[11/188] O ustrzyckim szpitalu...

Drukuj
Dodano: niedziela, 14 styczeń 2018

Rozmawiamy z dyrektorem ustrzyckiego
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej

mgr Dorotą Łukaszyk

Powiększ

Coś, co było zaniedbywane przez
kilkanaście lat nie
odbuduje się w pół roku...

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego powołał na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych mgr Dorotę Łukaszyk. Tym samym potwierdził decyzję komisji konkursowej, która w listopadzie tego roku wybrała ją, jako kandydatkę na to stanowisko Dorota Łukaszyk od urodzenia mieszka w Ustrzykach Dolnych. Jest magistrem pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także organizację i zarządzanie w oświacie w Collegium Balticum w Szczecinie i Menedżera Sportu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prywatnie żona Adama właściciela firmy Transmitel oraz mama Aleksandry i Bruna. Przez lata związana z branżą telekomunikacyjną na Podkarpaciu.

Rozmawiamy z dyrektorem ustrzyckiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej mgr Dorotą Łukaszyk.

Nasze Połoniny - Dlaczego zdecydowała się Pani wystartować w konkursie?

Dorota Łukaszyk - Kiedyś powiedziałam, że jak taki konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ Ustrzyki zostanie ogłoszony to zgłoszę swoją kandydaturę. Nie rzucam słów na wiatr, więc tak uczyniłam gdy po dwóch latach taka możliwość się pojawiła. W sierpniu złożyłam dokumenty i czekałam na rozstrzygnięcie do końca listopada, bo w pierwszym terminie nie wyłoniono żadnego kandydata.
Ponad dwa lata temu podczas studiów podyplomowych zaangażowana byłam i interesowałam się konsolidacją szpitali przemyskich, pisałam nawet pracę dyplomową o tej tematyce. I już wtedy nasunęła mi się myśl w jaki sposób można byłoby włączyć taki szpital jak nasz powiatowy w strukturę takiego połączenia. Korzyści byłyby bardzo duże bo znaczna część kosztów związanych z administracją, obsługą prawną przeszłaby na "dużego brata". Jako partner moglibyśmy korzystać z rabatów w ramach zamówień wspólnych leków czy medykamentów. Korzyści miałby wzajemnie szpital przemyski bo swoje nadwykonania oraz długoterminowa hospitalizacja mogłyby być realizowane w naszym szpitalu, a ustrzycki szpital byłby wspomagany pracą specjalistów z dużego ośrodka. Nie dochodziłoby do sytuacji takich braków kadrowych jakie dotknęły nas w chwili obecnej.
Z takich czy innych powodów wszystko potoczyło się inaczej, do tego doszła reforma w szpitalnictwie związana z powstaniem Sieci Szpitali i jesteśmy w tym miejscu gdzie jesteśmy...

Powiększ

N. P. - Jaka pierwsza decyzja? Co z długami szpitala?

D. Ł. - Nie było pierwszej decyzji tylko cała ich masa. Pierwsza związana była z sytuacją jaką zastałam na oddziale Internistycznym, gdy siedmiu pacjentów oddziału zaopatrywało zero lekarzy. Natychmiast zorganizowałam zabezpieczenie przez lekarza z Lublina i naszych lokalnych internistów do momentu wypisania pacjentów. Wtedy musiałam formalnie podjąć tę decyzję o ograniczeniu pracy oddziału a ten czas zagospodarowałam na wykonanie przy okazji niezbędnych remontów i przeróbek w węzłach sanitarnych. Równocześnie pracowaliśmy nad całym procesem przetargowym w związku z szansą otrzymania dotacji z rezerw Premiera. Pozyskanie funduszy to wielki sukces i sprzęt ratujący życie, za ponad milion złotych trafił do ustrzyckiego szpitala. Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że jest to podstawowy sprzęt, który zapewni lekarzom bezpieczne warunki do pracy i możliwość ratowania pacjentów.
Niestety długi są i rosną w zastraszającym tempie. Zwłaszcza gdy zawsze były niewykonania, a od października szpital nie wyrabia ryczałtu. Koszty pracownicze szacują się obecnie na poziomie ponad 90 % przychodu. Obecnie szpital nie bilansuje swojej bieżącej działalności co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym, więc trudno w ogóle mówić o jakimkolwiek jego oddłużaniu.
W grudniu br. dojdzie do mojego spotkania z przedstawicielami instytucji finansowej kredytującej ustrzycki szpital. Negocjacje będą dotyczyły obniżenia kosztów kredytu, a co za tym idzie odsetek do normalnego poziomu porównywalnego do kredytów jakie szpitalom udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Mam nadzieję, że zakończą się sukcesem, bo jest to jedna z kluczowych spraw dla funkcjonowania placówki.

N. P. - Nie tak dawno na sesjach powiatowej i miejskiej Starosta Bieszczadzki Marek Andruch prezentował ogólne założenia restrukturyzacji i modernizacji szpitala. Co w tym zakresie?

D. Ł. - Program restrukturyzacji i modernizacji, który został opracowany na zlecenie starostwa jest bardzo dobry i przede wszystkim oparty na realiach, w których funkcjonujemy. Z głównych założeń skupia się na zapewnieniu i realizacji potrzeb zdrowotnych społeczeństwa w oparciu o wskaźniki demograficzne czyli strukturę i przekrój społeczeństwa. Odnosi się również do wskaźników GUS w zakresie zachorowalności na pewne choroby w naszym terenie. Modernizacja szpitala to tak naprawdę niezbędne działanie żeby ruszyć z miejsca. I w tym zakresie jesteśmy spójni.

N. P. - W wizji szpitala wymieniane są trzy etapy: naprawczy, właściwej restrukturyzacji szpitala oraz rozwoju i modernizacji placówki.

D. Ł. - Lata zaniedbań spowodowały, że wszystkie trzy etapy muszą być realizowane tak naprawdę równorzędnie w jednym czasie i na pewno we wszystkich zakresach.
Modernizacja placówki, a raczej dostosowanie budynku szpitala do obecnie obowiązujących standardów wynikających m. in. z rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia poprzez budowę nowoczesnego bloku operacyjnego, sal zabiegowych czy jak choćby termomodernizacja i remont dachu, są działaniami niezbędnymi, aby ruszyć z miejsca i mieć zielone światło do dalszych prac.

N. P. - Na pierwszy konkurs złożyła Pani najlepszy projekt proszę opowiedzieć o nim w kontekście projektu starosty.

D. Ł. - Rzeczywiście doszły mnie takie słuchy. Bardzo się z tego cieszę, bo sporządziłam go samodzielnie w dość krótkim czasie bo 3 dni. Mam wielu przyjaciół pracujących w opiece zdrowotnej, którzy pomagali mi rozwiewać takie czy inne wątpliwości, to bardzo było pomocne. W sierpniu czyli czasie o jaki przesunięto termin składania dokumentów do konkursu już nanosiłam tylko kosmetyczne zmiany. Co do różnic? ja nie zakładałam likwidacji Oddziału Położniczego tylko zmniejszenie zatrudnienia i łóżek. Nie miałam też pojęcia o potrzebie odtworzenia całej aparatury medycznej. W projekcie jest mowa o konieczności wydatkowania na aparaturę minimum pół miliona złotych rocznie.

