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach jak choćby w warsztatach filmowych, teatralnych i dziennikarskich, zajęciach kulinarnych, sportowo tanecznych, kulturalno- artystycznych. Zajęcia w świetlicy prowadzi Wanda Stawarz.  W ramach projektu odbywają się również  raz w tygodniu zajęcia z języka angielskiego. Przewidywane są także  spotkania z policjantami, strażakami i ratownikami medycznymi.  Instruktorzy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK będą prowadzić zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Powiększ

Powiększ

Pokaz pierwszych owoców swojej pracy pani Wanda dała w trakcie świetlicowego spotkania z okazji Dnia Kobiet. Dzieci śpiewały swoim matkom, pokazały inscenizację bajki Brzechwy „Żuraw i czapla", a chłopcy wręczyli wszystkim obecnym na spotkaniu Paniom własnoręcznie wykonane podczas zajęć świetlicowych kwiatki z papieru.

Pierwsze nagrody

Szef Podkarpackich struktur PCK Marceli Kuca z okazji otwarcia świetlicy ogłosił konkurs na prace plastyczne pod tytułem „Z czym kojarzy Ci się Polski Czerwony Krzyż".  Po naradzie z Anną Sydoryk wyróżniono następujące osoby- Krystiana Ślazyka, Weronikę Ślazyk, Dariusza Harabasza, Dawida Michalika i Sandrę Michór.

Powiększ

Nagrodzeni otrzymali skromne upominki i dyplomy. A wszystkie pozostałe dzieci biorące udział w konkursie drobne upominki do malowania.

Takich świetlic jak w Paszowej ma powstać na Podkarpaciu sześć. Nikt odgórnie nie określa w jakich miejscowościach mają powstać. Paszowa jest przykładem tego, że najważniejsza jest dobra wola ze strony lokalnych władz. Wójt Olszanicy Krzysztof Zapała taką wolę wykazał i efekt jest niezwykle pozytywnie zaskakujący. Świetlica ożywiająca się jedynie z okazji zebrań, zabaw tanecznych, czy spotkań z władzami, tętni życiem na co dzień. Owszem troszkę to kosztuje ale też sporo pieniędzy płynie na ten cel z projektu „Okno na świat". Może więc po tym przykładzie znajdzie się inny samorząd w Bieszczadach, który zdecyduje się na współpracę z PCK w ramach tego projektu.

Wiesław Stebnicki

Już po napisaniu tego materiału dowiedziałem się, że kolejna świetlica środowiskowa powstanie w powiecie Bieszczadzkim. PCK dogadało się w końcu z władzami Ustrzyk i niebawem rozpoczną się prace przygotowujące świetlicę wiejska w Ropience do celów projektu „Okno na świat".

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

#1 Andrzej 2014-06-26 16:22
Wiadomość o realizacji " Okna ... " w świetlicach Paszowej i Ropienki to dla mnie
" miód na moje serce ". Z oboma tymi miejscowościami jestem związany emocjonalnie
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do utworzenia czegoś takiego.
Aktywne uczestniczenie w zajęciach może dać dzieciom szanse na lepsze życie. Mieszkam daleko od tych miejscowości i może dlatego widzę ogromne różnice w możliwościach rozwoju dzieciaków.
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u