Nowości


Wybory uzupełniające w okręgu nr 10 w Ustrzykach Dolnych

Wczoraj wieczorem zakończyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Ustrzyki Dolne w okręgu nr 10.
O mandat radnego walczyła ta sama piątka kandydatów, która stratowała jesienią ubiegłego roku. Tamte wybory zostały unieważnione przez sąd z powodu błędu w ilości kart do głosowania.
Wtedy jednym głosem wygrał Stanisław Leszega przed Martą Mermer. Tym razem głosowało 157 osób. Jeden głos był nieważny.

Wyniki:

- Marta Mermer - 78 głosów

- Stanisław Leszega - 30 głosów

- Wiesław Romowicz - 29 głosów

- Janusz Zadorożny - 14 głosów

- Jan Kot - 5 głosów

Stowarzyszenie Proekologiczne „Czyste Ustrzyki"

Stowarzyszenie Proekologiczne „Czyste Ustrzyki" powstało na początku czerwca b. r. Jego podstawowe cele to: ochrona środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców, rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń, ułatwienie dostępu do rzetelnych informacji o środowisku, działanie na rzecz demokracji lokalnej, pobudzenia aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, przeciwdziałania korupcji, ochrony wolności i praw człowieka oraz podejmowanie inicjatyw w celu zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego i kulturowego.

Kliknij, aby przeczytać całość (PDF).

Sportowa majówka w "Promyku"

W dniu 17 maja 2015 r. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei" zorganizowało Integracyjną sportową majówkę w "Promyku Nadziei" na placu przy ul. Wyzwolenia 7 w ramach realizacji zadania publicznego Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie ze złożoną ofertą Powiat Bieszczadzki wsparł finansowo powyższe zadanie w wysokości 1 000,00 zł.
Realizacja takiego zadania wynikała z braku organizacji tego typu imprez sportowych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin na równi z dziećmi zdrowymi.

Oświadczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie budowy kompostowni

OŚWIADCZENIE

W związku z pojawieniem się w Ustrzykach Dolnych i okolicy anonimowej ulotki nawołującej do sprzeciwu wobec realizacji inwestycji pn.: „Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr ewidencyjny 1680, 1681, 1682/5, 1692/11 i 1682/13 w mieście Ustrzyki Dolne", przedstawiającej uciążliwości, szkodliwe oddziaływanie i zagrożenia związane z ww. zamierzenia oraz zarzucającej kłamstwa Firmie „HEKO", która opracowała raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ustosunkowuję się do zawartych w ulotce informacji i zarzutów.
W cytowanych fragmentach ulotki zachowano oryginalną pisownię i interpunkcję.

Kliknij, aby przeczytać całe oświadczenie (PDF).

Burmistrz Romowicz otrzymał absolutorium za rok 2014

Rok wyborczy ma to do siebie, że realizuje się budżet uchwalony przez starą radę, a absolutorium udziela się nowemu burmistrzowi wybranemu na to stanowisko z końcem minionego. Także budżet na nowy rok realizowany jest przez nowego burmistrza, a ustalany jeszcze przez starą radę. Można by to zmienić organizując wybory samorządowe wiosną, ale jakoś nikt tego nie chce.

Tak więc na VIII Sesji rady miasta Ustrzyki Dolne radni zajmowali się właśnie uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za ten sam rok oraz podjęciem uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Oszukani przez Mlekovitę

Spółdzielnia mleczarska Mlekovita oddział w Sanoku chciała nałożyć kary finansowe na producentów mleka którzy zdecydowali się odejść z OSM Sanok.

Chodzi o tych producentów, którzy wcześniej mieli pożyczki zaciągnięte w tym zakładzie. Pomimo, że je spłacili, Mlekovita domaga się pieniędzy za straty jakie poniosła przez odejście producentów.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze "Naszych Połonin".

