Nowości


Ryszard Długi - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Ryszard mieszka w Równi. Pracuje w jednym zakładzie pracy od ukończenia szkoły w 1977 roku. Wcześniej w POM-ie, a obecnie w firmie San-Ust, w stacji kontroli pojazdów, jest diagnostą samochodowym.

To radny trzech kadencji w Radzie Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - w latach 2002- 2014. Do najważniejszych inwestycji, jakie udało mu się zrealizować zalicza remonty świetlic wiejskich w Równi i w Ustjanowej oraz remonty dróg gminnych do domów, pól i do kościołów. Udało mu się też zrealizować budowę ulicy Wiejskiej w Ustjanowej.

Katarzyna Tyzo - kandydatka do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Rodowita ustrzyczanka, obecnie mieszkanka Hoszowa. Po ukończeniu Narciarskiej Szkoły Sportowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych uzyskałam wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne. Jako była zawodniczka biegów narciarskich, wielokrotna medalistka zawodów różnych szczebli, zdobyte doświadczenie, umiejętności i kompetencje wykorzystuję w Szkole Podstawowej w Wojtkowej, gdzie na co dzień dbam o sprawność i aktywność fizyczną tamtejszych dzieci i młodzieży prowadząc zajęcia z wychowania fizycznego.
Uzyskany tytuł magistra fizjoterapii pozwala realizować największą moją pasję jaką jest usprawnianie ruchowe, łagodzenie dolegliwości bólowych i podnoszenie sprawności. W tym aspekcie prowadzę własny gabinet fizjoterapii a z częścią pacjentów spotykam się w ich domach. Stanowi to dowód na to jak ogromne znaczenie ma dla mnie podnoszenie jakości życia poprzez aktywność fizyczną i terapię nie tylko dzieci i młodzieży ale także osób starszych w tym przede wszystkim seniorów.

Dariusz Wojciechowski - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Mówią o nim „Marynarz". Rzucił wszystko i przyjechał w Bieszczady by oddać im "swoje serce".
Urodził się, wychował w Gdyni. Tam też ukończył studia, założył rodzinę, pracował i po przejściu na emeryturę o 180 stopni zmienił życie.
W Bieszczadach wspólnie z lokalnym społeczeństwem założył Stowarzyszenie, którego celem było, jest i będzie lepsze "zdrowe jutro" Ustrzyk Dolnych i okolic.

Zygmunt Krasowski - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Przez kilkanaście lat nauczyciel, później ustrzycki wiceburmistrz i wicestarosta bieszczadzki, pracownik samorządowy a obecnie emeryt. Dobrze znam pracę samorządu powiatowego. Głosowałem za wszystkimi projektami inwestycyjnymi powiatu. Od 1997 roku prowadziłem kampanie przeciwko ekoterrorystom usiłującym zamienić nasz region w jeden wielki obszar chronionej przyrody ale nie przewidujących ochrony nas, mieszkańców. Byłem wnioskodawcą podjęcia przez Radę Powiatu Bieszczadzkiego uchwały dotyczącej ataków wilków. Moją pasją jest fotografia i od wielu lat, publikując zdjęcia ukazujące piękno naszej bieszczadzkiej przyrody i krajobrazy, na różnych forach i udostępniając je bezpłatnie gestorom turystyki, staram się promować region i pomagać turystycznym przedsiębiorcom.

Krzysztof Gąsior - kandydat do Rady Powiatu Bieszczadzkiego - okręg nr 2 - Gmina Ustrzyki Dolne

Powiększ

Jestem samorządowcem od ponad 25 lat, z Państwa Woli miałem zaszczyt być czterokrotnie wybieranym do Rady Powiatu Bieszczadzkiego, a przez dwie kadencje pełnić funkcję Starosty Bieszczadzkiego. Ponadto, przez 4 lata sprawowałem obowiązki wiceburmistrza Ustrzyk Dolnych. Od pięciu lat pracuję w jednostce samorządowej powiatu - Domu Pomocy Społecznej w Moczarach na stanowisku kierowniczym. Piastowane funkcje dały mi szeroką wiedzę i doświadczenie w służbie rozwoju naszej małej Ojczyzny, którą chciałbym wykorzystać wypełniając mandat radnego w przyszłej kadencji Rady Powiatu Bieszczadzkiego.