N. P. - Największym wskaźnikiem kosztów są koszty osobowe, jak to Pani ocenia i co będzie podejmowane by to zmienić wskaźnikowo?

D. Ł. - Największa część kosztów pracowniczych to wynagrodzenie pracy lekarzy. Zarówno tych na kontraktach czy umowach o pracę. Analizując główne założenia kontraktu z NFZ to cały mechanizm to taka trochę kwadratura koła. Bez lekarzy leczących pacjentów nie zrealizujemy kontraktu, jak nie zrealizujemy kontraktu to nie ma pieniędzy z NFZ. I tym sposobem analogicznie to lekarze rozdają karty ... Poza tym to czego ostatnio doświadczają wszystkie szpitale w naszym kraju to masowo wypowiadane umowy opt-out przez lekarzy.
Wyjaśnię może czym jest klauzula opt-out?
Lekarze mogą pracować na dyżurach w szpitalach 48 godzin tygodniowo. Jednak brak wykwalifikowanego personelu medycznego sprawił, że taki wymiar czasowy nie był wystarczający. Dlatego rząd postanowił wprowadzić klauzulę, która umożliwia lekarzom pracowanie ponad 48 godz. w tygodniu. W chwili obecnej w całej Polsce lekarze i lekarze rezydenci składają wypowiedzenia tych umów. Na dzień 1 grudnia umowy wypowiedziało 1282 rezydentów, czyli lekarzy w trakcie specjalizacji oraz 1028 pozostałych (przede wszystkim specjalistów).
Dane te zebrane są przez urzędy wojewódzkie i nie zawierają danych wypowiadania przez lekarzy umów o pracę.
W konsekwencji wypowiadania przez lekarzy umów opt-out pacjentom grożą jeszcze większe kolejki, a placówki mogą mieć duże problemy z realizacją umów NFZ.
Zarobki pozostałego "personelu białego" są naprawdę niskie. Więc tu nie należy szukać oszczędności. Pracownicy administracji wynagradzani są na poziomie lokalnych stawek. Jeżeli kontrakt z NFZ w ramach ryczałtu będzie realizowany a dodatkowo w przyszłości zwiększymy go o pozaryczałtowe dodatkowe przychody z nowych usług, oczywiście w ramach tego samego personelu, to zaczną się te wskaźniki poprawiać.

N. P. - Kwestie obsady lekarzy na oddziałach?

D. Ł. - Największy kryzys kadrowy dotknął w chwili obecnej Oddział Internistyczny od września do listopada wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia umów o pracę mimo bardzo wysokiego wynagrodzenia. Więc to też jak widać nie jest głównym determinantem czy ktoś chce podjąć pracę czy nie... Generalnie nikogo nie można do niczego zmusić. Dlatego kwestie pozyskiwania i zatrudniania lekarzy muszą być dobrze przemyślane, muszą być spójne z zapotrzebowaniem na ich pracę, i muszą również realizować strategię i politykę rozwoju szpitala.

N. P. - Co się zmieni w kwestii organizacji pracy szpitala?

D. Ł. - Polityka, którą chcę konsekwentnie realizować to polityka rozwijania a nie zwijania szpitala. Nie da się wszystkiego przeliczyć na pieniądze, a szpital powiatowy powinien odpowiadać swoją funkcjonalnością i zakresem świadczonych usług na lokalne potrzeby zdrowotne pacjentów. O jakichkolwiek zwolnieniach nawet nie myślę dokąd nie zostaną zatrudnieni nowi lekarze, którzy przywrócą normalną pracę całego szpitala.

N. P. - Nowy oddział Zakład Opiekuńczo Leczniczy, co z nim?

D. Ł. - ZOL to właśnie jedna z takich potrzeb zdrowotnych na naszym terenie. Usytuowany będzie w obecnej lokalizacji biur pracowników administracyjnych w szpitalu. Wydzielone w nim będzie również kilka łóżek opieki paliatywnej. Mam jeszcze kilka pomysłów na zakres nowych usług o realizacji, których będę Państwa informowała na bieżąco jak będą oparte o konkrety i zawarte umowy.
Korzystając z okazji, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia pragnę na Pana ręce złożyć wszystkim mieszkańcom powiatu bieszczadzkiego życzenia przede wszystkim zdrowia, bo czasy mamy trudne, sukcesów w życiu osobistym i pracy zawodowej, realizacji swoich zamierzeń i planów w nadchodzącym 2018 roku i oczywiście pokładów cierpliwości i zrozumienia, że coś co było zaniedbywane przez kilkanaście lat nie odbuduje się w pół roku.

N. P. - Dziękuję za rozmowę i życzymy sukcesów. Wesołych i spokojnych Świąt!

D. Ł. - Dziękuję!

Rozmawiał:
Marian S. Mazurkiewicz

Udostępnij na Facebooku

Komentarze  

0 #68 Misio ONR 2018-02-23 18:28
Cytuję PISbis:
Cytuję PSL -narząd:
U nas w chlewiku PO staremu. Ale co tam będę pisał. Poczytaj sobie o np. o prywatyzacji "Ciech-u". Taki przekręt, to tylko utalentowani politycy z koalicji PO-PSL mogli zrobić. To tylko wyrywnik z naszych dokonań. Walduś Pawlak z PSL, to taki z ruskim kontrakt na dostawę gazu zawarł, że do 2022r. płacimy najwyższą cene na świecie. O naszych orłach z Podkarpacia, Burym i Karapycie też wspomnieć trzeba. To dzięki ich poczynaniom i pomocy PKW taki wynik PSL-u w całej Polsce i na podkarpaciu. Czuj,czuj- czuwaj i Darz Bór w najbliższych wyborach.

Napisałeś o ustrzyckim bunga-bunga, w nim również brał udział Henio Wytrysk, o czym nie wspomniałeś. A afer do rozliczenia jest jeszcze dużo, częściowo są już na tapecie prokuratury. Co słychać o współpracy PISu z SLD w Ustrzykach? Jest owocna?

SLD + PiS? Ale w tym SLD to chyba średnia wieku 70-80 lat. PiS trochę młodszy, o jakieś 20 lat. Starzy towarzysze z PZPR-u to chyba tylko przed TV plują na Kaczora, zmieniając pampersy i zażywając leki na nadciśnienie. Ale troska o szpital, powinna być poza polityczna. Lesko przykładem, tam w razie bidy podziały znikają. Pozdrawiam PiSbis-iora i jego Kaczora.
Cytuj
+1 #67 PISbis 2018-02-23 17:57
Cytuję PSL -narząd:
U nas w chlewiku PO staremu. Ale co tam będę pisał. Poczytaj sobie o np. o prywatyzacji "Ciech-u". Taki przekręt, to tylko utalentowani politycy z koalicji PO-PSL mogli zrobić. To tylko wyrywnik z naszych dokonań. Walduś Pawlak z PSL, to taki z ruskim kontrakt na dostawę gazu zawarł, że do 2022r. płacimy najwyższą cene na świecie. O naszych orłach z Podkarpacia, Burym i Karapycie też wspomnieć trzeba. To dzięki ich poczynaniom i pomocy PKW taki wynik PSL-u w całej Polsce i na podkarpaciu. Czuj,czuj- czuwaj i Darz Bór w najbliższych wyborach.

