Nowości


Dawid Kopczak - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 3 - gminy Czarna i Lutowiska

Powiększ

Dla osób, które mnie jeszcze nie znają, chciałbym powiedzieć parę słów o sobie, aby przybliżyć Państwu moją sylwetkę. Nazywam się Dawid Kopczak. W Lutowiskach mieszkam od urodzenia i tam też ukończyłem szkołę podstawową i gimnazjum a następnie przeniosłem się do Ustrzyckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego. Sukcesywnie staram się rozwijać na wielu płaszczyznach. Jedną z nich, jest inżynieria środowiska. Ukończyłem powyższy kierunek studiów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Jest to kierunek typowo inżynierski, wymagający wiedzy na temat naszego życia codziennego. Jest nieodłączną częścią naszego funkcjonowania, gdyż bez niego, ani nasz powiat, ani poszczególne gospodarstwa domowe, nie miałyby racji bytu. Jest to nieodłączny element funkcjonowania również naszego powiatu Bieszczadzkiego.

Marek Skowroński - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Marek ma lat 68, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jest lekarzem weterynarii - prowadzi Gabinet Weterynaryjny w Ustrzykach Dolnych. Ukończył podyplomowo Wydz. Administracji i Prawa UMCS Lublin.
Jako Lekarz weterynarii ma na co dzień kontakt z rolnikami, zna doskonale ich potrzeby i problemy. Przez długie lata był kierownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego gdzie również stykał się z problemami rolnictwa na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.

Danuta Wawryszczuk - kandydatka do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Danuta Wawryszczuk z domu Rąpała ma 62 lata. Jest mężatką i spełnioną matką piątki dzieci: Waldemara, Anety, Wioletty, Marioli i Karola. Ma ośmioro wspaniałych wnucząt. Wykształcenie Technik Hodowca. Pierwszą pracą był Zakład Mleczarski w Ustrzykach Dolnych a następnie Zakład Handlu na stanowisku kadrowej.

Mieszkała z rodziną przez 6 lat w Ustrzykach Dolnych a następnie w 1996 roku odziedziczyła wraz z mężem gospodarstwo rolne a następnie w 1997 dodatkowo zainwestowali w agroturystykę i prowadzą ją już 28 lat z sukcesem.

Agnieszka Żurawska - kandydatka do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Mam 45 lat i kandyduję do Rady Powiatu Bieszczadzkiego z okręgu nr 2, pozycja nr 6. Szkołę Podstawową ukończyłam w Ropience a Technikum Hotelarskie w Ustrzykach Dolnych. Posiadam również kwalifikacje jako terapeuta zajęciowy i opiekun medyczny. Mieszkam w Zawadce od dzieciństwa i miejsce to jak i jego okolice są mi bardzo bliskie (Ropienka, Stańkowa, Chwaniów, Brelików, Leszczowate). Ale nie tylko. W całej Gminie Ustrzyki Dolne mam bardzo dużo przyjaciół i znajomych, którzy przekazują mi informacje o trudnościach życia i ważnych aspektach naszej społeczności.

Ryszard Długi - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Ryszard mieszka w Równi. Pracuje w jednym zakładzie pracy od ukończenia szkoły w 1977 roku. Wcześniej w POM-ie, a obecnie w firmie San-Ust, w stacji kontroli pojazdów, jest diagnostą samochodowym.

To radny trzech kadencji w Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - w latach 2002- 2014. Do najważniejszych inwestycji, jakie udało mu się zrealizować zalicza remonty świetlic wiejskich w Równi i w Ustjanowej oraz remonty dróg gminnych do domów, pól i do kościołów. Udało mu się też zrealizować budowę ulicy Wiejskiej w Ustjanowej.

