Powiedzieć „bez mówienia”

Drukuj
Dodano: piątek, 22 listopad 2019

Powiększ

Z przyjemnością informujemy, że kilka dni temu Stowarzyszenie POZYTYWKA, działające przy BZPSW w Ustrzykach Dolnych, zakończyło realizację kolejnego projektu. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019" współfinansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mogliśmy zrealizować inicjatywę „Niezależność w zależności".

Kliknij, aby przeczytać całość i obejrzeć więcej zdjęć »

Projekt nasz skierowany był do trojga niemówiących dzieci i ich rodziców. Głównym celem działań projektowych było zapewnienie dzieciom narzędzi i indywidualnych pomocy komunikacyjnych, odpowiadających ich potrzebom i możliwościom oraz zapewniających ich aktywność w rodzinie i otoczeniu. W ramach realizacji inicjatywy zakupiliśmy specjalistyczny program Boardmaker and Speaking Dynamically Pro umożliwiający tworzenie indywidualnych pomocy do komunikacji i tablic dynamicznych z syntezatorem mowy, kolorową drukarkę, laminator, bindownicę oraz materiały pomocnicze do przygotowania wizytówek dzieci i tablic wyboru aktywności. Podczas realizacji projektu terapeutki AAC zorganizowały dla rodziców grupowe szkolenie na temat podstawowej wiedzy o AAC, jej znaczenia dla rozwoju dzieci oraz zasad wprowadzania komunikacji alternatywnej. Dwoje z uczestniczących w projekcie dzieci ma duże ograniczenia ruchowe. Odkrycie ich możliwości do aktywnego udziału w komunikacji jest zadaniem bardzo trudnym. Dzięki udziałowi w inicjatywie rodzice dowiedzieli się na jakie zachowania zwracać uwagę, jak dostrzegać wyrażane przez nie sygnały i nadawać im komunikacyjne znaczenie. W ten sposób niemówiące dzieci otrzymają szansę na realizację podstawowej potrzeby człowieka jaką jest porozumiewanie się z drugą osobą. W czasie szkolenia rodzice poznali również możliwości wykorzystania programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro.

Powiększ Powiększ

Kolejnym ważnym działaniem projektowym były indywidualne konsultacje dla rodziców. Efektem spotkań z terapeutkami AAC było opracowanie dla każdego dziecka wykresu profilu efektywności porozumiewania się, stanowiącego wyjściową diagnozę potrzeb i możliwości komunikacyjnych, wizytówki oraz tablicy wyboru ulubionych aktywności. Zajęcia grupowe oraz spotkania indywidualne prowadziły terapeutki AAC Ewa Lejowska, Lucyna Dacko i Joanna Krasna w ramach wolontariatu. Dzięki udziałowi w inicjatywie trzy rodziny z niemówiącymi dziećmi dostały szansę na porozumiewanie się i na pełniejsze bycie razem, a dzieci szansę nie tylko na wyrażanie i zaspakajanie swoich podstawowych potrzeb, ale też szansę na dokonywanie wyborów i decydowanie o sobie. Ważną korzyścią związaną z promocją inicjatywy jest rozpowszechnianie wiedzy o AAC.

Powiększ

Aby dziecko niemówiące mogło zafunkcjonować w środowisku, niezbędny jest otwarty, świadomy i gotowy na porozumiewanie się z dzieckiem partner komunikacyjny. Dzięki projektowi „Niezależność w zależności" i informacjom o nim, środowisko lokalne miało szansę dowiedzieć się o innej, umożliwiającej porozumiewanie się modalności, która jest alternatywą dla mowy werbalnej.

Udostępnij na Facebooku

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u