Napisałeś o ustrzyckim bunga-bunga, w nim również brał udział Henio Wytrysk, o czym nie wspomniałeś. A afer do rozliczenia jest jeszcze dużo, częściowo są już na tapecie prokuratury. Co słychać o współpracy PISu z SLD w Ustrzykach? Jest owocna?
Cytuj
+1 #66 PSL -narząd 2018-02-23 16:45
U nas w chlewiku PO staremu. Ale co tam będę pisał. Poczytaj sobie o np. o prywatyzacji "Ciech-u". Taki przekręt, to tylko utalentowani politycy z koalicji PO-PSL mogli zrobić. To tylko wyrywnik z naszych dokonań. Walduś Pawlak z PSL, to taki z ruskim kontrakt na dostawę gazu zawarł, że do 2022r. płacimy najwyższą cene na świecie. O naszych orłach z Podkarpacia, Burym i Karapycie też wspomnieć trzeba. To dzięki ich poczynaniom i pomocy PKW taki wynik PSL-u w całej Polsce i na podkarpaciu. Czuj,czuj- czuwaj i Darz Bór w najbliższych wyborach.
Cytuj
+4 #65 PISbis 2018-02-22 20:49
Cytuję narząd z PSL:
Cytuję PISbis:
Cytuję Członek PO:
Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,

Współpracownik byłych komuchów i PO, ORMO i SLD
Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi, Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi, Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi,

Co tam w chlewiku słychać?
Cytuj
-7 #64 narząd z PSL 2018-02-20 15:52
Cytuję PISbis:
Cytuję Członek PO:
Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,

Współpracownik byłych komuchów i PO, ORMO i SLD
Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi, Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi, Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi,
Cytuj
-9 #63 PISbis 2018-02-20 13:49
Cytuję Członek PO:
Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,Kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,kwi,

Współpracownik byłych komuchów i PO, ORMO i SLD
Cytuj
-7 #62 Członek PO 2018-02-20 13:22
Cytuję robert.:
Cytuję PISbis:
Cytuję pytajnik:
No to wreszcie napiszcie, jaką kasę trzepią dochtory w tej klinice. Na mieście mówią, że 15 to takie lajtowe zarobki.

Pytanie jest takie, czy szpital chyli się ku upadkowi, kiedy ruszą nieczynne oddziały i dlaczego ludzie z Ustrzyk leczą się w Lesku lub Sanoku? Sugerowanie tego, że za nędzny stan ustrzyckiego szpitala odpowiadają chorzy (jak pisałeś wcześniej), czy potencjalni pacjenci, a do tego jeszcze lekarze dużo zarabiający - jest prymitywnym chwytem potwierdzającym fakt krytycznego stanu służby zdrowia w Ustrzykach z którym obecnie zarządzający sobie nie radzą. Ty jak widać nie masz już nadziei na wyjście szpitala z tej złej sytuacji, pewnie należysz do zarządzających i stąd takie Twoje ruchy nieszczere, kłamliwe i pokrętne.

Całkowicie się zgadzam. Stara sprawdzona metoda szukania winnych niepowodzeń. I wymyślanie nowych tematów zastępczych, jak np. sprzeciw budowaniu masztu telefonii komórkowej. Pewnie, że taki maszt spowodowałby poważne problemy nadawcom kablowym. Ale dzięki takiej inwestycji mamy lepsze pokrycie sygnałem, lepszy Internet LTE. Wszędzie takie maszty budują, tylko z Ustrzyk jedna osoba chce zrobić zaścianek komunikacyjny. Co więc ważniejsze - prywatny biznes jednej czy dwóch osób, czy też lepszy dostęp mieszkańców do usług medialnych ? Uważam, że to celowe odwracanie uwagi jakim jest plajtujący szpital.
Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,kwii !!!!!!!!!
Cytuj
+6 #61 robert. 2018-02-20 12:07
Cytuję PISbis:
Cytuję pytajnik:
No to wreszcie napiszcie, jaką kasę trzepią dochtory w tej klinice. Na mieście mówią, że 15 to takie lajtowe zarobki.

Pytanie jest takie, czy szpital chyli się ku upadkowi, kiedy ruszą nieczynne oddziały i dlaczego ludzie z Ustrzyk leczą się w Lesku lub Sanoku? Sugerowanie tego, że za nędzny stan ustrzyckiego szpitala odpowiadają chorzy (jak pisałeś wcześniej), czy potencjalni pacjenci, a do tego jeszcze lekarze dużo zarabiający - jest prymitywnym chwytem potwierdzającym fakt krytycznego stanu służby zdrowia w Ustrzykach z którym obecnie zarządzający sobie nie radzą. Ty jak widać nie masz już nadziei na wyjście szpitala z tej złej sytuacji, pewnie należysz do zarządzających i stąd takie Twoje ruchy nieszczere, kłamliwe i pokrętne.

Całkowicie się zgadzam. Stara sprawdzona metoda szukania winnych niepowodzeń. I wymyślanie nowych tematów zastępczych, jak np. sprzeciw budowaniu masztu telefonii komórkowej. Pewnie, że taki maszt spowodowałby poważne problemy nadawcom kablowym. Ale dzięki takiej inwestycji mamy lepsze pokrycie sygnałem, lepszy Internet LTE. Wszędzie takie maszty budują, tylko z Ustrzyk jedna osoba chce zrobić zaścianek komunikacyjny. Co więc ważniejsze - prywatny biznes jednej czy dwóch osób, czy też lepszy dostęp mieszkańców do usług medialnych ? Uważam, że to celowe odwracanie uwagi jakim jest plajtujący szpital.
Cytuj
-10 #60 Członek PO 2018-02-20 11:26
Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi, Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi, Kwi,kwi,kwi,kwi ,kwi,kwi,Kwi,kw i,kwi,kwi,kwi,k wi,Kwi,kwi,kwi, kwi,kwi,kwi,Kwi ,kwi,kwi,kwi,kw i,kwi,Kwi,kwi,k wi,kwi,kwi,kwi,
Cytuj
+4 #59 PISbis 2018-02-20 11:09
Cytuję pytajnik:
No to wreszcie napiszcie, jaką kasę trzepią dochtory w tej klinice. Na mieście mówią, że 15 to takie lajtowe zarobki.