Stanisław Leszega stracił mandat radnego

Czytaj więcej

Dzisiaj (25.02.2015) w sądzie okręgowym w Krośnie zakończyła się sprawa dotycząca oprotestowania wyniku wyborów do rady miasta Ustrzyki Dolne w okręgu wyborczym nr 10. Sprawę wniosła startująca w wyborach Marta Mermer, która przegrała wybory ze Stanisławem Leszegą jednym głosem. Jak się okazało w urnie znalazła się jedna karta wyborcza więcej niż oficjalnie wydała Komisja Wyborcza, co stanowiło podstawę protestu. Sąd unieważnił wybory w tym okręgu, a komisarz wyborczy wyznaczy termin powtórnych wyborów. Tym samym Rada Miasta Ustrzyki do zakończenia powtórnych wyborów liczyć będzie 14 radnych.

Ile zarobi Burmistrz? Druga część II Sesji

Zgodnie z ustaleniami 12 grudnia o 10:00 rozpoczęła się druga część przełożonej z poniedziałku II Sesji Rady Miasta. Wybrano na niej zastępców przewodniczącego Rady. Kandydatami na pierwszego zastępcę zostali Leokadia Bis zgłoszona przez radnego Stanisława Leszegę i Arkadiusz Lupa zgłoszony przez Bogusława Pleskacza. W tajnych wyborach Leokadia Bis otrzymała 9 głosów za, 1 wstrzymujący się i 5 przeciw. Arkadiusz Lupa 5 głosów za, 10 przeciw. Na drugiego przewodniczącego Stanisław Leszega zaproponował Andrzeja Steciuka. Była to jak się okazało jedyna kandydatura. Andrzej Steciuk dostał 10 głosów za, jeden radny wstrzymał się od głosowania, 4 było przeciw. Uchwałą rady zastępcami przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Ferenca BSS- zostali Leokadia Bis i Andrzej Steciuk oboje z BSS.

Przeczytaj cały artykuł »

II Sesja Rady Miasta Ustrzyki Dolne podzielona

Nowy pomysł organizowania sesji Rady Miasta w godzinach popołudniowych był pomysłem niezłym. Sesja zgromadziła bowiem sporo mieszkańców Ustrzyk Dolnych i okolic oczekujących na jakieś sensacyjne wydarzenia. Sensacji jednak nie było.
Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Bogdana Ferenca już przed przegłosowaniem porządku sesji, radny Stanisław Leszega zaproponował by po zaprzysiężeniu nowo wybranego Burmistrza jej dalszą część przełożyć na czwartek na godzinę 10:00. Wniosek przeszedł 14 głosami za, 1 przeciw. Leszega motywował to tym, by część sesji związana z zaprzysiężeniem Bartosza Romowicza miała charakter bardziej uroczysty, natomiast druga część związana z wyborami wiceprzewodniczących Rady i szefów komisji stałych Rady odbyła się w czwartek, co da czas na dokładne przemyślenie decyzji związanych z doborem kandydatów.

Przeczytaj cały artykuł »

Pierwsze sesje Rady Miasta oraz Rady Powiatu Bieszczadzkiego

Powiększ

Na pierwszej sesji Rady Miasta, która odbyła się w poniedziałek 1 grudnia o godzinie 17.00 wybrano jedynie przewodniczącego Rady Miasta. Został nim Bogdan Ferenc z Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Samorządowego, które w nowej Radzie ma dziesięciu radnych. W sesji uczestniczył też nowy burmistrz Bartosz Romowicz, który złożył podziękowania ustępującemu burmistrzowi Henrykowi Sułuji.

Dokładnie w tym samym dniu i o tej samej godzinie odbyła się sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego. Na sesji dokonano wyboru prezydium Rady. Przewodniczącym Rady został radny Ryszard Urban zaś jego zastępcą Włodzimierz Podyma. Funkcję Starosty w nowej Radzie pełnił będzie Marek Andruch, zastępcą Starosty została wybrana Katarzyna Sekuła. Jak się okazało nie wybrano członka Zarządu, w związku z tym do czasu jego powołania istnieje dwuwładza, bowiem formalnie dotychczasowy Zarząd Powiatu również jest legalnym Zarządem. By to naprawić w czwartek 4 grudnia zwołana została sesja nadzwyczajna. Przypomnę, że w nowej Radzie PiS ma siedmiu radnych, „Aktywni dla Bieszczad" trzech radnych. Radni ci tworzą koalicję w Radzie. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Samorządowe ma w radzie pięciu radnych.

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u