[6/163] IX Sesja Rady Miasta - Radni BSS pokazali lwi pazur

Drukuj
Dodano: środa, 29 lipiec 2015

Program IX sesji Rady Miasta Ustrzyki Dolne, która odbyła się 30 czerwca 2015 r., przewidywał przyjęcie wielu istotnych uchwał i decyzji. Poza stałymi punktami porządku obrad, jak przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, czy sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny radni mieli do przyjęcia wiele uchwał dotyczących istotnych spraw dla miasta i gminy, a to m.in.: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru, uchwalenia zmian w Statucie Gminy, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej, a także uchwał w sprawach nowych zasad Regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych.

Powiększ

Przed rozpoczęciem obrad Burmistrz Miasta Bartosz Romowicz wręczył Małgorzacie Pencarskiej „Akt powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły" w Wojtkówce.

W związku z wygaszeniem mandatu radnego Stanisława Leszegi, który pełnił funkcję w dwóch komisjach stałych, Rada powierzyła funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Andrzejowi Steciukowi (klub BSS), jednocześnie powołując Janinę Oterską (klub PiS) w skład tej Komisji. Uzupełniła skład Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków, do której wybrano Bogusława Plaskacza (klub PiS). Przewodniczący Rady Bogdan Ferenc (klub BSS) podziękował Stanisławowi Leszedze (klub BSS) za pracę w Komisjach i Radzie Miasta.

Powiększ

Rada powołała zespół ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych w składzie: Janina Sokołowska – Przewodnicząca, Czesław Urban – Wice Przewodniczący oraz członków: Renata Wolańska i Władysław Tarnawski.

Wiele kontrowersji i czasu w dyskusji wywołały zaproponowane przez Burmistrza Miasta zmiany w uchwałach w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do Lokalnej Grupy Rybackiej „Starzawa" z/s w Stubnie. Burmistrz proponował by wśród zmian dokonać zmiany reprezentanta Miasta i Gminy zapisanego w Uchwale Nr XXXVII/278/09 byłego Z-cy Burmistrza Jacka Przybyły, który nie jest radnym i nie pełni tej funkcji, a w jego miejsce powołać Janinę Socha - Kotula Kierownika Wydziału Wdrażania Projektów Unijnych i Innych Urzędu Miasta. Rada Miasta nie przyjęła nowelizacji Uchwały. Podobnie skończyło się głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady" pomimo apelu Burmistrza, że nie przyjęcie tej Uchwały do 7 lipca, spowoduje zablokowanie rozszerzenia Grupy z 5 do 7 Gmin regionu.

Powiększ

Niezgodnością stanowisk i odrzuceniem uchwały zakończyła się dyskusja dotycząca utworzenia Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, (a w zasadzie przywrócenia tej jednostki do stanu prawnego z 2013 r., kiedy to włączono tą instytucje do struktur Ustrzyckiego Domu Kultury). Wniosek o powołanie uzasadniał Burmistrz Miasta Bartosz Romowicz wskazując ekonomiczne, finansowe i formalne warunki jego utworzenia. Powołanie Centrum przysporzy korzyści wszystkim zainteresowanym rozwojem turystyki w gminie, np. od 2010 r. przybyło w naszej Gminie 1 000 miejsc noclegowych. Sytuacja ta generuje spadek wskaźników pozostających bez pracy szczególnie na wsi, a generuje jednocześnie wzrost zatrudnienia w mieście.

W obecnej formie Centrum – jako część struktur Domu Kultury – nie spełnia swojej funkcji, wspierali inicjatywę radni klubu PiS. Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Tadeusz Kocur (klub BSS) argumentował, że wniosek do Komisji wpłynął zbyt późno i nie można było rozpatrzeć wszystkich aspektów i tych merytorycznych i tych ekonomicznych, a jest wola przyjęcia uchwały. Proponował przekazanie projektu do dalszych prac w Komisji. Ze względu na zapisy Statutu Gminy stanowiące, że uchwały wpisane do porządku obrad muszą być głosowane, Rada nie mogła podjąć innej decyzji niż głosowanie za lub przeciw. Wnioskodawcy zapowiedzieli ponowne wprowadzenie projektu uchwały pod obrady Rady Miasta.

(msm)

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u