Pytanie jest takie, czy szpital chyli się ku upadkowi, kiedy ruszą nieczynne oddziały i dlaczego ludzie z Ustrzyk leczą się w Lesku lub Sanoku? Sugerowanie tego, że za nędzny stan ustrzyckiego szpitala odpowiadają chorzy (jak pisałeś wcześniej), czy potencjalni pacjenci, a do tego jeszcze lekarze dużo zarabiający - jest prymitywnym chwytem potwierdzającym fakt krytycznego stanu służby zdrowia w Ustrzykach z którym obecnie zarządzający sobie nie radzą. Ty jak widać nie masz już nadziei na wyjście szpitala z tej złej sytuacji, pewnie należysz do zarządzających i stąd takie Twoje ruchy nieszczere, kłamliwe i pokrętne.
Cytuj
+11 #58 robert. 2018-02-20 09:05
Szanowni Państwo. Jedynym słusznym rozwiązaniem mającym na celu położenie kresu stagnacji ustrzyckiego szpitala jest rozpoczęcie protestu społecznego za odwołaniem dyrektorki tej placówki. Skoro starosta nie potrafi uporać się z tym problemem, zrobią to mieszkańcy powiatu i miasta. Sanok pręży siły - dostaje nowe karetki, wyposażenie. Lesko rozbudowuje szpitalne obiekty, ma piękny SOR, lądowisko. A Ustrzyki co mają? Nową dyrektorkę, która jest kontynuacją procesu upadku tego quasi szpitala. Dosyć hipokryzji i nieudolności władz powiatu. Kadencja się kończy a wy dalej karmicie obietnicami społeczeństwo! Ludzie są oburzeni waszym zachowaniem. Na razie tyle.
Cytuj
+11 #57 Józuś konował 2018-02-19 12:42
Cytuję pytajnik:
No to wreszcie napiszcie, jaką kasę trzepią dochtory w tej klinice. Na mieście mówią, że 15 to takie lajtowe zarobki.
Co 15- tysięcy? Za 15 to sbie niech frajer zapierdziela.
Cytuj
+11 #56 pytajnik 2018-02-19 08:04
No to wreszcie napiszcie, jaką kasę trzepią dochtory w tej klinice. Na mieście mówią, że 15 to takie lajtowe zarobki.
Cytuj
+9 #55 PISbis 2018-02-17 14:42
Cytuję cytat:
"Coś, co było zaniedbywane przez
kilkanaście lat nie
odbuduje się w pół roku..." To prawda, ciężko będzie naprawić ten relikt PRL-u. Przez tyle lat był pielęgnowany i pilnowany przez towarzyszy z PZPR, potem z PSL i PO. Niezłe żródełko kasy dla ścisłej grupy pracowników. Im więcej wycia na forach i krytyki w komentarzach, tym lepiej dla szpitala.Znak, że jednak nowa szefowa ruszyła to gów..o.

Nie pretenduję do miana doradcy pani Dyrektor, ale zwracam uwagę na niskich lotów porady niektórych tu na forum. Drodzy Państwo od zajmowaniem się fekaliami w SPZOZ nie jest dyrektor a oczyszczalnia ścieków znajdująca się blisko szpitala. Dyrektor jest od zarządzania, szukania różnych rozwiązań korzystnych dla służby zdrowia na naszym terenie i wdrażanie ich w czyn. Jeszcze jedno, pani Dyrektor pochodzi z tych co byli bliziutko PZPR i jak sądzisz pomoże to, czy przeszkodzi w zarządzaniu? Rada Ustrzyckich Mędrców nie brała tego pod uwagę (jak widać).
Cytuj
+12 #54 Malutki 2018-02-16 23:39
Dyrektorka myślała,że rządzenie szpitalem to zabawa a tu do roboty trzeba się brać.Lekarzy szukać a nie czekać,że sami przyjdą i pracowników dobrze traktować a nie po chamsku się do nich odnosić, bo za chwilę na taczkach wywiozą.
Cytuj
-25 #53 pytajnik 2018-02-16 08:11
Cytuję PISbis:
Cytuję cytat:
"Coś, co było zaniedbywane przez
kilkanaście lat nie
odbuduje się w pół roku..." To prawda, ciężko będzie naprawić ten relikt PRL-u. Przez tyle lat był pielęgnowany i pilnowany przez towarzyszy z PZPR, potem z PSL i PO. Niezłe żródełko kasy dla ścisłej grupy pracowników. Im więcej wycia na forach i krytyki w komentarzach, tym lepiej dla szpitala.Znak, że jednak nowa szefowa ruszyła to gów..o.

Rozumiem Twoją intencję - jest źle ze szpitalem. Żaden dyrektor z tym problemem sobie nie poradził, ani poprzedni, ani obecny sobie nie poradzi, więc co trzeba zrobić - według Ciebie - stworzyć wrażenie, że jakiś układ w tym szpitalu przeszkadza, skrępował Panią dyrektor, ubezwłasnowolnił i to właśnie z tego ta cała niemoc wynika. Żałosna kombinacja. A prawda jest taka,że układy są ale przy powierzaniu stołków. Proszę cię nie obrażaj ludzi, bo pomyślę żeś prymityw.

A ty co ślepy? rok 1999 Lesko - SOR i CPR, Sanok- odział ratukowy i CPR. szpital Ustrzyki w tym czasie coś zrobił? Nic, nic !!!!!. Pan Roczniak próbował, Kuca chciał.. i co? Padli. Może wiesz dlaczego szpital w Ustrzykach zatrzymał się na latach 80-tych? No Ratownictwo Medyczne stoi na dobrym poziomie, ale to oddzielny temat, bo kierują nim ludzie z innej epoki. Pani Dyrektor trzymać jak dotychczas- nie odpuszcać.
Cytuj
+15 #52 PISbis 2018-02-15 19:30
Cytuję cytat:
"Coś, co było zaniedbywane przez
kilkanaście lat nie
odbuduje się w pół roku..." To prawda, ciężko będzie naprawić ten relikt PRL-u. Przez tyle lat był pielęgnowany i pilnowany przez towarzyszy z PZPR, potem z PSL i PO. Niezłe żródełko kasy dla ścisłej grupy pracowników. Im więcej wycia na forach i krytyki w komentarzach, tym lepiej dla szpitala.Znak, że jednak nowa szefowa ruszyła to gów..o.

