Nowości


O energii odnawialnej w „Promyku Nadziei”

Ochrona środowiska budzi wielkie zainteresowanie wszystkich. W zasadzie od początku roku dzieci i młodzież niepełnosprawna z ustrzyckiego ośrodka „Promyk Nadziei” realizowała zadanie „Pomagamy odnawiać energię, którego celem była promocja odnawialnych źródeł energii.

Powiększ Powiększ
Powiększ Powiększ

Relację z przebiegu realizacji tego zadania i gdzie byli będzie można przeczytać w najbliższym numerze „Naszych Połonin”.

Na podstawie materiałów dostarczonych przez:
Bieszczadzkie stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
„PROMYK NADZIEI

Redakcja

Łanowice na Ukrainie...

Pierwsze wzmianki o wsi Łanowice odczytano z pieczęci, na której widniała data 1384. We wsi mieszka blisko 600 osób, jest przedszkole, szkoła i Kościół Parafialny pw. Św. Mikołaja. Wieś jak wieś: kościół, szkoła, cmentarz stary i nowy, droga przez środek wsi, ot normalna dla każdego wieś, a jednak nie.
W samym jej centrum przystanek autobusowy, na którym widnieje data 1462 jako pierwsze lokowanie parafii i obok herbów parafii znajdują się tarcze herbowe Jastrzębiec i Ogończyk. Mieszkający tu powiedzieli mi, że napis w języku ukraińskim i polskim jest ewenementem w skali całej Ukrainy, bo jest po prostu jedyny...

Kliknij, aby przeczytać całość »

Teatr w „Młynie”

„Wyżej niż połonina. Saga w VI aktach” to realizacja idei teatru wędrownego, który mówi o ludziach i wychodzi do nich. Miejscem wystawionego spektaklu przez zespół Teatru im. Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa, w ustrzyckim wydaniu było pomieszczenie walcowni, gdzie pośród mlewników walcowych rozstawiono rzędy krzeseł, a scenę umieszczono w miejscu przeznaczonym na składowanie mąki, a wszystko to działo się w Muzeum Młynarstwa i Wsi.

Zatruty Strwiąż? Duże ilości martwych ryb płyną Strwiążem

Pierwsze martwe rybki zostały zauważone w piątek 4 września w Strwiążu na wysokości starego basenu.
Połoniny obiecują, że zajmą się tą sprawą w najbliższym numerze. Tymczasem spróbujmy sami znaleźć źródło zatrucia.

Powiększ Powiększ

Paweł Kukiz w Ustrzykach Dolnych

W czwartkowy wieczór 3 września 2015 r. w ustrzyckim "Parku Pod Dębami" odbyło się spotkanie przedrefendalne organizowane przez Pawła Kukiza.
Spotkanie poprzedził występ zespołu "Krywań" z Zakopanego.

Paweł Kukiz przedstawił zgromadzonym swój program referendalny i namawiał do udziału w referendum i głosowanie za wprowadzeniem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, gdyż jak wskazał tylko tak: "...można zmienić obecny system w Polsce..."

Powiększ

Wybory uzupełniające w okręgu nr 10 w Ustrzykach Dolnych

Wczoraj wieczorem zakończyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Ustrzyki Dolne w okręgu nr 10.
O mandat radnego walczyła ta sama piątka kandydatów, która stratowała jesienią ubiegłego roku. Tamte wybory zostały unieważnione przez sąd z powodu błędu w ilości kart do głosowania.
Wtedy jednym głosem wygrał Stanisław Leszega przed Martą Mermer. Tym razem głosowało 157 osób. Jeden głos był nieważny.

Wyniki:

- Marta Mermer - 78 głosów

- Stanisław Leszega - 30 głosów

- Wiesław Romowicz - 29 głosów

- Janusz Zadorożny - 14 głosów

- Jan Kot - 5 głosów

Stowarzyszenie Proekologiczne „Czyste Ustrzyki"

Stowarzyszenie Proekologiczne „Czyste Ustrzyki" powstało na początku czerwca b. r. Jego podstawowe cele to: ochrona środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców, rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń, ułatwienie dostępu do rzetelnych informacji o środowisku, działanie na rzecz demokracji lokalnej, pobudzenia aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, przeciwdziałania korupcji, ochrony wolności i praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw w celu zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego i kulturowego.

Kliknij, aby przeczytać całość (PDF).

Sportowa majówka w "Promyku"

W dniu 17 maja 2015 r. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei" zorganizowało Integracyjną sportową majówkę w "Promyku Nadziei" na placu przy ul. Wyzwolenia 7 w ramach realizacji zadania publicznego Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie ze złożoną ofertą Powiat Bieszczadzki wsparł finansowo powyższe zadanie w wysokości 1 000,00 zł.
Realizacja takiego zadania wynikała z braku organizacji tego typu imprez sportowych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin na równi z dziećmi zdrowymi.

Oświadczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie budowy kompostowni

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawieniem się w Ustrzykach Dolnych i okolicy anonimowej ulotki nawołującej do sprzeciwu wobec realizacji inwestycji pn.: „Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr ewidencyjny 1680, 1681, 1682/5, 1692/11 i 1682/13 w mieście Ustrzyki Dolne", przedstawiającej uciążliwości, szkodliwe oddziaływanie i zagrożenia związane z ww. zamierzenia oraz zarzucającej kłamstwa Firmie „HEKO", która opracowała raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ustosunkowuję się do zawartych w ulotce informacji i zarzutów.
W cytowanych fragmentach ulotki zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.

Kliknij, aby przeczytać całe oświadczenie (PDF).

Burmistrz Romowicz otrzymał absolutorium za rok 2014

Rok wyborczy ma to do siebie, że realizuje się budżet uchwalony przez starą radę, a absolutorium udziela się nowemu burmistrzowi wybranemu na to stanowisko z końcem minionego. Także budżet na nowy rok realizowany jest przez nowego burmistrza, a ustalany jeszcze przez starą radę. Można by to zmienić organizując wybory samorządowe wiosną, ale jakoś nikt tego nie chce.

Tak więc na VIII Sesji rady miasta Ustrzyki Dolne radni zajmowali się właśnie uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za ten sam rok oraz podjęciem uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u