Nowości


Stanisław Leszega stracił mandat radnego

Czytaj więcej

Dzisiaj (25.02.2015) w sądzie okręgowym w Krośnie zakończyła się sprawa dotycząca oprotestowania wyniku wyborów do rady miasta Ustrzyki Dolne w okręgu wyborczym nr 10. Sprawę wniosła startująca w wyborach Marta Mermer, która przegrała wybory ze Stanisławem Leszegą jednym głosem. Jak się okazało w urnie znalazła się jedna karta wyborcza więcej niż oficjalnie wydała Komisja Wyborcza, co stanowiło podstawę protestu. Sąd unieważnił wybory w tym okręgu, a komisarz wyborczy wyznaczy termin powtórnych wyborów. Tym samym Rada Miasta Ustrzyki do zakończenia powtórnych wyborów liczyć będzie 14 radnych.

Ile zarobi Burmistrz? Druga część II Sesji

Zgodnie z ustaleniami 12 grudnia o 10:00 rozpoczęła się druga część przełożonej z poniedziałku II Sesji Rady Miasta. Wybrano na niej zastępców przewodniczącego Rady. Kandydatami na pierwszego zastępcę zostali Leokadia Bis zgłoszona przez radnego Stanisława Leszegę i Arkadiusz Lupa zgłoszony przez Bogusława Pleskacza. W tajnych wyborach Leokadia Bis otrzymała 9 głosów za, 1 wstrzymujący się i 5 przeciw. Arkadiusz Lupa 5 głosów za, 10 przeciw. Na drugiego przewodniczącego Stanisław Leszega zaproponował Andrzeja Steciuka. Była to jak się okazało jedyna kandydatura. Andrzej Steciuk dostał 10 głosów za, jeden radny wstrzymał się od głosowania, 4 było przeciw. Uchwałą rady zastępcami przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Ferenca BSS- zostali Leokadia Bis i Andrzej Steciuk oboje z BSS.

Przeczytaj cały artykuł »

II Sesja Rady Miasta Ustrzyki Dolne podzielona

Nowy pomysł organizowania sesji Rady Miasta w godzinach popołudniowych był pomysłem niezłym. Sesja zgromadziła bowiem sporo mieszkańców Ustrzyk Dolnych i okolic oczekujących na jakieś sensacyjne wydarzenia. Sensacji jednak nie było.
Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Bogdana Ferenca już przed przegłosowaniem porządku sesji, radny Stanisław Leszega zaproponował by po zaprzysiężeniu nowo wybranego Burmistrza jej dalszą część przełożyć na czwartek na godzinę 10:00. Wniosek przeszedł 14 głosami za, 1 przeciw. Leszega motywował to tym, by część sesji związana z zaprzysiężeniem Bartosza Romowicza miała charakter bardziej uroczysty, natomiast druga część związana z wyborami wiceprzewodniczących Rady i szefów komisji stałych Rady odbyła się w czwartek, co da czas na dokładne przemyślenie decyzji związanych z doborem kandydatów.

Przeczytaj cały artykuł »

Pierwsze sesje Rady Miasta oraz Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Powiększ

Na pierwszej sesji Rady Miasta, która odbyła się w poniedziałek 1 grudnia o godzinie 17.00 wybrano jedynie przewodniczącego Rady Miasta. Został nim Bogdan Ferenc z Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorządowego, które w nowej Radzie ma dziesięciu radnych. W sesji uczestniczył też nowy burmistrz Bartosz Romowicz, który złożył podziękowania ustępującemu burmistrzowi Henrykowi Sułuji.

Dokładnie w tym samym dniu i o tej samej godzinie odbyła się sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego. Na sesji dokonano wyboru prezydium Rady. Przewodniczącym Rady został radny Ryszard Urban zaś jego zastępcą Włodzimierz Podyma. Funkcję Starosty w nowej Radzie pełnił będzie Marek Andruch, zastępcą Starosty została wybrana Katarzyna Sekuła. Jak się okazało nie wybrano członka Zarządu, w związku z tym do czasu jego powołania istnieje dwuwładza, bowiem formalnie dotychczasowy Zarząd Powiatu również jest legalnym Zarządem. By to naprawić w czwartek 4 grudnia zwołana została sesja nadzwyczajna. Przypomnę, że w nowej Radzie PiS ma siedmiu radnych, „Aktywni dla Bieszczad" trzech radnych. Radni ci tworzą koalicję w Radzie. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Samorządowe ma w radzie pięciu radnych.

Wyniki wyborów na Burmistrza Ustrzyk Dolnych

Powiększ

Wyniki wyborów samorządowych

Odpowiedź Nadleśniczego na zarzuty Ewy Sudoł

Czytaj więcej
Odpowiedź Nadleśniczego Romana Dudka
na zarzuty Ewy Sudoł

 Obejrzyj wywiad!

Ewa Sudoł - zwolnienie z pracy pomogło mi w decyzji o starcie na urząd burmistrza Ustrzyk Dolnych

Czytaj więcej
Od pewnego czasu w Ustrzykach krąży sporo różnych wersji dotyczących zwolnienia Ewy Sudoł głównej księgowej ustrzyckiego Nadleśnictwa. Połoniny postanowiły dowiedzieć się o przyczynach u źródła, czyli u samej Ewy Sudoł. Jak twierdzi Ewa Sudoł u podstaw zwolnienia leżą przyczyny polityczne.

Obejrzyj wywiad.

Powódź jakiej dawno tu nie było

Czwartek 15 maja zostanie zapamiętany przez mieszkańców Bieszczad na długo. Padający cały dzień obfity deszcz, wręcz ulewa spowodowały, że wylały okoliczne strumienie, potoki rzeki. Podtopieniu uległ wiele budynków, gospodarstw. Zaszła konieczność ewakuacji mieszkańców bloku przy ulicy Fabrycznej i kilku gospodarstw w Krościenku. Więcej napiszemy o tym w najbliższym numerze Połonin, a tymczasem kilka zdjęć z tej powodzi.

Powiększ Powiększ Powiększ

Oświadczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych

Odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących rzekomej korupcji, jakiej miałem się dopuścić oświadczam, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne i powstały w oparciu o fałszywe doniesienie złożone przez zwolnionego przeze mnie w trybie dyscyplinarnym sekretarza gminy.

Nadmieniam, że Sąd Pracy potwierdził wyrokiem z dnia 6 lutego 2014 r. (sygn. akt SR IV P 159/12) zasadność zwolnienia sekretarza, a co do jego osoby złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Moje postępowanie było podyktowane tym, że były sekretarz zawiadomił organy ścigania o nie popełnionym przestępstwie, fabrykując przy tym dowody i fałszywie zeznając przeciwko mojej osobie. Sprawa karna toczy się i mam nadzieję, że organy ścigania lub sądy po jej rozpatrzeniu wydadzą sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Wobec faktu, że mam czyste sumienie, nigdy żadnego przestępstwa nie popełniłem, mogę z podniesiona głową kontynuować działania dla dobra gminy. Startowałem w wyborach na stanowisko burmistrza pod hasłem uczciwości i nadal uważam, że rzetelność, sumienność i prawda  są trwałymi wartościami niezależnie od zajmowanego stanowiska. Mieszkańcy gminy znają mnie od lat i wiedzą, że nigdy nie sprzeniewierzyłbym ani jednego publicznego grosza, ani też nie przeznaczył na inny cel niż taki, który jest zgodny z prawem i leży w interesie naszej wspólnoty.

Ustrzyki Dolne, 21. marca 2014 r.
Henryk Sułuja, Burmistrz Ustrzyk Dolnych

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u