Rozumiem Twoją intencję - jest źle ze szpitalem. Żaden dyrektor z tym problemem sobie nie poradził, ani poprzedni, ani obecny sobie nie poradzi, więc co trzeba zrobić - według Ciebie - stworzyć wrażenie, że jakiś układ w tym szpitalu przeszkadza, skrępował Panią dyrektor, ubezwłasnowolni ł i to właśnie z tego ta cała niemoc wynika. Żałosna kombinacja. A prawda jest taka,że układy są ale przy powierzaniu stołków. Proszę cię nie obrażaj ludzi, bo pomyślę żeś prymityw.
Cytuj
+8 #51 link 2018-02-14 16:39
Cytuję Panie Wotku @:
Cytuję wojtek:
oddział wewnętrzny miał ruszyć od 1 lutego i co cisza...nowa "dyrektor"z doradcą ostro biorą kasę/ pewnie pożyczają w parabanku na swoje apanaże/ "dobra dojna zmiana"

Panie Wojciechu, od czerwca, albo lipca nie będzie w Ustrzykach karetki "S" z lekarzem. Pozostanie karetka z obsadą ratowników. Nasza ma iść podobno do Komańczy, a Lesko będzie obsługiwało nasz teren. To jest 100% wiadomość.
esanok.pl/.../...
Cytuj
+11 #50 Ja 2018-02-14 16:17
Cytuję cytat:
"Coś, co było zaniedbywane przez
kilkanaście lat nie
odbuduje się w pół roku..." To prawda, ciężko będzie naprawić ten relikt PRL-u. Przez tyle lat był pielęgnowany i pilnowany przez towarzyszy z PZPR, potem z PSL i PO. Niezłe żródełko kasy dla ścisłej grupy pracowników. Im więcej wycia na forach i krytyki w komentarzach, tym lepiej dla szpitala.Znak, że jednak nowa szefowa ruszyła to gów..o.

Już dawno się tak nie uśmiałem. Chyba dosyć zwalnia na poprzedników. To stara spiewka pisu. Czas działać na własne konto. A nowa "szefowa" - no cóż, owszem poprawiła stan swojego konta. Bo żadnych efektów pracy nie zauważam.
Cytuj
-14 #49 cytat 2018-02-14 09:07
"Coś, co było zaniedbywane przez
kilkanaście lat nie
odbuduje się w pół roku..." To prawda, ciężko będzie naprawić ten relikt PRL-u. Przez tyle lat był pielęgnowany i pilnowany przez towarzyszy z PZPR, potem z PSL i PO. Niezłe żródełko kasy dla ścisłej grupy pracowników. Im więcej wycia na forach i krytyki w komentarzach, tym lepiej dla szpitala.Znak, że jednak nowa szefowa ruszyła to gów..o.
Cytuj
+7 #48 PISbis 2018-02-13 17:28
Do tekstu 'pytajnik": "W lesku zostają wszystkie karetki + obsada lekarska. W Ustrzykach zostanie jedna karetka, bez lekarza! Dodatkowo Sanok dostaje karetkę w Komańczy. Posumujmy: Lesko nic nie traci z karetek i obsady lekarskiej, Sanok dostaje karetkę w Komańczy, a Ustrzyki zostaną z jedną karetką i to bez lekarza. Jak myślicie, wyjący syrenami pajac leski , pojawi się na Rynku ustrzyckim?"
Moje uwagi:....pajac leski osiągnął co chciał, natomiast Rada Ustrzyckich Mędrców okazała się nieskuteczna, mało aktywna, ponosząc klęskę i nie zadbała o nasze interesy.
Tak ogólnie rzecz biorąc, „pytajnik” zastosował paskudną metodę spychajłowa na zasadzie: nie odpowiadają za obecny stan zabezpieczenia medycznego na naszym terenie ci którzy biorą za to pieniądze, tylko jest temu winien biedny schorowany przestraszony ciemny lud . Mało tego, w szpitalu działają jakieś nadzwyczajne układy, które nie pozwalają zarządzającym na poprawę stanu dostępności do ochrony zdrowia (to już jest kpina totalna)- … i rzeczywiście takie są fakty … robienie z ludzi baranów
Cytuj
+4 #47 PISbis 2018-02-13 17:17
Do teksty "pytajnik":
"Likwidacja karetki z lekarzem w Ustrzykach Dolnych? Ciekawe czy pojawi się ten pajac z karetką, który na rynku ustrzyckim w 2017 roku, kwiczał o zabraniu karetki lekarskiej z terenu Bieszczadów. …".
Moja uwaga:Jeżeli tak było to ten kwiczący pajac z Leska (jak piszesz) był skuteczniejszy w osiągnięciu ich celów niż Rada Ustrzyckich Mędrców w sprawach nas dotyczących.
Do teksty "pytajnik":"Ogł upieni przez tego "troskliwego' cwaniaka z Leska, mieszkańcy Ustrzyk Dolnych, podpisywali deklaracje protestu. …"
Moje uwagi: a gdzie była troskliwa i oświecona Rada Ustrzyckich Mędrców, która nie potrafiła zadbać o naszą służbę zdrowia, o nasze żywotne interesy. Ludzie zostali zostawieni sami z tym problemem.
Do teksty "pytajnik": "No to teraz macie to co chcieliście …"
Moja uwaga: a no mamy takich co z nas drwią i urządzają z nas kpiny.
cdn....
Cytuj
+12 #46 robercik 2018-02-13 14:28
Cytuję odpowiedź:
Cytuję robercik:
Szanowni Państwo, czy to prawda że w Ustrzykach zawiązuje się protest społeczny przeciwko złemu zarządzaniu Naszym szpitalem? Dajcie znać na czym ma on polegać. No i czy mam już szykować taczki ???
Nie, to nieprawda. "Protest społeczny"? Wymyśl coś innego.

To nie jest kwestia wymyślania. Mieszkańcy Ustrzyk obawiają się, że w przypadku nagłej choroby nie będą mogli otrzymać odpowiedniego zaopatrzenia w szpitalu. I chyba ich obawy są słuszne, bo stagnacja ustrzyckiego szpitala bije wszelkie rekordy. Czy na prawdę nie można zatrudnić naprawdę doświadczonego dyrektora, posiadającego wiedzę, praktykę, któremu będzie zależało, który nie zrazi do siebie na wejściu całego personelu. Podejrzewam, i pewnie słusznie, że ten szpital będzie często wytykany staroście w roku wyborczym jako największa porażka.
Cytuj
-6 #45 odpowiedź 2018-02-13 09:38
Cytuję PISbis:
Cytuję pytajnik:
Likwidacja karetki z lekarzem w Ustrzykach Dolnych? Ciekawe czy pojawi się ten pajac z karetką, który na rynku ustrzyckim w 2017 roku, kwiczał o zabraniu karetki lekarskiej z terenu Bieszczadów. Ogłupieni przez tego "troskliwego' cwaniaka z Leska, mieszkańcy Ustrzyk Dolnych, podpisywali deklaracje protestu. No to teraz macie to co chcieliście. W lesku zostają wszystkie karetki + obsada lekarska. W Ustrzykach zostanie jedna karetka, bez lekarza! Dodatkowo Sanok dostaje karetkę w Komańczy. Posumujmy: Lesko nic nie traci z karetek i obsady lekarskiej, Sanok dostaje karetkę w Komańczy, a Ustrzyki zostaną z jedną karetką i to bez lekarza. Jak myślicie, wyjący syrenami pajac leski , pojawi się na Rynku ustrzyckim? Nie, bo Lesko i Sanok nic nie straci. No ale to już tradycja, Sanok i Leski wie, że ustrzycki szpital zawsze się podkładał. Byle tylko pewnej grupie zawodowej w tym szpitaliku było dobrze Ciężką pracę ma nowa Dyrektor do zrobienia.