Katarzyna Tyzo - kandydatka do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Rodowita ustrzyczanka, obecnie mieszkanka Hoszowa. Po ukończeniu Narciarskiej Szkoły Sportowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych uzyskałam wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne. Jako była zawodniczka biegów narciarskich, wielokrotna medalistka zawodów różnych szczebli, zdobyte doświadczenie, umiejętności i kompetencje wykorzystuję w Szkole Podstawowej w Wojtkowej, gdzie na co dzień dbam o sprawność i aktywność fizyczną tamtejszych dzieci i młodzieży prowadząc zajęcia z wychowania fizycznego.
Uzyskany tytuł magistra fizjoterapii pozwala realizować największą moją pasję jaką jest usprawnianie ruchowe, łagodzenie dolegliwości bólowych i podnoszenie sprawności. W tym aspekcie prowadzę własny gabinet fizjoterapii a z częścią pacjentów spotykam się w ich domach. Stanowi to dowód na to jak ogromne znaczenie ma dla mnie podnoszenie jakości życia poprzez aktywność fizyczną i terapię nie tylko dzieci i młodzieży ale także osób starszych w tym przede wszystkim seniorów.

Dariusz Wojciechowski - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Mówią o nim „Marynarz". Rzucił wszystko i przyjechał w Bieszczady by oddać im "swoje serce".
Urodził się, wychował w Gdyni. Tam też ukończył studia, założył rodzinę, pracował i po przejściu na emeryturę o 180 stopni zmienił życie.
W Bieszczadach wspólnie z lokalnym społeczeństwem założył Stowarzyszenie, którego celem było, jest i będzie lepsze "zdrowe jutro" Ustrzyk Dolnych i okolic.

Zygmunt Krasowski - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Przez kilkanaście lat nauczyciel, później ustrzycki wiceburmistrz i wicestarosta bieszczadzki, pracownik samorządowy a obecnie emeryt. Dobrze znam pracę samorządu powiatowego. Głosowałem za wszystkimi projektami inwestycyjnymi powiatu. Od 1997 roku prowadziłem kampanie przeciwko ekoterrorystom usiłującym zamienić nasz region w jeden wielki obszar chronionej przyrody ale nie przewidujących ochrony nas, mieszkańców. Byłem wnioskodawcą podjęcia przez Radę Powiatu Bieszczadzkiego uchwały dotyczącej ataków wilków. Moją pasją jest fotografia i od wielu lat, publikując zdjęcia ukazujące piękno naszej bieszczadzkiej przyrody i krajobrazy, na różnych forach i udostępniając je bezpłatnie gestorom turystyki, staram się promować region i pomagać turystycznym przedsiębiorcom.

Krzysztof Gąsior - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Jestem samorządowcem od ponad 25 lat, z Państwa Woli miałem zaszczyt być czterokrotnie wybieranym do Rady Powiatu Bieszczadzkiego, a przez dwie kadencje pełnić funkcję Starosty Bieszczadzkiego. Ponadto, przez 4 lata sprawowałem obowiązki wiceburmistrza Ustrzyk Dolnych. Od pięciu lat pracuję w jednostce samorządowej powiatu - Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na stanowisku kierowniczym. Piastowane funkcje dały mi szeroką wiedzę i doświadczenie w służbie rozwoju naszej małej Ojczyzny, którą chciałbym wykorzystać wypełniając mandat radnego w przyszłej kadencji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Wioletta Czarnecka, kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego

Wioletta Czarnecka, kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego, pozycja nr 7 w okręgu nr 5 z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Powiększ

Z wykształcenia jestem mgr socjologii medycyny i zdrowia. Jestem również specjalistą pracy socjalnej, ekonomistą i hotelarzem. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania i organizacji w pomocy społecznej, zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania funduszami Unijnymi. Ukończyłam MBA w ochronie zdrowia i studia podyplomowe pedagogiczne. Posiadam też wykształcenie w obrocie ruchu turystycznego.
Obecnie jestem dyrektorem NZOZ Moczary, podmiotu leczniczego działającego na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego i stalowowolskiego.
Prywatnie jestem żoną i matką dwóch dorosłych synów.

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u