O G Ł O S Z E N I E

Drukuj
Dodano: wtorek, 01 maj 2018

Stowarzyszenie Rozwoju Domu Pomocy Społecznej w Moczarach realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Działanie 8.3 Zwiększenie do usług społecznych i zdrowotnych.
Tytuł projektu RPPK.08.03.00-18-0084/17.
Dzienny Ośrodek Wsparcia Opiekuńczego w Ustrzykach Dolnych – DOWO.

Nowe miejsca opieki dziennej dla osób niesamodzielnych z powiatu bieszczadzkiego i leskiego.


Do Dziennego Ośrodka Wsparcia Opiekuńczego – DOWO mogą zgłaszać się osoby potrzebujące świadczeń opiekuńczych. Osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia. Limit osób do objęcia opieką to 15 osób. Ze wsparcia i pomocy specjalistów w Dziennym Ośrodku Wsparcia Opiekuńczego mogą też skorzystać opiekunowie, którzy wspierają niepełnosprawnych, jak i przyszli opiekunowie osób niesamodzielnych, a chcący nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie opieki. Opiekunowie będą mieli możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia i skorzystania z różnych specjalistycznych porad.

Wymagane dokumenty w przypadku zgłoszeń do DOWO:

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi kandydata.
• Zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia
• Skala Balther do 60 pkt.

Dodatkowo:

W przypadku osób z niepełnosprawnością orzeczenie o niepełnosprawności , oświadczenie w przypadku korzystania z POPŻ

Wymagane dokumenty w przypadku zgłoszeń dla opiekunów nieformalnych:

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego z danymi kandydata.

Komplet wymaganych dokumentów do pobrania na stronie dowo.org.pl w zakładce aktualności, u lekarzy rodzinnych lub dostępny w biurze projektu: Ustrzyki Dolne ul. Jana Pawła 20 (na wprost przychodni).
Kontakt telefoniczny 13 461 1107 lub 727 574 697

Kwalifikacja do projektu jest oceniana punktowo: do wyczerpania miejsc. Planowane jest wzięcie pod opiekę osób w następujących proporcjach: 3 K i 4 M z niepełnosprawnością oraz 5 K i 3 M w wieku 65+. Zostanie utworzona lista rezerwowa.

W przypadku opiekunów nieformalnych planowane przyjęcie osób w proporcjach: 4 K i 1 M pełniących funkcje opiekuńcze dla osób niesamodzielnych oraz 3 K i 2 M z rodzin osób z niepełnosprawnością zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe.

W ramach Dziennego Ośrodka Wsparcia Opiekuńczego podopieczni będą mieli

• zabezpieczoną opiekę od godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
• otrzymają 2 posiłki (śniadanie i obiad).
• będą pod opieką doświadczonych opiekunów i animatorów czasy wolnego
• będą mogli korzystać z usprawniania.
• Podopieczni Dziennego Ośrodka Wsparcia Opiekuńczego będą pod opieka psychologa, pielęgniarki i pracownika socjalnego.

Opiekunowie nieformalni będą mieli możliwość korzystania z grupy wsparcia, z usług specjalistów. Uzyskają pełną wiedzę i pomoc odnośnie opieki nad bliskimi i podopiecznymi. Nabędą wiedzę odnośnie innych form możliwego wsparcia i pomocy instytucjonalnej.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Stanisław Leszega – tel.: 13 461 11 07
Wioletta Czarnecka – tel.: 727 574 697

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u