Szanowna persono dziwny ten wywód. Czy sugerujesz, że ludzie z Ustrzyk podpisywali deklarację protestu przeciwko sobie? Uzasadnij taką tezę.

Przeczytaj uważnie tekst "pytajnika", to fakty, a nie teza.
Cytuj
-8 #44 odpowiedź 2018-02-13 09:36
Cytuję robercik:
Szanowni Państwo, czy to prawda że w Ustrzykach zawiązuje się protest społeczny przeciwko złemu zarządzaniu Naszym szpitalem? Dajcie znać na czym ma on polegać. No i czy mam już szykować taczki ???
Nie, to nieprawda. "Protest społeczny"? Wymyśl coś innego.
Cytuj
+10 #43 robercik 2018-02-12 18:47
Szanowni Państwo, czy to prawda że w Ustrzykach zawiązuje się protest społeczny przeciwko złemu zarządzaniu Naszym szpitalem? Dajcie znać na czym ma on polegać. No i czy mam już szykować taczki ???
Cytuj
-5 #42 PISbis 2018-02-12 17:23
Cytuję pytajnik:
Likwidacja karetki z lekarzem w Ustrzykach Dolnych? Ciekawe czy pojawi się ten pajac z karetką, który na rynku ustrzyckim w 2017 roku, kwiczał o zabraniu karetki lekarskiej z terenu Bieszczadów. Ogłupieni przez tego "troskliwego' cwaniaka z Leska, mieszkańcy Ustrzyk Dolnych, podpisywali deklaracje protestu. No to teraz macie to co chcieliście. W lesku zostają wszystkie karetki + obsada lekarska. W Ustrzykach zostanie jedna karetka, bez lekarza! Dodatkowo Sanok dostaje karetkę w Komańczy. Posumujmy: Lesko nic nie traci z karetek i obsady lekarskiej, Sanok dostaje karetkę w Komańczy, a Ustrzyki zostaną z jedną karetką i to bez lekarza. Jak myślicie, wyjący syrenami pajac leski , pojawi się na Rynku ustrzyckim? Nie, bo Lesko i Sanok nic nie straci. No ale to już tradycja, Sanok i Leski wie, że ustrzycki szpital zawsze się podkładał. Byle tylko pewnej grupie zawodowej w tym szpitaliku było dobrze Ciężką pracę ma nowa Dyrektor do zrobienia.

Szanowna persono dziwny ten wywód. Czy sugerujesz, że ludzie z Ustrzyk podpisywali deklarację protestu przeciwko sobie? Uzasadnij taką tezę.
Cytuj
+12 #41 bono 2018-02-12 13:24
Cytuję pytajnik:
Likwidacja karetki z lekarzem w Ustrzykach Dolnych? Ciekawe czy pojawi się ten pajac z karetką, który na rynku ustrzyckim w 2017 roku, kwiczał o zabraniu karetki lekarskiej z terenu Bieszczadów. Ogłupieni przez tego "troskliwego' cwaniaka z Leska, mieszkańcy Ustrzyk Dolnych, podpisywali deklaracje protestu. No to teraz macie to co chcieliście. W lesku zostają wszystkie karetki + obsada lekarska. W Ustrzykach zostanie jedna karetka, bez lekarza! Dodatkowo Sanok dostaje karetkę w Komańczy. Posumujmy: Lesko nic nie traci z karetek i obsady lekarskiej, Sanok dostaje karetkę w Komańczy, a Ustrzyki zostaną z jedną karetką i to bez lekarza. Jak myślicie, wyjący syrenami pajac leski , pojawi się na Rynku ustrzyckim? Nie, bo Lesko i Sanok nic nie straci. No ale to już tradycja, Sanok i Leski wie, że ustrzycki szpital zawsze się podkładał. Byle tylko pewnej grupie zawodowej w tym szpitaliku było dobrze Ciężką pracę ma nowa Dyrektor do zrobienia.

Panie starosto powiatu bieszczadzkiego , pani dyrektor szpitala w Ustrzykach bardzo dziękujemy za "działalność na rzecz szpitala". Pytanie jeszcze tylko takie, kiedy będzie likwidacja tej placówki. Chorzy do domu i nic, tylko umierać.
Cytuj
-5 #40 pytajnik 2018-02-12 08:16
Likwidacja karetki z lekarzem w Ustrzykach Dolnych? Ciekawe czy pojawi się ten pajac z karetką, który na rynku ustrzyckim w 2017 roku, kwiczał o zabraniu karetki lekarskiej z terenu Bieszczadów. Ogłupieni przez tego "troskliwego' cwaniaka z Leska, mieszkańcy Ustrzyk Dolnych, podpisywali deklaracje protestu. No to teraz macie to co chcieliście. W lesku zostają wszystkie karetki + obsada lekarska. W Ustrzykach zostanie jedna karetka, bez lekarza! Dodatkowo Sanok dostaje karetkę w Komańczy. Posumujmy: Lesko nic nie traci z karetek i obsady lekarskiej, Sanok dostaje karetkę w Komańczy, a Ustrzyki zostaną z jedną karetką i to bez lekarza. Jak myślicie, wyjący syrenami pajac leski , pojawi się na Rynku ustrzyckim? Nie, bo Lesko i Sanok nic nie straci. No ale to już tradycja, Sanok i Leski wie, że ustrzycki szpital zawsze się podkładał. Byle tylko pewnej grupie zawodowej w tym szpitaliku było dobrze Ciężką pracę ma nowa Dyrektor do zrobienia.
Cytuj
+17 #39 Panie Wotku @ 2018-02-11 17:57
Cytuję wojtek:
oddział wewnętrzny miał ruszyć od 1 lutego i co cisza...nowa "dyrektor"z doradcą ostro biorą kasę/ pewnie pożyczają w parabanku na swoje apanaże/ "dobra dojna zmiana"

Panie Wojciechu, od czerwca, albo lipca nie będzie w Ustrzykach karetki "S" z lekarzem. Pozostanie karetka z obsadą ratowników. Nasza ma iść podobno do Komańczy, a Lesko będzie obsługiwało nasz teren. To jest 100% wiadomość.
Cytuj
+17 #38 wojtek 2018-02-11 14:28
oddział wewnętrzny miał ruszyć od 1 lutego i co cisza...nowa "dyrektor"z doradcą ostro biorą kasę/ pewnie pożyczają w parabanku na swoje apanaże/ "dobra dojna zmiana"
Cytuj
+11 #37 bono 2018-02-11 12:48
Cytuję PISbis:
- Dziś jest właśnie czas, w którym tej godności trzeba bronić. I o tym też trzeba pamiętać, ta godność była podważana przez tych, którzy opluwali poległych w katastrofie smoleńskiej, którzy opluwali prezydenta Rzeczypospolitej, generała Błasika, którzy opluwali tych, którzy walczyli o prawdę z Antonim Macierewiczem na czele, ale ta godność jest dzisiaj naruszana także w inny sposób i musimy być tu zdecydowani - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Macierewicz i prawda, dobry żart.Podobnie, jak w Smoleńsku polegli. Ci ludzie zginęli w katastrofie. To tylko pisowcy używają tych zwrotów nieadekwatnych do sytuacji. A prezes nie mówi tylko bełkocze, że coraz bliżej, bliżej, bliżej i jakoś dojść nie może :D
Cytuj
-5 #36 PISbis 2018-02-11 12:28
Cytuję Pytajnik:
Cytuję PISbis:
- Dziś jest właśnie czas, w którym tej godności trzeba bronić. I o tym też trzeba pamiętać, ta godność była podważana przez tych, którzy opluwali poległych w katastrofie smoleńskiej, którzy opluwali prezydenta Rzeczypospolitej, generała Błasika, którzy opluwali tych, którzy walczyli o prawdę z Antonim Macierewiczem na czele, ale ta godność jest dzisiaj naruszana także w inny sposób i musimy być tu zdecydowani - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Ty baranie, po co te teksty wklejasz? Prowokujesz do zmiany tematu? Jaki cel masz kutasie złamasie? Co ma sytuacja szpitala ustrzyckiego do Kaczyńskiego? Lecz się psycholu puki czas, bo jak ci sie wsystko z katastrofą w Smoleńsku kojarzy, to na pewno już czas na kaftan i pampers.