Wioletta Czarnecka, kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego

Wioletta Czarnecka, kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego, pozycja nr 7 w okręgu nr 5 z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Powiększ

Z wykształcenia jestem mgr socjologii medycyny i zdrowia. Jestem również specjalistą pracy socjalnej, ekonomistą i hotelarzem. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania i organizacji w pomocy społecznej, zarządzania w ochronie zdrowia oraz zarządzania funduszami Unijnymi. Ukończyłam MBA w ochronie zdrowia i studia podyplomowe pedagogiczne. Posiadam też wykształcenie w obrocie ruchu turystycznego.
Obecnie jestem dyrektorem NZOZ Moczary, podmiotu leczniczego działającego na terenie powiatów bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego i stalowowolskiego.
Prywatnie jestem żoną i matką dwóch dorosłych synów.

Renata Wolańska - kandydatka do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Powiększ

Sołtyską Ropienki jestem od 2011 roku oraz drugą kadencję radną Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, gdzie działam w komisji mieszkaniowej. Mój okręg obejmuje: Stańkową, Zawadkę i Ropienkę.

Zrealizowałam: budowę wodociągu dla Kopalni i do szkoły w Ropience, budowę dróg m.in. do Ropienki Górnej, drogę Ropienka Kopalnia - Brelików oraz nawierzchnię przy szkole, przekształcenie działki rolnej pod rozbudowę cmentarza, remont pomnika upamiętniającego pomordowanych mieszkańców Wańkowej i Ropienki, wraz z Fundacja Ropienka Naturalnie zrewitalizowaliśmy park w Ropience oraz uratowaliśmy od zniszczenia nasz Kościółek, włączyłam Zawadkę do światłowodu, pomogłam przy realizacji mieszkań socjalnych w Krościenku.

Piotr Szewczyk - kandydat do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Powiększ

Piotr ma 54 lata, jest żonaty i ma dwójkę dorosłych dzieci. Ukończył studium hotelarskie z marketingiem i zarządzaniem. Jak mówi - ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, pracował m.in. w piekarni jako kierowca, w firmie Jutapol, prowadził własną działalność gospodarczą, a obecnie jest rencistą i wykonuje usługi dla ludności.

Urodził się w Kwaszeninie, wychował w Jureczkowej, a od kilkunastu lat mieszka w Krościenku i z tego okręgu, który obejmuje jeszcze Liskowate i Brzegi Dolne, będzie kandydował do Rady Miejskiej.

Jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku, działał też w Zarządzie Gminnym, gdzie był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Obecnie udziela się też dodatkowo w Zarządzie Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych.

Halina Nosal - kandydatka do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Halina ma 69 lat, od 12 lat jest wdową. Wspólnie z mężem Marianem wychowali trójkę dzieci, ma też troje wspaniałych wnuków. Ukończyła wydział prawa i administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej.

Powiększ

Halina urodziła się w Ustrzykach Dolnych i tu też mieszka. Po studiach, podjęła pracę w rodzinnej miejscowości męża, w Brzostku. Pracowała jako referent prawny i prowadziła Kolegium do Spraw Wykroczeń. Wygrała jednak tęsknota za rodzicami i za rodzinnymi stronami. Jak podkreśla - zawsze ciągnęło ją do Ustrzyk, do rodzinnego miasta.

Po powrocie przez rok pracowała w Rejonowej Spółdzielni na stanowisku kadrowej. Po roku zaczęła pracę w Kolegium Rejonowym, jako radca do spraw kolegium, pełniąc równocześnie funkcję przewodniczącej kolegium. Tą ostatnią funkcję pełniła 22 lata.

Stanisław Leszega - kandydat do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

Powiększ

Stanisław ma 62 lata jest żonaty, ma dwoje dzieci i czworo wnucząt. Od 1987 roku mieszka w Ustrzykach Dolnych, a pochodzi z Uherzec Mineralnych. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej w Centrum Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.

Mieszkańcom naszej gminy doskonale znany jest jako wieloletni dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moczarach, tę placówkę prowadzi już 33 lata. Był też instruktorem w Ustrzyckim Domu Kultury i nauczycielem w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych.

Nie jest mu też obca praca w samorządzie. Mieszkańcy naszej gminy kojarzą go jako wieloletniego radnego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - zasiadał tam prawie cztery kadencje. W latach 1998 - 2001 był burmistrzem Ustrzyk Dolnych.

Facebook Likebox Slider Strona główna
 Artykuły
Kontakt


 Reklama w serwisie

© 2003-2018 NASZE POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne
Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: "NASZE POŁONINY" - Wiesław Stebnicki

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczone przez Użytkowników na stronie www.naszepołoniny.pl

stat4u