Nowa rada LKP Lasy Birczańskie

Drukuj
Dodano: piątek, 01 listopad 2019

Powiększ Powiększ

Dyrektor Generalny LP powołał na nową kadencję 2019-2023 Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie". Na swym inauguracyjnym posiedzeniu wybrano jej prezydium i dyskutowano nad założeniami nowego jednolitego programu gospodarczo-ochronnego (JPGO) dla LKP.

Kliknij, aby przeczytać całość i obejrzeć więcej zdjęć »

Spotkanie otworzył Marek Marecki, zastępca dyrektora RDLP w Krośnie, po czym przedstawiono informację o działalności Nadleśnictwa Bircza w aspekcie gospodarczym i ochronnym. Aktu wręczenia nominacji nowym członkom Rady dokonał reprezentujący Dyrektora Generalnego LP, Jacek Zadura, wraz z dyrektorem Markiem Mareckim. W drodze głosowania wybrano skład prezydium: przewodniczącym rady został Tadeusz Kroker, zastępcą dr Krzysztof Pacławski, a sekretarzem Barbara Kropieniewicz.

Powiększ Powiększ

Powiększ Powiększ

Powiększ Powiększ

Następnie zaprezentowano założenia nowego JPGO w odniesieniu do specyfiki nadleśnictwa. Padło wiele propozycji działań prospołecznych, w tym zachowanie dziedzictwa kulturowego, zachowanie przyrodniczych śladów dawnych kultur (dawne sady i łąki, pszczelarstwo i miododajne rośliny oraz zioła i wiedza o nich), organizacja pleneru malarskiego oraz pleneru rzeźbiarskiego, kontynuacja współpracy z administracją lokalną, ludźmi kultury, przedstawicielami mediów. Planowane są warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla przewodników. Były też inicjatywy organizacji Festiwalu Artystycznego Lasu o charakterze interdyscyplinarnym, jak również zbudowania ścieżki edukacyjnej w koronach drzew. Bardzo ciekawą i spójną propozycję szlaku „Medytacje człowieka wędrującego" przedstawił ks. płk Władysław Kozicki z Caritas OPWP, również członek rady. To projekt trasy opartej o miejscowe walory krajobrazowe z wykorzystaniem jako wiodącego motywu „mistyki lasu". Takie „ścieżki św. Franciszka", mające charakter kontemplacyjny, funkcjonują już w różnych krajach Europy.

Powiększ Powiększ

Po dłużej dyskusji i zgłoszeniu kolejnych wniosków rada jednogłośnie przyjęła pozytywną opinię na temat JPGO dla LKP Lasy Birczańskie na lata 2019-2023.

Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie". Do zakresu jej działania rady należy w szczególności opiniowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej, projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów, projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych, tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania, działalności edukacyjnej a także turystycznego udostępniania terenów.

Tekst i zdjęcia:
Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


Skład nowej Rady LKP powołanej decyzją 53 Dyrektora Generalnego LP:

1. Marek Andruch - starosta bieszczadzki,
2. Marek Bajda - przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego,
3. Stanisława Bańcarz - licencjonowany przewodnik terenowy na teren województwa podkarpackiego,
4. Stanisław Bazan – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu,
5. Dr inż. Piotr Bilański - adiunkt, Katedra Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
6. Wojciech Bobowski - radny powiatu przemyskiego,
7. Dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. UR - Zakład Bioróżnorodności leśnej, Instytut Ekologii
i Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
8. Andrzej Cebeńko - przedstawiciel przedsiębiorców z terenu Gminy Bircza,
9. Marek Cynkar - dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów S.A.
10. Lek. wet. Andrzej Fedaczyński - Lecznica dla Zwierząt ADA w Przemyślu,
11. Grzegorz Gągola - wójt Gminy Bircza,
12. Jerzy Góralewicz - sekretarz Starostwa Powiatowego w Przemyślu,
13. Prof. dr hab. Wojciech Grodzki - kierownik Zakładu Lasów Górskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa,
14. Prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa,
15. O. Krzysztof Hura - gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej,
16. Zbigniew Kość - rzeczoznawca d.s. budowy i konserwacji terenów zieleni, inspektor nadzoru d.s. parków zabytkowych, Zakład Konserwacji Drzew Centrum ogrodnicze ACER,
17. Ks. prałat płk Władysław Kozicki - kierownik Ośrodka Duszpasterstwa w Łomnej,
18. Tadeusz Kroker - emerytowany leśnik
19. Barbara Kropieniewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Buszkowicach, nauczyciel dyplomowany biologii,
20. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła - Katedra Ekologii i Monitoringu Środowiska, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego,
21. Jan Lichota - prezes Zarządu Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy,
22. Dr inż. Krzysztof Pacławski - Katedra Fizykochemii i Metalurgii, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górczniczo-Hutniczej w Krakowie, Prezes Gminnego Koła Wędkarskiego „Lipień" w Birczy,
23. Jan Pączek - starosta przemyski,
24. Dr Jarosław Plata - kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie,
25. Bartosz Romowicz - burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne,
26. Jacek Szarek - Dziennikarz - TVP3 Rzeszów,
27. Jerzy Wolski – dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
28. Wojciech Wdowik – dyrektor RDOŚ w Rzeszowie, Regionalny Konserwator Przyrody,
29. Ryszard Szukałski - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DANKROS",
30. Jadwiga Szylak - dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku,
31. Mariusz Śnieżek - wójt Gminy Fredropol,
32. Dr inż. Marek Wajdzik - Zakład Bioróżnorodności leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, członek Naczelnej Rady Łowieckie

 

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u