Drogi Panie moim zamiarem nie była prowokacja dla ujawnienia twoich objawów psychiatrycznyc h, chociaż wiąże się to ze zdrowiem jako takim. Chcesz mnie obrazić? Chybiłeś. Przeczytaj swój wpis i popatrz w lustro.
Zapewne w Twojej wizji uzdrowienia ustrzyckiego szpitala jest utworzenie oddziału psychiatryczneg o z nowymi metodami diagnozowania i leczenia poprzez internet 9pod Twoim kierownictwem)
Cytuj
+3 #35 Pytajnik 2018-02-11 06:26
Cytuję PISbis:
- Dziś jest właśnie czas, w którym tej godności trzeba bronić. I o tym też trzeba pamiętać, ta godność była podważana przez tych, którzy opluwali poległych w katastrofie smoleńskiej, którzy opluwali prezydenta Rzeczypospolitej, generała Błasika, którzy opluwali tych, którzy walczyli o prawdę z Antonim Macierewiczem na czele, ale ta godność jest dzisiaj naruszana także w inny sposób i musimy być tu zdecydowani - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Ty baranie, po co te teksty wklejasz? Prowokujesz do zmiany tematu? Jaki cel masz kutasie złamasie? Co ma sytuacja szpitala ustrzyckiego do Kaczyńskiego? Lecz się psycholu puki czas, bo jak ci sie wsystko z katastrofą w Smoleńsku kojarzy, to na pewno już czas na kaftan i pampers.
Cytuj
-13 #34 PISbis 2018-02-10 21:27
- Dziś jest właśnie czas, w którym tej godności trzeba bronić. I o tym też trzeba pamiętać, ta godność była podważana przez tych, którzy opluwali poległych w katastrofie smoleńskiej, którzy opluwali prezydenta Rzeczypospolite j, generała Błasika, którzy opluwali tych, którzy walczyli o prawdę z Antonim Macierewiczem na czele, ale ta godność jest dzisiaj naruszana także w inny sposób i musimy być tu zdecydowani - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Cytuj
+8 #33 Poldek 2018-02-08 13:44
Lewica zaorana w Ustrzykach i na usługach PISu. Sprzedał się tow. I sekretarz Wiesław i tow. redaktor Maryian. W ustrzyckiej służbie zdrowia jest jak jest a gazeta milczy. Tak w ogóle organ prasowy PISu redagowany przez redaktorów lewicy (chyba)to są jaja.
Cytuj
+17 #32 pracownik 2018-02-05 07:41
Cytuję lola palola:
Na mieście mówią,że do kliniku ustrzyckie wraca największy grajek bieszczadzki Jan Serce, ksywa "Kochajmy się".

Broń Panie Boże. Znowu zaczęły by się ploty, napuszczania i "afery".
Cytuj
+22 #31 lola palola 2018-01-31 18:30
Na mieście mówią,że do kliniku ustrzyckie wraca największy grajek bieszczadzki Jan Serce, ksywa "Kochajmy się".
Cytuj
-15 #30 Poldek 2018-01-27 14:40
Cytuję lucyjan:
Ustrzyckiemu PiS bliżej do resortowych dzieci potomków PZPR,Unii Demokratycznej, Unii Wolności,PO ale daleko do korzeni patriotycznych na których to można budować porządne państwo.Pisałem o tym wcześniej i zdania nie zmieniam.

Tak? To proszę konkrety
Cytuj
+2 #29 ja 2018-01-26 11:31
Ty mundrala, może rozliczysz PO-przedników zarządzających kliniką w przed Panią Dyrektor Łukaszyk? Szpital i ZOZ UD to Stajnia Augiasza. Nie dał rady Marceli, nie dała rady Ewa. Pan Doktor Robert też miał dosyć. Cudak z Warszawy i mimoza z Przemyśla też padli. Taka jest tam ustawka. Dziewczyna ma niezły orzech do zgryzienia. Mamy nadzieję, że podoła i będziemy ja wspierać.


Bzdury jak zwykle piszesz. Skoro Pani dyrektor chciała (bo przecież nikt jej nie zmuszał) zostać kierownikiem placówki szpitalnej to miała zapewne świadomość, że będziemy jej patrzeć na ręce i na bieżąco rozliczać. Jak dotąd efektów brak. Panie starosto - proponuję zawrzeć z tą Panią honorowy układ - są efekty, są pobory. Niech się postara. Tak zapowiadany artykuł z nowym dyrektorem zaprezentowano powyżej. I nic z niego nie wynika. Puste słowa, brak pomysłu. Tylko trzeba zrobić to, tamto. Że trzeba zrobić to wie każdy, ale ktoś ma płacone i ma to zrobić. Powtórzę więc - do roboty ! Do roboty !
Cytuj
-18 #28 Procownik 2018-01-26 07:57
Cytuję ja:
No to Pani Dyrektor kiedy konkrety o których mówi Pani w ostatnim zdaniu? Czy znowu skończy się na czczych obietnicach i wygodnym kierunku jakoś to będzie, byle do wypłaty? Dlaczego nie informuje Pani na bieżąco własnych poczynań w PUBLICZNYM szpitalu? Czy to prawda że zatrudniła Pani "doradcę" i za ile? Za dużo znaków zapytania wokół ustrzyckiego szpitala. A to zaledwie ich odsetek! Do roboty! Do roboty! Królu złoty ! Tyle pieniędzy idzie z publicznych pieniędzy. Kiedyś to trzeba będzie rozliczyć...

Ty mundrala, może rozliczysz PO-przedników zarządzających kliniką w przed Panią Dyrektor Łukaszyk? Szpital i ZOZ UD to Stajnia Augiasza. Nie dał rady Marceli, nie dała rady Ewa. Pan Doktor Robert też miał dosyć. Cudak z Warszawy i mimoza z Przemyśla też padli. Taka jest tam ustawka. Dziewczyna ma niezły orzech do zgryzienia. Mamy nadzieję, że podoła i będziemy ja wspierać.
Cytuj
+16 #27 ja 2018-01-25 19:53
No to Pani Dyrektor kiedy konkrety o których mówi Pani w ostatnim zdaniu? Czy znowu skończy się na czczych obietnicach i wygodnym kierunku jakoś to będzie, byle do wypłaty? Dlaczego nie informuje Pani na bieżąco własnych poczynań w PUBLICZNYM szpitalu? Czy to prawda że zatrudniła Pani "doradcę" i za ile? Za dużo znaków zapytania wokół ustrzyckiego szpitala. A to zaledwie ich odsetek! Do roboty! Do roboty! Królu złoty ! Tyle pieniędzy idzie z publicznych pieniędzy. Kiedyś to trzeba będzie rozliczyć...
Cytuj
-19 #26 psychiatra 2018-01-25 06:21
Cytuję lucyjan:
Ustrzyckiemu PiS bliżej do resortowych dzieci potomków PZPR,Unii Demokratycznej, Unii Wolności,PO ale daleko do korzeni patriotycznych na których to można budować porządne państwo.Pisałem o tym wcześniej i zdania nie zmieniam.

Wszystko ci się biedaku z PiS-em kojarzy? Zapraszamy na wizytę, gabinet przy ul. 1 Maja 14, wejście od strony Zakładu Pogrzebowego.
Cytuj
+17 #25 lucyjan 2018-01-24 22:00
Ustrzyckiemu PiS bliżej do resortowych dzieci potomków PZPR,Unii Demokratycznej, Unii Wolności,PO ale daleko do korzeni patriotycznych na których to można budować porządne państwo.Pisałem o tym wcześniej i zdania nie zmieniam.
Cytuj
-15 #24 Walduś 2018-01-20 07:07
Cytuję Robercik:
Cytuję ustrzyczanka:
Do Roberta:
jesteś w błędzie! Nie jestem ani Adamem R ani Adamem Ł ani żadnym innym Adamem. Nie zauważyłeś, że czasy się zmieniły i kobiety mają własne zdanie, mało tego całkiem nieźle jeżdźą na nartach. Proszę również przestać kompulsywnie cytować moje wypowiedzi- nie jestem kimś ważnym, powiem więcej-jestem szarym człowiekiem. Jeśli chcesz ze mną rozmawiać (możemy się różnić), ale przyjmuję jedynie merytoryczne argumenty. Pozdrawiam

Z tą twoją merytoryką, retoryką i rozmowami na wielu płaszczyznach wciąż wyjeżdżasz na wielu forach. Trochę to mało wykuć na blachę kilka sloganów i przytaczać je w każdym poście. Trzeba jeszcze wiedzieć co się pisze. Wszystko w koło ci przeszkadza a nie widzisz własnego podwórka. Myśl, myśl...
Robercik wsadź sobie małego, do kwasu siarkowego. I przestań pouczać innych, bo sam jesteś głupi jak dwa lewe buty.
Cytuj
+15 #23 Robercik 2018-01-18 10:16
Cytuję ustrzyczanka:
Do Roberta:
jesteś w błędzie! Nie jestem ani Adamem R ani Adamem Ł ani żadnym innym Adamem. Nie zauważyłeś, że czasy się zmieniły i kobiety mają własne zdanie, mało tego całkiem nieźle jeżdźą na nartach. Proszę również przestać kompulsywnie cytować moje wypowiedzi- nie jestem kimś ważnym, powiem więcej-jestem szarym człowiekiem. Jeśli chcesz ze mną rozmawiać (możemy się różnić), ale przyjmuję jedynie merytoryczne argumenty. Pozdrawiam

Z tą twoją merytoryką, retoryką i rozmowami na wielu płaszczyznach wciąż wyjeżdżasz na wielu forach. Trochę to mało wykuć na blachę kilka sloganów i przytaczać je w każdym poście. Trzeba jeszcze wiedzieć co się pisze. Wszystko w koło ci przeszkadza a nie widzisz własnego podwórka. Myśl, myśl...
Cytuj
-12 #22 ustrzyczanka 2018-01-18 09:34
Do Roberta:
jesteś w błędzie! Nie jestem ani Adamem R ani Adamem Ł ani żadnym innym Adamem. Nie zauważyłeś, że czasy się zmieniły i kobiety mają własne zdanie, mało tego całkiem nieźle jeżdźą na nartach. Proszę również przestać kompulsywnie cytować moje wypowiedzi- nie jestem kimś ważnym, powiem więcej-jestem szarym człowiekiem. Jeśli chcesz ze mną rozmawiać (możemy się różnić), ale przyjmuję jedynie merytoryczne argumenty. Pozdrawiam
Cytuj
+23 #21 krytyk 2018-01-17 21:11
Ktoś coś wie co za wybitny umysł doradza dyrektorce, że w szpitalu szum jak w ulu? Jeszcze chwila a kogoś na taczkach wywiozą za próbę likwidacji oddziałów,nieła dnie.
Cytuj
-24 #20 Normalny 2018-01-17 20:11
Czytając te komentarze muszę stwierdzić, że konkurs na dyrektora stracił najwyższych kompetencji biznesowych kandydatów, ze studiami MBA (tak na wszelki wypadek rozwinę ten skrót Master of Business Administration) z długoletnim stażem w zarządzaniu placówkami medycznymi. Aż żal patrzeć jak marnuje się TAKI POTENCJAŁ, może chociaż tak społecznie, obywatelsko w trosce o dobro społeczne dacie oficjalne (z imienia i nazwiska) kilka dobrych rad staroście, nowej dyrektor. Można oczywiście ujadać za stodoły (to taki budynek gospodarski).
Cytuj
+12 #19 robert 2018-01-17 19:00
Cytuję ustrzyczanka:
Odejście lekarzy z interny wydaje mi się być bardziej złożone.Interna nie może zastępować hospicjum czy zolu.A z jakiś powodów:(rodzina nie chciała lub nie mogła opiekować się swoim umierającym bliskim), pacjenci paliatywni byli upychani na internę.Niewątpliwie utworzenie zolu jest koniecznością. A co do zespołu lekarzy na internie to była to dość przypadkowa konfiguracja-wymagania finansowe ogromne a zaangażowanie i chęć brania odpowiedzialności taka sobie. I jeszcze jedno: fantastyczność Ustrzyk jest dyskusyjna, nie wykorzystane szanse na fajne,górskie miasteczko.Pierwszy z brzegu przykład: stacja narciarska Laworta i Gromadzyń gdzieś na szarym końcu aktualnego rankingu, w kulturze posucha, festiwal filmów górskich zawłaszczony przez Arłamów. I jak tu namówić lekarzy na osiedlanie się i pracę w Ustrzykach?

Adam białe mięso, nie szalej. Tylko tobie wciąż nie podobają się ustrzyckie wyciągi i Arłamów. Przestań się wreszcie ośmieszać.
Cytuj

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u